Search:

Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

Висновки

Отже, збірка “Книга пісень” Г. Гейне складається з чотирьох циклів – “Страждання юності”, “Ліричне інтермецо”, “Знову на батьківщині” й “Північне море”; як окремий підрозділ, включено до неї вірші з “Подорожі на Гарц”. Створювалися цикли в різний час: перший з них – це збірка 1821 р., другий – “Ліричне інтермецо” із книги 1823 р., до третього і четвертого ввійшли поезії, написані в 1824-1826 рр. А це означає, що в своїй сукупності “Книга пісень” відбиває еволюцію поетичної творчості Гейне кінця 10-х і 20-х рр. Збірці притаманна певна тематична єдність, яку, проте, не слід перебільшувати. Провідною в трьох циклах виступає тема любові, однак у кожному із них вона набуває різної ліричної інтерпретації.

“Книга пісень” належить до кращих здобутків німецької романтичної літератури першої половини ХІХ ст. Її ідейний зміст випливає з тогочасної об’єктивної дійсності. Саме в ній вбачає джерело своїх страждань ліричний герой: “Любовна скарга переростає в скаргу на несправедливість злого світу, особисте розчарування – у неприйняття цього світу”. Тому типова для романтизму тема нерозділеного кохання звучить у Гейне по-новому.

Композиція “Книги пісень”, місце кожного вірша в загальному контексті суворо продумані автором. Ланцюг віршів книги являє собою послідовну ліричну розповідь про любовні переживання, думки і почуття поета. Багато віршів, взяті самі по собі поза книгою або переставлені на інше місце, значною мірою втрачають свій сенс, котрий хотів надати їм автор. Своїх видавців Гейне завжди попереджав про необхідність збереження авторську послідовність в розташуванні віршів. Відсилаючи, наприклад, Губицю, редактору часопису “Співрозмовник”, цикл “Повернення”, Гейне відзначив ті вірші, які повинні бути вміщені разом і на одній сторінці. Окрім того, він вимагав, щоб весь цикл був опублікований в послідовних номерах на протязі одного тижня.

В “Книзі пісень”, зумівши зберегти дух німецької народної поезії, доводячи при цьому до досконалості простоту художньої форми, Гейне правдиво і щиро розкриває своєму читачеві тему, вічну і невмирущу, взяту разом з тим в її конкретному соціально-історичному контексті – тему любові. Саме тут, очевидно, і слід шукати пояснення того факту, що “Книга пісень” – це лірична розповідь про любов – стала безсмертним шедевром світової ліричної поезії, найбільш популярним ліричним збірником в Німеччині.

Література

1. Вовк Я. Останній поет “вільної пісні романтизму” // Всесвітня література та культура. – 2000. - № 2. – С. 38-41.

2. Гейне Г. Книга пісень. – К., 1994.

3. Гордон Я. Гейне в России. – Душанбе, 1973.

4. Гуржеу С. Лірика Г. Гейне. – М., 1983.

5. Дейч А. Гарри из Дюссельдорфа. – М., 1980.

6. Дейч А. Поэтический мир Генріха Гейне. – М., 1963.

7. Дейч А. Судьбы поэтов. – М., 1984.

8. Дмитриев А. Генрих Гейне. – М., 1957.

9. Кадоб’янська М. Творчість Гейне // Зарубіжна література. – 1997. - № 45.

10. Лейтес Н. От “Фауста” до наших дней. – М., 1987.

11. Матузова Н. М. Генріх Гейне. Життя і творчість. – К., 1984.

12. Наливайко Д. “Книга пісень” // Всесвітня література. – 2001. - № 2. – С. 29-30.

13. Наливайко Д., Махова К. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. – К., 1997.

14. Пересунько Т. Генріх Гейне: .”грамматикой служил мне любимый нежный лик” // Всесвітня література. – 1998. - № 6. – С. 55-60.

15. Стадников Г. Генрих Гейне. – М., 1984.

16. Тронская М. Творчество Гейне. – М., 1978.

17. Шиллер Ф. Генрих Гейне. – М., 1962.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Французька поезія

Французька поезія має давню й незрівняльну історію. Вона вплинула на розвиток не тільки західноєвропейської, але й світової літератури. Українські митці вважали своїм обов’язком через перешкоди у широкий народний вжиток кращі поетичні твори Франсуа, Війона, Віктора Гюго, Теофіли Готьє, Поля Версена... Інтимна лірика, вірші, присвячені жінці, коханню, сповнені ніжності й захоплення чарами жіночої вроди – невід’ємна складова фр.поезії. Ще в ранньому середньовіччі фр. трубадури створили величезну кількість пісень, присвячених ...

Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

Удосконалювати податкову систему України слід з урахуванням позитивного досвіду розвинутих зарубіжних країн. Зрозуміло, при цьому необхідно виходити із конкретних історичних та економічних особливостей України. Адже податкова стабілізація, як відомо, є важливим чинником економічної стабілізації країни. Формування податкової системи України потребує вивчення досвіду розвинутих країн, податкові системи яких мають багатолітню історію. Наш власний досвід надзвичайно обмежений, оскільки в умовах адміністративно-командного ...

Герман Гессе

“На початку був міф. Творець невтомно формує душу кожної дитини, як створив подібними до себе душі індусів, греків і германців”. Г. Гессе Герман Гессе, лауреат Нобелівської премії 1946 року, офіційно вважається одним із найпопулярніших і найчастіше перекладених німецьких авторів. Його твори видавалися 60 мовами світу накладом понад 100 мільйонів примірників. У жовтні 2001 журнал Stern провів опитування серед 3000 чоловік на тему: “Які три книги мали найбільше значення у вашому житті?” Список отриманих творів складався із ...