Search:

Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

Е.Сміт, один з найвідоміших західних дослідників націоналізму зазначає, що стрижнева доктрина націоналізму є чимось більшим за просту „доктрину волі” і складається з кількох основних тверджень:

1 - людство природним чином поділяється на нації;

2 - кожна нація має свій самобутній характер;

3 - джерелом всієї політичної влади є нація, колектив в цілому;

4 - задля свободи і самоздійснення люди повинні ототожнювати себе з нацією;

5 - нації можуть реалізувати себе тільки у їхніх власних державах;

6 - відданість нації-державі перевершує інші відданості;

7 - найважливішою умовою всесвітньої свободи й гармонії є зміцнення національної держави.

Націоналізм, в розумінні Е.Сміта - це візія майбутнього, яка повертає людині її сутність, її усталений спосіб життя й буття, що був колись її беззастережним природним правом. Він не є і механічним прив‘язуванням, у ланцюгу поколінь минулого до майбутнього, ні еволюцією традиційного в новочасне. Він є атакою і на традицію і на модернізм в тій мірі, в якій вони притемнюють і спотворюють справжній зв‘язок людини з природою та зі своїми ближніми.

Залишається лише висловити жаль з того приводу, що ні ці теоретико-правові норми, ні ці документи, незважаючи на всю свою категоричну однозначність, не мають фактично обов‘язкової сили для тих, кого вони стосуються, і застосовуються вони вибірково і залежно від тих таки геополітичних інтересів „сильних світу цього” і зацікавлених сторін. Дуже промовистим у цьому відношенні є одне з правил, що ним керується Верховний Суд США: „Хто є сувереном де-юре чи де-факто над територією - це не правове, а політичне питання”.

Крім того варто наголосити, що на сучасному етапі розвитку нація, що бореться за своє самовизначення, може лише самостійною перемогою у боротьбі із залученням усіх можливих засобів зреалізувати це право. На жодні репліки міжнародного співтовариства уваги звертати не треба, оскільки воно приймає у своє коло всіх переможців без розбору, незважаючи на те, скільки разів порушив кожен з цих переможців права людини в минулому. До кола державних націй можна потрапити не за фактом належності свого перебування в ньому, а за фактом спроможності досягти його і втриматися в ньому.

Список використаної літератури.

Альтер П. Націоналізм: проблема визначення: Пер. з нім. // Націоналізм. Антологія. – К.: Смолоскип, 2000. – с. 211 – 216.

Голотюк И. Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Анна Азари: “Помощь нам не нужна. Нас есть кому защищать!”// Факты. – 2000. – 24 октября. – с. 9 – 10.

Дашкевич Я. Терором по тероризмові. // Універсум. – 2001. - №1-2. – с. 16 – 22.

Донцов Д. За яку революціцю? – Львів, 1990. – 82с.

Каменка Ю. Політичний націоналізм: еволюція ідеї: Пер. з англ. // Націоналізм. Антологія. – К.: Смолоскип, 2000. – с.216 – 235.

Кирчів А. Геополітичний вибір України: синдром суми різнонапрямлених векторів. // Молода нація. – 2000. – спецвипуск. – с.185 – 194.

Кондратенко С. Золотий мільярд. // Ого. – 2001. – 8 жовтня. – с. 4.

Костенко Ю. “Український вектор” у політиці Заходу. // Універсум. - №1 – 2. – с. 13 – 15.

Кузьо Т. Національна безпека України. // Військо України. – 1994. - №4-5. – 158 с.

Куруджі Ю. Французькі націоналісти в Україні. // Україна молода. – 2001. – 7 квітня. – с.5.

Мельник Ю. Західна Європа – США: міжнародні непорозуміння і протиріччя у відносинах трансатлантичного партнерства. // Молода нація. – 2000. - №3. – с.18 – 54.

Мовчан П. Не біймося націоналізму і чому Кучма не вчиться в Ярузельського? // Україна молода. – 2002. – 10 жовтня. – с. 10.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21 


Подібні реферати:

Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

Українці, аналогічно росіянам та іншим народам імперії, також поринули в політичну діяльність, що характеризувала 1890-ті та початок 1900-х років. З одного боку, це було їхнім реагуванням на репресії 1880-х років, а з іншого — перед ними стояв надихаючий приклад нового пожвавлення й свіжих ідей, що зароджувалися в середовищі російських радикалів. Ще одним важливим стимулом стала поява нового покоління українських діячів, які вже не вагалися щодо власної національної належності й гордо називали себе «національне свідомими ...

Політична свідомість і політична культура

План Вступ………………………………………………………………………………3 1. Політична свідомість: рівні, структура, типи………………………….…….4 2. Політична культура…………………………………………… .7 3. Політична соціалізація особистості: сутність, інститути, етапи ……………9 Висновки ………………………………………………………………………….11 Список використаної літератури……………………………………………… .12 Вступ Процеси перетворень в суспільстві потребують адекватних змін у сфері політичної свідомості та політичної культури. Становлення демократичного суспільства потребує якісно нових засад суспільної ...

Чеська Республіка в напрямку інтеграції до НАТО

Події кінця ХХ ст. засвідчили, що демократія базується на ринковій економіці разом із повагою людських прав і свобод, які поширені по всьому світі і можуть слугувати основою для побудови нового світового співтовариства. З розпадом біполярної системи у світі виникло багато ризиків, що загрожують демократичним цінностям. Сьогодні єдиною структурою безпеки, здатною реально забезпечити територіальну цілісність, незалежність, гарантувати демократичний розвиток країн, з точки зору уряду Чеської Республіки, є Північноатлантичний ...