Search:

Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

Таблиця 2.1

Витрати цеху за ___________місяць 200_року, грн..

Стаття витрат

Планові витрати

Планові витрати на фактичний обсяг

Фактичні витрати

Відхилення: економія -; перевитрати +

загальні

у т.ч. змінні

Матеріали (за вирахуванням відходів)

18 720

18 720

18 991

18 100

-891

Куповані вироби і напівфабрикати

13 300

13 300

13 493

13 523

+30

Паливо і енергія не технологічні потреби

945

945

959

900

-59

Основна заробітна плата виробничих робітників

10 660

10 660

10 815

10 815

-

Додаткова заробітна плата виробничих робітників

1050

1050

1065

1080

+15

Відрахування на соціальні заходи

4360

4360

4423

4428

+5

Загальновиробничі витрати,

У тому числі:

витрати на утримання і експлуатацію машин та устаткування

22 065

(14 005)

6350

(6350)

22 157

(14 097)

21 505

(13 675)

-652

(-422)

Втрати від браку

(у звіті)

-

-

-

130

+130

Разом

71 100

55 385

71 903

70 481

-1422

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Джерела фінансування проектів

План Структура витрат проекту та її управління. Розрахунок точки беззбитковості та методи оцінки ефективності проектів. Критерії ефективності проектів (чиста теперішня вартість; внутрішня норма рентабельності; коефіцієнт вигід/витрат). 2. Мета аналізу беззбитковості à визначення обсягу продукції, для якого обсяг виручки від продажів дорівнює - витратам. Аналіз беззбитковості передбачає такі допущення: • не враховуються зміни виробничих запасів з періоду в пе­ріод (обсяг виробництва дорівнює ...

Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

План Вступ І. РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ТА СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 1.1 Еволюція структур управління підприємством 1.2 Управління оборотними капіталами підприємства в сучасних умовах 1.3 Фактори які впливають на об'єм реалізації товарів в умовах договірних відносин ІІ. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ - ЯК ГОЛОВНИЙ МЕХАНІЗМ ЖИТТЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 2.1 Підприємство - стратегія успіху 2.2 Стратегічне планування на підприємствах України 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ...

Праця, кадри та соціальний розвиток колективу

План Показники зростання продуктивності праці. Наукова організація праці, її завдання і напрямки. Нормування праці. Планування чисельності працюючих. 1. Продуктивність праці (ПП) – це показник, що характеризує її ефективність і показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу. Планування продуктивності праці здійснюється методом прямого розрахунку та пофакторним методам. Метод прямого розрахунку передбачає визначення планового рівня продуктивності праці. Відношенням обсягу планового рівня ...