Search:

Загальні правила оформлення службових документів


Розрізняють внутрішнє (з різними підрозділами та посадовими особами в самій організації чи установі) і зовнішнє погодження (з підпорядкованими і не підпорядкованими органами).

Формою внутрішнього погодження є візування проекту документа. Оформляючи візу, крім особистого підпису візувальника, наводять розшифрування підпису та дату (в разі потреби зазначають посаду візувальника), наприклад:

Начальник юридичного відділу

 

(підпис) Ф.Г.Науменко

24.09.97


Основні способи засвідчення документів полягають у підписанні, затвердженні їх і проставленні печатки, наприклад:

Декан факультету

професор (підпис) І.П.Кондратьєв

Повне найменування посади не вказується у тому випадку, коли документ виконано на бланку і є докладні відомості про адресата, тобто автора документа.

При підписанні документа кількома посадовими особами їх підписи розташовують один під одним згідно з субординацією, наприклад:

Директор заводу (підпис) Ю.О.Слюсар

Головний бухгалтер (підпис) В.В.Жолоб

При підписанні документа кількома особами рівних посад їх підписи розташовуються на одному рівні.

Затверджують документи двома способами: грифом затвердження або виданням відповідного розпорядчого документа – наказу, рішення чи постанови.

Перший спосіб:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор заводу “Прилад”

(підпис) Я.В.Вольський

10.02.96

Другий спосіб:

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора

10.05.96

або

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол зборів

трудового колективу

15.03.96 №7

На ряді документів для закріплення їх юридичної сили і засвідчення справжності ставлять печатку. Печатки за змістом бувають прості та гербові. Відбиток печатки слід проставляти таким способом, щоб він захоплював частину (3-4 знаки) назви посади особи, яка підписала документ.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Характеристика

Шмельова Віктора Петровича, учня 11 класу Прилуцької середньої шкоди Чернігівської області, 1973 року народження, українця. Віктор Шмельов протягом навчання в середній школі зарекомендував себе здібним учнем. До навчання ставиться сумлінно, має глибокі і міцні знання з усіх предметів, усебічно розвинений. Багато читає художньої літератури. Особливий інтерес вияв­ляє до театрального мистецтва, очолює шкільний дра­матичний гурток і дуже цим захоплюється. Як член учнівської лекторської групи, Віктор висту­пав перед учнями з ...

Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

1. Склад та спрямування захисту документної інформації. 2. Система захисту цінної інформації і конфіденційних документів. 3. Технологія захисту документної інформації. 4. Порядок роботи персоналу з конфіденційними документами. 5. Облік і зберігання справ з конфіденційними документами. 6. Нормативно-методичне забезпечення захисту документованої інформації. Склад та спрямування захисту документної інформації В сучасній українській ринковій економіці обов'язковою умовою успіху підприємця у бізнесі, отримання прибутку та ...

Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

1. ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ Логічна послідовність викладу особливо виразна у тих документах, де зовсім виключається (уникається) внесення у текст документу суб’єктивних чи емоційних елементів: проявів роздратування, незадоволення, привнесення особистого ставлення до справи. Ознаками логічної послідовності є тісний логічний зв’язок компонентів документу, чіткі причинно-наслідкові зв’язки між фактами як всередині речення, так і в межах всього документу. Логічна послідовність може реалізуватися такими типами зв’язків, ...