Search:

Загальні правила оформлення службових документів

Дати підписання, затвердження, погодження документа, а також дати, що містяться в тексті, оформляють цифровим способом. Елементи дати наводять арабськими цифрами в одному рядку в такій послідовності: день місяця, місяць, рік, наприклад: 29.01.97. Можна спочатку зазначати рік, а потім місяць і день.

У текстах документів, що містять відомості фінансового характеру, застосовують словесно-цифровий спосіб оформлення дат, наприклад: 09 березня 1997 р.

3. Погодження – це спосіб попереднього розгляду та оцінки проекту документа. Реквізит 24 (гриф погодження) складається зі слова “ПОГОДЖЕНО”, назви посадової особи, яка погоджує документ (включаючи назву організації), її особистого підпису, його розшифрування і дати, наприклад:

ПОГОДЖЕНО

 

Начальник Управління

керівних кадрів

та навчальних закладів

Мінверстатопрому України

 

(підпис) А.С.Музика

14.07.97

 

 


Якщо погодження здійснюється колегіальним органом чи через службовий лист, то реквізит 24 оформляють так:

ПОГОДЖЕНО

 

Лист Головархіву України

12.07.97 №01-04/84

ПОГОДЖЕНО

 

Протокол засідання

методичної комісії з

гуманітарних дисциплін

21.0.97 №02

або

Гриф погодження розташовують під реквізитом 23 (підпис), а якщо є візи, то під ними. Коли зміст документа торкається інтересів кількох організацій, оформляють ЛИСТОК ПОГОДЖЕННЯ, про що роблять позначку на самому документі на місці реквізиту 24, наприклад:

Листок погодження додається

 

________ ________

(підпис) (дата)


Листок погодження оформляють на окремому аркуші за такою формою:

ЛИСТОК ПОГОДЖЕННЯ

Положення про систему ведення Українського класифікатора управлінської документації

 

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

 

Посада Посада

 

_________ _____________ _________ _____________

(підпис) (розш.підпису) (підпис) (розш.підпису)

 

Дата Дата

 

 

 

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

 

Посада Посада

 

_________ _____________ _________ _____________

(підпис) (розш.підпису) (підпис) (розш.підпису)

 

Дата Дата

 

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Кадрове діловодство

1. Вимоги до організації кадрового діловодства . Структура документації кадрів. 2. Особові справи. 3. Накази по кадрах. 4. Документація з трудових книжок. 5. Документація по відрядженнях. 1. Вимоги до організації кадрового діловодства Однією з основних частіш спеціального діловодства є кадрове діловодство. Ведеться воно за правилами та принципами, встановленими для загального діловодства. Термін "кадри" у перекладі з французької означає професіонали, які займаються тією чи іншою діяльністю, працею у тій чи ...

Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

1. Склад та спрямування захисту документної інформації. 2. Система захисту цінної інформації і конфіденційних документів. 3. Технологія захисту документної інформації. 4. Порядок роботи персоналу з конфіденційними документами. 5. Облік і зберігання справ з конфіденційними документами. 6. Нормативно-методичне забезпечення захисту документованої інформації. Склад та спрямування захисту документної інформації В сучасній українській ринковій економіці обов'язковою умовою успіху підприємця у бізнесі, отримання прибутку та ...

Уніфікація і стандартизація управлінських документів

РОЗДІЛ 1 Уніфікація і стандартизація упралінських документів 1.1 Напрями уніфікації упрвлінських документів Необхідність уніфікації документі виникла 40-50 років тому і була обумовлена значним збільшенням кількості паперовіх документів ,що створювались і функціонвали в системі управління. Счасний менеджмент являє собою безперервний процес соціально-економічних та організаційно –технічних перетворень ,які здійснюються на основі різних підходів із використанням численних методів і засобів.Однак ...