Search:

Чорнобиль

Поряд з проблемами «Укриття» і довготривале зняття з експлуатації ще трьох чорнобильських енергоблоків. Слід зауважити, що світ не має досвіду виведення з експлуатації реакторів типу РВПК (реактор великої потужності канальний), що установлені на ЧАЕС. Вилучення з енергоблоків ядерного палива уповільнюється через відсутність підготовленого місця для його захоронення. Серед ключових питань – безпечна ізоляція радіоактивних відходів на ЧАЕС та зоні відчуження. Тільки тимчасових сховищ радіоактивних відходів, так званих «могильників» там – близько тисячі. Вони створювалися в екстремальних після аварійних умовах і не відповідають вимогам радіаційної безпеки. Потенційна загроза для людей та довкілля – цілком очевидна.

Наслідки Чорнобильської катастрофи особливо руйнівно вплинули на екологічний і економічний стан України, для якої чорнобильська проблема сьогодні є однією з визначальних, і від успішного розв’язання якої значним чином залежить як сьогодення держави, так і її майбутнє. Проведені на початку 90-х років минулого століття дослідження вмісту радіонуклідів у ґрунтах території України дали можливість спеціалістам Мінчорнобилю України скласти уточнену карту щільності забруднення ґрунтів нашої держави основними дозоутворюючими радіонуклідами, зокрема – Cs137. Як видно з цієї карти , практично вся територія України тією чи іншою мірою підпала під вплив наслідків Чорнобильської катастрофи. Найчистішими щодо присутності в ґрунтах радіоцезію є території Запорізької, Херсонської та частини Миколаївської областей, степового Криму на півдні, частини території Сумської та Чернігівської областей – на півночі та частини західних регіонів країни, включаючи Львівщину, частина Тернопільської, Хмельницької областей. Найзабрудненішою частиною держави є північне Полісся; окремі його частини (насамперед, Чорнобильська зона) настільки забруднені, що будь-яка господарська діяльність та проживання людей там заборонені. На частині забруднених територій ведеться або обмежена, або повномасштабна господарська діяльність.

Особливістю забруднених регіонів півночі України є те, що тут зосереджена значна частина лісового фонду України, який традиційно поставляв населенню значну кількість дарів лісу – ягід, грибів – а також має важливе значення як місце традиційного збору лікарської сировини. Завдяки фізико-хімічним особливостям поліських ґрунтів радіонукліди в них перебувають у легкодоступному для рослин стані, що зумовлює їх полегшений перехід з ґрунту в рослини, і, відповідно, інтенсивне радіоактивне забруднення останніх. Одною із помилок, зроблених під час ліквідації аварії стало захоронення "Рудого лісу". Дерева знищені радіацією викорчували, склали на території, котру займав ліс і засипали землею, а поверх колишнього лісу посадили сосни. Вони не врахували, що хвойні дерева (в тому числі й поховані) добре утримують радіацію, а похована радіація нікуди й не зникла, а стала щедрим джерелом для ґрунтових вод (що, у свою чергу, доносять її і до Дніпра) і нового покоління "Рудого лісу". Її вплив можна побачити й сьогодні: хвоя сосен, що там ростуть, подекуди, перебільшує середню довжину у 2-3 рази. Особливою здатністю акумулювати радіонукліди володіють і гриби, а також ягоди та деякі види дикоростучих рослин, у тому числі і таких, які використовуються як лікарська сировина. Сільськогосподарські продукти і сировина, вирощені на забруднених територіях також, тією чи іншою мірою, радіоактивно забруднені.

Довгострокові наслідки чорнобильської аварії для здоров'я людей сильно недооцінені, стверджує міжнародна екологічна організація Greenpeace. В оприлюдненій Greenpeace доповіді зазначається, що недавні дослідження підтверджують: чорнобильська радіація стала – або стане в майбутньому – причиною 100 тисяч смертних випадків від раку, а офіційні дані, якими оперує Міжнародне агентство ООН з атомної енергії (МАГАТЕ), – це величезна недооцінка людських страждань. Києві представники Greenpeace заявили, що "дані доповіді спростовують думку МАГАТЕ про те, що наслідки для здоров'я людей від аварії на ЧАЕС виявилися не такими значними, як спочатку вважали". Екологічна організація наголошує, що радіація вражає імунну і дихальну системи, систему кровообігу, а також викликає збільшення ембріональних дефектів і пологових травм. За даними Greenpeace, кількість захворювань на рак різко зросла в Україні і Білорусі. У Білорусі між 1990 і 2000 рр. спостерігалося збільшення ракових захворювань на 40%, а в Гомельській області – на 52%. В Україні було 12% підвищення рівня ракових захворювань, при цьому в Житомирській області смертність зросла майже втричі. Окрім безпосередньої дії радіації, здоров'я людей, які потрапили під чорнобильську хмару, зазнало серйозного випробування цілим комплексом соціально-економічних проблем: втрата землі, переселення (більш як 300 тис. осіб), економічна криза, брак адекватної інформації, наголошують в Greenpeace.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

План ВСТУП 1. СУЧАСНІ МАСШТАБИ ВПЛИВУ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ЇЇ ОХОРОНИ 2. ПОНЯТТЯ ЗАБРУДНЕННЯ. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАБРУДНЕНЬ ДОВКІЛЛЯ 3. ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ 4. ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Слово екологія походить від грецьких "oikos" — оселя і "logos"— вчення. Екологія — це наука про навколишнє середовище, оселю, людину, її взаємодію із цим середовищем і шляхи забезпечення умов для її життя. Яка сьогодні екологічна ...

Природні конфлікти через стан навколишнього середовища

Сьогодні інвайроментальна агресія стає основним джерелом політичних конфліктів. Поняття “інвайроментальна” агресія виникло на поч. 70-х років і означає руйнування, виснаження природного середовища на території однієї держави під впливом дії іншої держави. Виділяють три групи екологічних конфліктів: територіальні, природно-ресурсні та екологічні. Територіальні та природно-ресурсні конфлікти. Територіальні конфлікти за землю, ресурси мають дуже давню історію. Міжнародні конфлікти, як у минулі роки, так і сьогодні, часто ...

Стан та оцінка загроз в екологічній сфері

Сучасне екологічне становище не може розглядатися без минулого нашої країни, без історії природокористування, без обліку важливої для всіх нас моделі людина-виробництво-природа, а тому ми повинні дуже уважно розглянути, проаналізувати деякі принципи, механізми, чинники, які насамперед визначили цей кризовий стан. Для більш детального огляду цієї проблеми здійснимо невелику подорож до тих часів, коли людство не турбували питання екологізації, чистоти довкілля, нагромадження відходів міст та промисловості, кінцевості ...