Search:

Курсовий проект з виробничого навчання

Поширює можливість зв’язку теорії з практикою – головний принцип виробничого навчання.

Види навчально-виробничої документації:

інструкційні карти;

інструкційно-технологічні карти;

технологічні карти;

карточки-завдання;

учбові алгоритми.

Інструкційні карти розробляються на трудовий процес, вміщують послідовність виконання технологічного процесу та рекомендації як їх виконувати.

Технологічні карти розробляються на трудовий процес, вміщують послідовність виконання технологічного процесу.

Карточки-завдання вміщають завдання по вивченню устрою роботи обладнання.

Учбові алгоритми вміщають правила виконання робіт в різних ситуацій.

Критерії оцінювання.

При оцінці успішності учнів треба входити з навчально-виховних задач кожного етапу виробничого навчання. Повнота і якість виконання цих задач визначається на основі критеріїв оцінок, які приведені в інструкції. Основними загальними показниками якості засвоєння учнями знань, навиків і вмінь з виробничого навчання являється:

1. Вірність прийомів в роботі і раціональної організації робочого

2. Дотримання технічних вимог та інших якісних показників при
використанні учбово-виробничих вимог до роботи;

3. Виконання встановлених норм часу;

4. Дотримання правил техніки безпеки;

5. Ступінь самостійності виконання завдання.

Складаємо критерії оцінки успішності. Адже справедливий бал має велике виховне значення для учнів.

12 Учень (слухач) володіє системними професійними знаннями в повному обсязі та бездоганно виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах навчальної програми. Повністю виконує або перевиконує норми часу. Самостійно і в повному обсязі. Виконує навчально-виробниче або контрольне завдання у повній відповідальності до вимог технічної або конструкторсько-технологічної документації. Вміє самостійно розробляти її види та обирати оптимальний варіант виконання навчально-виробничого або контрольного завдання. Знаходить шляхи зменшення затрат матеріалів та інших ресурсів, що не впливають на якість, впевнено й усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. Опанував основи професійної культури та виявляє прагнення і здатність до продуктивної творчості співпраці в колективі. Результат вихованої роботи повністю відповідає діючим завданням якісним і кількісним показником або може бути краще від них. Забезпечує високий рівень організації пращ і робочого місця, зразково дотримується правил безпеки праці.

11 Учень (слухач) володіє професійними знаннями в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах навчальної програми та встановлених норм часу. Самостійна і в повному обсязі виконує навчально-виробниче або контрольне завдання відповідно до вимог технічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Вміє самостійно розробляти окремі її види та обирати оптимальний варіант виконання навчально-виробничого або контрольного завдання. Зразково дотримується нормативів витрат матеріалів й інших ресурсів. Правильно й усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. Володіє основами професійної культури виявляє прагнення і здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі. В процесі роботи припускається незначних неточностей, які самостійно виявляє і виправляє. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим заданим якісним і кількісним показникам. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки пращ.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Методична розробка уроку англійської мови по темі Охорона навколішнього середовища

Тема уроку: Охорона навколішнього середовища. Мета уроку: 1. Створити на уроці мовні ситуації, що моделюють реальні ситуації обговорення охорони навколишнього середовища на міжнародній конференції екологами, лікарями, директорами великих промислових підприємств, які б мотивували використання іноземної мови з метою спілкування. 2. Домогтися реалізації головної мети уроку в процесі використання продуктивних вправ: а) повідомлення й коментування фактів б) доказ положень в) опис явищ г) дискусія між всіма учнями групи. 3. ...

Обертання Землі навколо своєї осі. Чому буває день та ніч

Мета. Засвоєння учнями знань про причини зміни дня і ночі на земній кулі; розуміння суті явища зміни дня і ночі; виховувати спостережливість, кмітливість, наполегливість, охайність в користуван­ні підручником і зошитом, розвивати пізнавальний інтерес до навчан­ня. Обладнання: фізична карта України, глобус, м'яч, електролампа на підставці (або прилад — телурій), конверт із завданнями. Хід уроку І. Підсумок фенологічних спостережень. — Який сьогодні стан неба? — Чи світить сонце? Хто з вас помітив, чи с вітер? Який він? ...

Табличний процесор MS Excel

ЗМІСТ Вступ Суть курсового проект 1. Характеристика та навчально-виховні завдання теми 2. Розподіл матеріалу теми на уроки 3. Підготовка матеріального, технічного та дидактичного оснащення теми 4. Розробка навчально - технічної документації на урок 5. Підготовка майстра до уроку 6. Організація та методика проведення уроку. 6.1. Вступний інструктаж 6.2. Поточний інструктаж 6.3. Заключний інструктаж Висновок Бібліографія Додатки ВСТУП ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ПРОФТЕХОСВІТИ В УКРАЇНІ. Професійно-технічна ...