Search:

Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

Структура кадрів підприємства, цеху, ділянки характеризується співвідношенням різних категорій працівників у їхній загальній чисельності. З метою аналізу структури кадрів визначається і порівнюється питома вага кожної категорії працівників dPі з загальної середньосписочною чисельністю персоналу підприємства P.

dPі = Pі/ P чи dPі - (Pі*100)/P.

де, Pі середньсписочна чисельність працівників і категорії, чол.. Покажемо це на прикладі (див. Табл.1).

Таблиця 1.1

Склад і структура чисельності працюючих на підприємстві

п/п

Категорії працюючих

Склад, чол.

Структура, %

1

2

3

4

1.

Основні робітники (всього), в тому числі:

60

66,7

А) відрядники;

30

33,4

Б) почасовики.

30

33,4

2.

Допоміжні працівники (всього), в тому числі:

8

8,9

А) слюсар - ремонтник;

2

2,2

Б) електромонтери;

2

2,2

В)прибиральники;

1

1,2

Г) кладовщики;

1

1,2

Д) МОП (двірники).

2

2,2

3.

Службовці (всього), в тому числі:

8

8,9

А) бухгалтера;

3

3,4

Б) диспетчера;

2

2,2

В) касир.

3

3,4

4.

Спеціалісти (всього), в тому числі:

12

13,3

А) технологи;

6

6,7

Б) конструктори;

3

3,4

В) модельєри.

3

3,4

5.

Керівництво (всього), в тому числі:

2

2,2

А) директор;

1

1,1

Б) начальники відділів;

1

1,1

РАЗОМ (загальна чисельність)

90

100

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий річний обсяг випуску продукції (видобутку й переробки сировини або надання певних послуг) заздалегідь визначених номенклатури, асор­тименту та якості за умови найбільш повного використання про­гресивної технології та організації виробництва. Одиниці виміру виробничої потужності підприємств застосо­вуються різні залежно від характеру виробництва та галузевої підпо­рядкованості. Загальне правило таке: виробнича потужність ви­значається в тих самих одиницях ...

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та кращого використання діючих основних фондів і виробничих потужностей підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого, — дозволяють збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації та витрат на обслуговування виробництва і ...

Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

Кінець двадцятого століття характеризується кардинальними змінами у різних сферах життя. Це стосується політичних та економічних перетворень, а також ряду інших, що помітно впливають на рівень життя населення у світі. Насамперед варто звернути увагу на те, що суспільство, в якому на перший план завжди виходили успіхи в промислових технологіях, стало приділяти першочергову увагу інформаційним технологіям. Треба підкреслити, що стрімкий розвиток промислових технологій тривав близько двох третин двадцятого сторіччя, а розвиток ...