Search:

Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

У першому варіанті обчислення формула його виглядає так:

де,

Рпл.н – виконання плану виробництва з номенклатури продукції, %

n – кількість найменувань продукції;

Вкф – фактичний випуск кінцевої продукції і-го найменування у встановленому вимірі, але не більший за плановий обсяг.

Таблиця 2.2

Випуск продукції механічним цехом

за_________місяць 200_року

Продукція

План

Фактично

Виконання плану, %

кільк-ть, шт.

Сума, грн.

кільк-ть, шт.

Сума, грн.

з обсягу

з номенк-латури

Машино-комплект А

540

27000

500

25000

92.59

92.59

Машино-комплект Б

350

7000

358

7160

102.28

100.0

Машино-комплект В

620

24800

610

24400

98.38

98.38

Запасні частини

-

8700

-

9000

103.45

-

Послуги іншим підрозділам

-

5500

-

8500

154.54

-

Разом

-

73000

-

74060

101.45

96.71

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

Стисла історія підприємства Коломийська друкарня ім. Шухевича утворилася в січні 1994 року. 23. 12. 94р. на загальних зборах трудового колективу було прийнято рішення про приватизацію. Відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області від 28 04. 95року відбулося перетворення державного підприємства "Коломийська друкарня ім. Шухевича" у відкрите акціонерне товариство виконуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок перетворення в ...

Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

Рис. Етапи аналізу формування та використання фонду оплати праці торговельного підприємства Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці На цьому етапі аналізу оцінюється загальний обсяг фонду оплати праці та аналізується абсолютна та відносна зміна його розміру порів­няно з попередніми періодами. Це дає змогу визначити загальну тенденцію зміни обсягу витрат підприємства та оплати праці персоналу. Крім абсолютного розміру фонду оплати праці, його розмір може бути охарактеризовано відносними показниками, а саме: питомою ...

Звіт по навчально-виробничій практиці

ПЛАН Загальна характеристика підприємситва Структура управління Відділ маркетингу Планово-економічний відділ Відділ організації праці та заробітньої плати Фінансовий відділ Відділ матеріально-технічного забезпечення Бухгалтерський відділ Відділ технічного контролю ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА Підприємство Коломийської виправної колонії №41 Управління Державного Департаменту України з питань виконання покарань в Івано-Франківській облаті підорядковане безпосередньо Управлінню Державного Департаменту України з питань ...