Search:

Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

Розвяжемо систему рівнянь

b = 4.13

a = 215.9

Отже, рівняння регресії У(х)=215.9+4.13*х

Вирівняємо динамічний ряд товарної продукції

Рік,

Обсяг реалізації, У

Вирівняний ряд

1991,0

214,3

220,03

1992,0

231,3

224,16

1993,0

229

228,29

1994,0

232

232,42

1995,0

234,6

236,55

1996,0

 

240,68

1997,0

 

244,81

1998,0

 

248,94

1999,0

 

253,07

2000,0

 

257,2

Прогноз показника У для заданого значення Х=2000:(10)

У = 215,9+4,13*10 = 257,2 млн грн

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

План. 1. Вступ. 2. Граничні величини та математичний метод. 3. Теорія граничної корисності 4. Теорія граничної продуктивності. 5. Формування неокласичного напрямку економічної думки. 6. Висновки Вступ. Протягом всієї історії людства, починаючи ще з часів античності, економічна думка розвивалась паралельно із розвитком економічних відносин, відбиваючи економічні інтереси своєї епохи, і тому не можна розглядати появу нових економічних теорій просто як перехід від простішого до більш складного, від неправильних та неточних ...

Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

План 1. Економіка провідних країн в роки другої світової війни та її наслідки для світового господарства. 2. Господарський розвиток країн Західної Європи, США, Японії у післявоєнний період. 3. Структурні зміни в світовому господарстві в ІІ половині ХХ століття. 4. Інтеграційні процеси в економіці європейських країн. 5. Економічний розвиток країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються. 6. Характеристика економічного розвитку нових індустріальних країн. 1. 1 вересня 1939 року фашистська Німеччина розпочала другу ...

Проблеми рівноваги попиту та пропозиції в умовах переходу до ринк

Вступ Відправною точкою ринкової структури є ринок товарів. Макроекономічні складові його - це ринки споживчих товарів і послуг, інвестицій і капіталу тощо. Ринок споживчих товарів і послуг - один з найважливіших компонентів товарного ринку. Невід'ємною рисою цивілізованого ринку, свідченням його стабільності й життєздатності є стан суспільного виробництва. Конкретним проявом останнього є рівновага попиту й пропозиції, насичення ринку споживчими товарами та послугами. Питання нормалізації споживчого ринку сьогодні для ...