Search:

Елементи хорового звучання

Суть неприродного ансамблю полягає в тому. Що змінами динамічного напруження в групах хору можна деякою мірою усунути незручності розміщення акорду.

Наприклад:

У даному розміщенні акорду дом-до1-мі1-соль2 може зазвучати правильно тільки при різному динамічному напруженні високого сопранового соль2 і низького альтового мі1. Треба штучно врівноважити теситурну незручність і великий розрив між альтом і сопрано. Щоб мати звучну терцію мі1 під значною мірою зменшення динамічну напруженість соль2 і дуже посилити звучання альтового мі1. Все оце штучне пристосування до правильного звучання незручно розміщеного акорду потребує надзвичайного напруження як диригента, так і співака хору, проте досить часто не дає бажаних наслідків.

Мелодичне розміщення акорду і теситурні умови в свою чергу впливають на ансамбль.

Мелодичне положення терції і зручна для співаків теситура – це найсприятливіша для ансамблю обставина. Мелодичне положення основного тону менш зручне для досягнення ансамблю, а мелодичне положення квінти, ще менш сприятливе, особливо при широкому розміщенні голосів, хоч би при зручній теситурі. Вид акорду істотно впливає на досягнення співаками ансамблевого звучання.

Прості гармонічні звукосполучення, розміщені зручно для співу, легко й швидко засвоюються співаками.

Навпаки, складні гармонічні сполучення не можуть бути зразу освоєні співаками, отже становлять значні труднощі в досягненні ансамблю. Складні звукосполучення звучатимуть в ансамблі тільки після значного труда в не так швидко.

Недаремно існує серед співаків прислів’я: „Щоб проспівати просто, треба повторити разів сто”.

Дуже часто нюанс є вирішальною умовою для досягнення ансамблю. Наприклад, акорд у високій текстурі при нюансі forte звучить добре, легко, природньо, тобто в ансамблі. Той же самий акорд при нюансі piano стає важким для хорошого звучання і вимагає штучного пристосування.

Тем теж впливає на якість ансамблю. Повільні і помірні теми – сприятливі умови для досягнення ансамблю. Виконавці встигають ясно усвідомити звучання акорду і інстинктивно дають хорошу ансамблеву злагодженість. Швидкі теми такої зручності не дають.

Нарешті, найважливішим і вирішальним фактором в досягненні гармонічного ансамблю при всіх зручних і не зручних умовах є кваліфікація співаків, їх ансамблеве чуття, нерозривно зв’язане з природною музичною обдарованістю.

Чим більше в хорі музично обдарованих співаків-ансамблістів, тим легше досягається гармонічний ансамбль і перемагаються легко й швидко ансамблеві незручності хорової партитури.

Ансамбль у хорових творах в залежності від їх фактори.

У хоровій літературі домінують три види фактури: гармонічна, поліфонічна, мішана.

Гармонічна фактура хорового письма передбачає використання композитором засобів гармонії від простих консонансів до складних альтерованих акордів, модуляції у далекі тональності та інших прийомів гармонічного стилю.

Поліфонічна фактору являє собою застосування композитором засобів поліфонічного стилю: самостійність і рівноправність усім мелодичних елементів цілого. Музична думка вимолюється і сприймається горизонтально, як склепіння кількох мелодій в одне суголосне ціле.

Мішана фактура є синтез елементів гармонії і поліфонії, де часом переважає гармонія, - а часом, - поліфонія.

Фактура хорового твору істотно впливає на способи досягнення хорового ансамблю.

Список використаної літератури:

М.Конесса „Основи техніки диригування”.

Д.Чесников „Хор і керування ним”.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Музика, як один із засобів розвитку валеологічної культури особистості

Наш стрімкий і бурхливий час, сповнений стресів і хвилюючих негараздів, активізує пошуки вченими різних галузей наук (медицини, валеології, психології, соціології, педагогіки та ін.) способів зміцнення здоров'я людини, що визначається як неоцінений феномен буття. Різнобічний вплив музики на психіку людини обумовив музикотерапію одним із перспективних сучасних методів лікування хворих із порушенням нервової системи. Доведено, що музика, завдяки своїй властивості впливати на внутрішній світ людини, допомагає хворим ...

Викладання гри на скрипці

Професійне володіння скрипкою розкриває перед учителем музики, музичним вихователем широкі можливості для музично-естетичноговиховання дітей. Скрипка, як ніякий інший інструмент, впливає на почуття людини. З іншої сторони – людське вухо гостріше реагує на нетомперований стрій, яким наділена скрипка. Небиякий ітой факт, що учень – скрипаль під час навчання у коледжі отримує навики володіння фіортепіано, а за бажанням – баяном чи акордеоном, що у подальшому відіграє позитивну роль у педагагічній діяльності. Організовуючи ...

Мистецтво і телебачення, архітектура, образотворче мистецтво

План Література. Музика. Театр. Література. Література – твори писемності. Термін література у широкому значенні вживається щодо творів писемності взагалі, включаючи літературу художню, наукову, політичну і т.д. Література художня – різновид мистецтва, особливої форми суспільної свідомості, що зображує дійсність у художніх образах. Образи літератури створюються за допомогою мови. У літературі мова виражає думку, ідею. Головний предмет художньої літератури – людина у багатогранності її життєвих проявів, духовності, ...