Search:

Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

3. Зварювання латуней на відкритій площадці необхідно виконувати з респіратором марок ШБ-1., «Пелюсток», «Астра-2» і ін., а в замкнутих резервуарах - зі шланговим протигазом, щоб не допустити влучення в дихальні органи пар цинку, що входить до складу латуней.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Роздавальна коробка

Роздавальна коробка застосовується на автомобілях підвищеної прохідності й призначена для передавання крутного моменту на ве­дучі мости автомобіля. Залежно від призначення автомобіля розда­вальна коробка може виконуватися з додатковою знижувальною пе­редачею або без неї. Найпростіша роздавальна коробка без знижувальної передачі (рис. 1, а) складається з ведучого 7, проміжного 4 й веденого 6 валів, вала 8 привода переднього моста, шестерень 2, 3, 5, жорстко закріплених на валах, і зубчастої муфти 7 вмикання переднього ...

Основні джерела виробництва електричної енергії

До традиційних джерел виробництва електроенергії прийнято відносити виробництво електроенергії на ТЕС, ГЕС і АЕС. Кожна з сучасний електростанцій має свої недоліки: ГЕС – змінами водного балансу та випливаючими з цього негативними впливами на екосистеми, ТЕС – викидами в атмосферу шкідливих речовин, тепловим забрудненням рік, АЕС – загрозою радіоактивного забруднення. Вирбництво електроенергії на ТЕС (теплових електростанціях) займає у світі сьогодні перше місце. Однак ТЕС досить сильно забруднюють ...

Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

1.Техніко-економічна характеристика виробництва – господарської діяльності ВАТ “Рухівська картонна фабрика” . Україна є однією з провідних держав серед країн СНД за обсягом виробництва картонно-паперової тари, проте протягом останніх років міра задоволення внутршіньодержавних потреб у ній коливалася в межах 50-52% [11, 190]. Водночас в Україні (порівняно з індустріально і ринково розвинутими країнами) рівень виробництва картонної і гофрокартонної тари є ще невиправдано малим. У розрахунку на одного жителя України зараз ...