Search:

Весільний обряд українців

В умовах нової етносоціальної ситуації пожвавлюється інтерес людей до традиційної весільної обрядовості і як наслідок — збільшується число бажаючих справляти традиційне весілля. Зростає і кількість вінчань як один із проявів відродження духовності. Поєднання цих двох традиційних основ убачається перспективним.

Зміст

· Вступ

· Дошлюбне спілкування

· Сватання

· Сватання дівчини

· Умовини

· Заручини

· Барвінкові обряди

· Дівич-вечір

· Весільний поїзд

· Весільні чини

· Бгання короваю

· Запросини

· Вирядження молодог

· Посад

· Вінчання

· Покривання

· Посаг (придане)

· Комора

· Колачини

· Висновок

· Список літератури

Список літератури 1. О.Воропай. Звичаї нашого народу. 1991 2. БорисенкоВ. К. Весільні звичаї та обряди на Україні. К., 1988. 3.Етнографія Києва і Київщини: Традиції й сучасність / За ред.

В. Ф. Горленка. К., 1986.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Паралінгвістика, академічна риторика

Паралінгвістика вивчає невербальні фактори мовної комунікації, що беруть участь у передачі інформації, несуть визначене семантичне навантаження - екстралінгвістичну інформацію. Темп мови Характеризує швидкість протікання психічних процесів і визначається кількістю слів, вимовлених в одиницю часу (1 хв). Враховується також характер зміни темпу мови (поступове, різке), що підкреслює афективну насиченість переживань, їхню суб'єктивну значимість, ступінь емоційного контролю. Основний тон - голосність мови Голосність - ...

Види і жанри публічних виступів

Залежно від змісту, призначення, форми чи способу виголошення, а також обставин публічний виступ поділяється на такі жанри, як доповідь, промова, бесіда, лекція, репортаж. Доповідь ділова містить виклад певних питань із висновками і пропозиціями. Інформація, що міститься в доповіді, розрахована на підготовлену аудиторію, готову до сприйняття, обговорення та розв’язання проблем. Максимальний результат буде досягнуто, якщо учасники зібрання будуть завчасно ознацомлені з текстомдоповіді. Тоді можна очікувати активного ...

Види усного спілкування

Залежно від змісту, призначення, форми чи способу виголошення, а також обставин та професійних спрямувань тих, хто виступає публічний виступ поділяється на такі жанри, як доповідь, промова, бесіда, лекція, репортаж. Доповідь ділова містить виклад певних питань із висновками і пропозиціями. Інформація, що міститься в доповіді, розрахована на підготовлену аудиторію, готову до сприйняття, обговорення та розв’язання проблем. Максимальний результат буде досягнуто, якщо учасники зібрання будуть завчасно ознайомлені з текстом ...