Search:

Причини дефіциту фінансових ресурсів на фармацевтичному ринку

збільшення числа людей з хронічними захворюваннями, які не можна вилікувати за допомогою сучасних методів лікування, але можна покращити якість їх життя.

У зв’язку із ростом кількості пацієнтів з хронічними захворюваннями для них і лікаря стали важливі не тільки роки, які може прожити хворий завдяки застосованому методу, але і якість життя з його точки зору. Визначення поняття “якість життя” дуже багато. Наприклад, по визначенню ВОЗ, “якість життя – це усвідомлення індивідуумом свого положення в житті з врахуванням культурних особливостей і системи цінностей (середовища), в якій він живе, і у відповідності з його життєвими цілями, очікуваннями, критеріями і інтересами.

На сьогоднішній час за кордоном багато організацій, які фінансують охорону здоров’я, стали вимагати даних по дослідженню HR-QOL. Ці данні все частіше використовують для порівнюваної оцінки економічної ефективності лікарських препаратів.

За даними ВОЗ, біля 90% захворювань регіструють в країнах, що розвиваються, а витрати на їх лікування складає тільки 10% від суми фінансових засобів, які витрачаються у світі на охорону здоров’я (Brundtland G.H., 1995). Цікаво, що в індустріально розвинутих країнах, не дивлячись на величину витрат на охорону здоров’я, не спостерігається чіткої залежності між величиною витрат на охорону здоров’я і ступінню задоволення населення цією системою. Так, витрати на охорону здоров’я в США в 1993 р. склали біля 3380 доларів на душу населення, що, за оцінкою Організації по економічному співробітництву і розвитку (OECD), в 2,6 разів більше середнього значення цих витрат для 24 інших промислово розвинутих витрат (Goldberg Arnold R.J. et al., 1996).

Одну і ймовірних причин таких розбіжностей можна встановити, якщо результати опитування порівняти з часткою загальних витрат на охорону здоров’я (див. таблицю).

Таблиця

Відношення населення до системи охорони здоров’я

в залежності від схеми фінансування

Країна

Респонденти, яких влаштовує система охорони здоров’я, %

Витрати на охорону здоров’я,

% від ВВП*

Суспільні витрати на охорону здров’я,

% від ВВП*

Частка суспільних витрат на охорону здоров’я, % від загальних витрат*

Франція

40,7

9,7

7,8

81

Німеччина

39,4

10,5

8,2

78

Японія

28,1

7,2

5,6

78

Великобританія

26,9

6,9

5,8

84

Іспанія

21,9

7,7

5,9

76

Італія

13,8

7,6

5,3

70

США

12,5

14,0

6,6

47

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Причини дефіциту фінансових ресурсів на фармацевтичному ринку

Дефіцит фінансових засобів, що виділяються на оплату медичних послуг і вартості медикаментів, є однією з важливих тенденцій, що впливають на розвиток сучасного фармацевтичного ринку. Рахують, що подальший ріст витрат на охорону здоров’я буде насамперед зумовлений двома факторами: “старінням” населення Землі (див. мал.), а також ростом потреб населення в підвищенні якості життя, в тому числі пов’язані зі станом їх здоров’я. Малюнок. Характеристика “старіння” населення Землі в 1995 р. і 2025 р. (за даними United Nations ...

Тенденції та перспективи світової золотовидобувної промисловості

Сучасні політичні реалії, що виникли після розпаду Радянського Союзу, наприклад, зруйнування єдиної мінерально-сировинної бази, висунули перед пострадянськими країнами, зокрема перед Україною, проблему забезпечення мінеральними ресурсами. Ця проблема тісно пов’язана з національною безпекою та соціально-економічним прогресом нашого суспільства. Особливо гострим є питання щодо забезпечення України золотими резервами. Адже цей метал виступає світовим грошовим еквівалентом, що підтримує стабільність національних валют. Саме це ...

Ринок безрецептурних лікарських препаратів

Еволюція систем охорони здоров'я у світі і зміна позиції споживача В останні роки стало очевидно, що основна частина витрат на охорону здоров'я повинна фінансуватися через ту чи іншу форму обов'язкового медичного страхування. Протягом багатьох літ приймалися міри, що привели до створення різних форм соціального страхування в країнах Західної Європи, що випробують у даний час значні фінансові труднощі. Збільшення витрат на охорону здоров'я зв'язано з трьома основними факторами: 1. Успіхи в запобіганні ...