Search:

Загальні правила оформлення службових документів

Реферати » Діловодство » Загальні правила оформлення службових документів

План лекції.

Вимоги до виготовлення бланків.

Адресування і датування документів.

Погодження і засвідчення документів.

1. Бланк документа – це стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, залишеним для змінної.

Встановлено два види бланків ОРД: для службових листів і загальний (для виготовлення наказів, протоколів, розпоряджень, постанов, вказівок та інших ОРД.

Для виготовлення тих чи інших бланків документів встановлено два варіанти розташування реквізитів:

кутове – постійні реквізити розташовуються в лівому верхньому куті;

поздовжнє – постійні реквізити розташовуються уздовж верхньої частини аркуша.

І кутове, і поздовжнє розташування реквізитів може бути:

фланговим – кожний рядок реквізиту починається від лівої межі робочої площі;

центрованим – початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж відведеної робочої площі.

Реквізити – це сукупність обов’язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку й не має юридичної сили. При оформленні ОРД використовують такий склад реквізитів: 1 – Державний герб; 2 – емблема організації; 3 – зображення нагород; 4 – код організації; 5 – код документа; 6 – назва міністерства чи відомства; 7 – назва підприємства; 8 – назва структурного підрозділу; 9 – індекс підприємства зв’язку, поштова та телеграфна адреса, номер телетайпа (телеграфу), номер телефону, номер рахунку в банку; 10 – назва виду документу; 11 – дата; 12 – індекс (вихідний номер документа); 13 – посилання на індекс та дату вхідного документа; 14 – місце складання чи видання; 15 – гриф обмеження доступу до документа; 16 – адресат; 17 – гриф затвердження; 18 – резолюція; 19 – заголовок до тексту; 20 – позначка про контроль; 21 – текст; 22 – позначка про наявність додатка; 23 – підпис; 24 – гриф погодження; 25 – візи; 26 – відбиток печатки; 27 – позначка про завірення копії; 28 – прізвище виконавця та номер його телефону; 29 позначка про виконання документа та направлення його до справи; 30 – позначка про перенесення даних на машинний носій; 31 – позначка про надходження.

При виготовленні бланків для службових листів наносять реквізити 1-9 і трафаретні частини реквізитів 11-13.

При виготовленні загальних бланків обов’язково наносяться реквізити 1-3, 6-8, а також можуть наноситися трафаретні частини реквізитів 11, 12, 14 і обмежувальні позначки для реквізитів 4, 5, 17, 19, 20.

На основі загального бланка можуть виготовлятися бланки для окремих видів документів – наказів, розпоряджень, вказівок тощо. В цьому разі загальний бланк доповнюють реквізитами 4, 5, 10.

Згідно з нормативними документами дозволяється виготовляти посадові бланки. У посадових бланках уводять додатковий реквізит “Назва посади”, який розташовують нижче реквізиту 7.

Зображення державного герба на бланках з кутовим та поздовжнім розташуванням реквізитів розміщують на верхньому березі бланка над серединою реквізитів. Зображення має вписуватися в коло діаметром до 20 мм.

Виготовляючи бланки документів, як емблему організації (реквізит 3) використовують товарний знак (знак обслуговування), зареєстрований у встановленому порядку. Замінювати назву організації її емблемою не можна. Зображення емблеми розташовують на лівому березі аркуша на рівні реквізиту 7.

Установи, об’єднання, організації, військові частини, які мають урядові нагороди (ордени), можуть уміщувати зображення їх на бланках службових документів чи включати назви нагород до своїх назв або робити і те і інше.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Установчий договір ЗАТ

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР про створення на пайових засадах комерційного банку м. Київ ''__''________19__р. 1. У часники договору: 1.1.___________________________________________________________________________, (повна назва юридичної особи) у подальшому назване __________________________________________________________ , (скорочена назва) в особі ________________________________________________________________________. (представник) 1.2.___________________________________________________________________________, ...

Автобіографія, стилі її написання

Автобіографія Я, Шевченко Василь Павлович, народився 3 листопа­да 1970 року в м. Києві. У 1977 році пішов у перший клас середньої школи ¹ 155 м. Києва. Після закінчення 9 класів у 1985 році «ступив до Технічного ліцею м. Києва, який закінчив із золотою медаллю. У 1987 році вступив на фізико-математичний факультет Київського університету імені Тараса Шевчен-4». Під час навчання в університеті був старостою. У 1992 році закінчив повний курс згаданого університету за спеціальністю "Математика та інформатика". По ...

Акт передачі матеріальних цінностей

Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Педагогічно-індустріальний факультет Акт № 17 10.07.96 м. Київ Передачі матеріальних цінностей однією матеріально відповідальною особою іншій Підстава; наказ по університету № 9 від 6 червня 1996 р. Складений комісією: голова комісії завідуючий кафед­рою Козак С. Т. Члени комісії: старший лаборант кафедри Мартиненко Л. С., доцент Мороз С. /., асистент Пет­ров М. 1. Присутні: декан педагогічно-індустріального факуль­тету Кравченко М. В. 10.07.96 р. комісія ...