Search:

Аналізуюче схрещування

При повному домінуванні серед особин з домінантними ознаками неможливо відрізняти гомозиготи від гетерозигот, а в цьому часто виникає необхідність (наприклад, щоб визначити, чистопородна чи гібридна дана особина). З цією метою проводять схрещування, що аналізує, при якому досліджувана особина з домінантними ознаками схрещується з рецесивно гомозиготною. Якщо потомство від такого схрещування виявиться однорідним, виходить, особина гомозиготна (її генотип АА). Якщо ж у потомстві буде 50% особин з домінантними ознаками, а 50% — з рецесивними, виходить, особина гетерозиготна.

Проміжний характер спадкування. Іноді в гібридів Fіне спостерігається повного домінування, їхні ознаки носять проміжний характер (Аа). Такий характер спадкування називають проміжним чи неповним домінуванням.

Правило чистоти гамет, установлене Менделем, уперше продемонструвало властивість дискретності гена, не змішуваності аллелей один з одним і іншими генами. Мендель уперше показав, що спадкоємні фактори в гаметах гібрида першого покоління залишаються точно такими ж, як і в батьків. Вони не змішуються, не перетерплюють змін після спільного перебування в гібридному організмі.

Схема аналізуючого схрещування.

Використана література:

1. Медична генетика. Підручник. – К., 2001.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

Гризуни. Гризуни – найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини. Ці тварини здатні швидко розмножуватися. Тверда їжа стирає й притупляє зуби, особливо різці. Через те у ссавців, які споживають тверду рослинну їжу, зуби мають особливу будову. Такі тварини вигризають їжу різцями й старанно перетирають кутніми зубами. Іклів у них немає, різці великі й гострі. Спереду вони вкриті товстим шаром емалі, через те не тупляться навіть від дуже твердої їжі. Під час гризіння різці верхньої та нижньої щелеп ...

Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

Лишайники — це особливі організми, утворені в результаті симбіозу водорості й гриба, з новими морфологічними, фізіологічними та екологічними властивостями. Відомо понад 20 тис. видів лишайників. Від Інших організмів, у тому числі й від окремих грибів І водоростей, вони відрізняються за формою, будовою, характером обміну речовин, наявністю лишайникових речовин, способами розмноження, повільним ростом (від 1 до 8 мм за рік). Слань лишайника складається з переплетених ниток грибниці — гіфів І розміщених між ними клітин або ...

Поняття про біологію

1. Біологія – наука про живу природу. Зв’язки біології з іншими науками. Рівні організації живої матерії. 2. Основні методи біологічних досліджень. Проблеми взаємовідносин людини і оточуючого природного середовища. Основні ознаки живого. 3. Різноманітність рослинного світу та його поширення по земній кулі. Поняття про флору та рослинність. Поняття про життєві форми рослин. Біологія – наука про живі організми, виникнення і розвиток живої природи, про загальні закони цього розвитку. Жива природа різноманітна: понад 3000 ...