Search:

Аналізуюче схрещування

При повному домінуванні серед особин з домінантними ознаками неможливо відрізняти гомозиготи від гетерозигот, а в цьому часто виникає необхідність (наприклад, щоб визначити, чистопородна чи гібридна дана особина). З цією метою проводять схрещування, що аналізує, при якому досліджувана особина з домінантними ознаками схрещується з рецесивно гомозиготною. Якщо потомство від такого схрещування виявиться однорідним, виходить, особина гомозиготна (її генотип АА). Якщо ж у потомстві буде 50% особин з домінантними ознаками, а 50% — з рецесивними, виходить, особина гетерозиготна.

Проміжний характер спадкування. Іноді в гібридів Fіне спостерігається повного домінування, їхні ознаки носять проміжний характер (Аа). Такий характер спадкування називають проміжним чи неповним домінуванням.

Правило чистоти гамет, установлене Менделем, уперше продемонструвало властивість дискретності гена, не змішуваності аллелей один з одним і іншими генами. Мендель уперше показав, що спадкоємні фактори в гаметах гібрида першого покоління залишаються точно такими ж, як і в батьків. Вони не змішуються, не перетерплюють змін після спільного перебування в гібридному організмі.

Схема аналізуючого схрещування.

Використана література:

1. Медична генетика. Підручник. – К., 2001.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Родіола рожева, родовик лікарський, розрив - трава дрібноквіткова

РОДІОЛА РОЖЕВА (золотий корiнь, карпатський женьшень, олiвник) Rhodiola rosea Багаторiчна трав'яниста сизо-зелена рослина родини товстолистих. Має веретеноподiбний м'ясистий корiнь, який переходить у дерев'янисте сторчове багатоголове кореневище. Стебло прямостояче, просте, до - 40 см заввишки. Листочки чергові: у верхнiй частинi стебла - зближенi, сидячi, м'ясистi, голi, вузьколанцетнi. Квiтки правильнi, одностатевi, дводомнi з чотиричленними квiтковими колами у верхівковому густому суцвiттi. Пелюстки ...

Тип членистоногі загальна характеристика виду

Надзвичайно поширені в природі і пристосовані до існування в найрізноманітніших умовах. Середовище існування: наземне, ґрунт, вода, повітря, а також живі організми. 1. Членистоногі – сегментовані тварини. Сегментація – гетерономна (неоднакова). Сегменти зростаються, насамперед передні сегменти тіла, з яких утворюється голова. Решта тіла, тулуб, залишився сегментований і в більшості диференціювався на два відділи – груди і черевце, які складаються з різної кількості сегментів. В ракоподібних грудні сегменти зрослися з ...

Типи червів

План. Тип плоскі черви Клас Стьожкові черви Ціп’як Тип круглі черви Тип кільчасті черви ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ Загальна характеристика. Сучасній науці відомо близько 10 тис. видів плоских червів, які поширені по всій земній кулі: вони живуть у ґрунті, у воді (прісній І солоній), а значна частина їх паразитує в різних тварин і людини. Паразитичних червів, незалежно від їхньої класифікації, називають гельмінтами. Плоскі черви мають двосторонню, або білатеральну, симетрію тіла. Свою назву отримали тому, що мають плоске тіло, в ...