Search:

Традиція і наука про авесту

“Я, я, о Спітамід Заратустра, перетворив базрадісне місце в мирнай край”. Далі йде перерахунок 16 країн:

[2] “В якості першої з найкращих місцевостей і країн створив я, Ахура-Мазда, Аріанам_Вайда у прекрасної (ріки) Датії.

Але там створив злісний Анхра-Манью в яксті біча країни (виводок) рудих змій і зіслану девами зиму”.

<...>

[4] Друга країна, створена Ахунра-Маздою – “Гава (може бути область), де проживають соди”. В противагу злокозному Анхра-Манью створив в якості бича країни шкідливих мух, що гублять тварин”.

<...>

Закінчується розділ словами:

[20] Існують і другі прекрасні країни, чудові, безцінні, обжиті і променіючі місцевості та країни”

Цій географічній поемі” присвячено багато досліджень. В основному вони представляють собою спроби визначити, наскільки відповідають реальній дійсності відомості, які повідомляються, що в них є легендарного, неточного, як локалізувати перераховані “країни Добра” і т.п. Відповідно повне зведення подібних досліджень містить книга А.Омаковельского. По наведеним у ній даним і таблиці можна встановити <...>

ідентифікацію “країн Добра”.

<...>

У розділі 3 восхваляється земледілля, яке проголошується священним, богоугодним. Викладення ведеться у формі запитань і відповідей.

Що найбільш всього цікаво і що всього більше ненависно Ахура-Мазді? Цікаво: поклоніння йому вогнем і млеком і служіння божеству нив і пасовищ – Мітре і лугів – Раману; побудова житла, забезпеченого вогнем, тваринами, жінкою, дітьми; насадження сільськогосподарських рослин і дерев; зрошення; розвід великої і рогатої худоби і зволоження грунту. Ненависно: поклоніння Анхра-Манью, недотримання ритуального чистоти, особливо при захороненнях:

[2] “О, Творець тілесного світу, істинний! Яке ... місце на землі є найприємнішим?” – І сказав Ахура-Мазда:

“Воістину там, де праведна людина [3] зводить дім, наділенний вогнем і млеком, жінкою, дітьми і хорошими табунами, в цьомудомі тоді багато тварин, багато праведності, багато кормів, багато собак, багато дружин і багато дітей, багато вогню і багато всякого життєйського добра. [4] ... Воістину і там, о Спітамід Заратустра, де розробляються побільше хлібу, трав, рослин і поживних плодів, де зрошують сухий грунт або осушують грунт надто вологий”.

<...>

Решта розділів “Вендідада” носять яскраво виражений жрецький характер. Однак і в них відображається інколи древні народні уявлення і містяться деякі цікаві соціально-історичні відомості.

Розділи 4-9 законодавчі, про гріхи і покараннях, про зносини, ритуальної чистоти, очищення від мерців; в розділі 8 говориться про відганяючу нечисту силу погляді собаки (сагдід).

Розділи 10-12 містять молитвенні формули, що відображають культ вогню, води, землі, тварин, дерев, рослин, а також різноманітні очисні молитви.

У “Вендідаді” в ряді випадків цитуються “Гати”. Наприклад, в розділі 10 четвертий вірш складається з цитат витримок “Ясни”: 28.1; 355.2, 8; 39.4; 41.3, 5; 43.1; 47.1; 51.1; 53.1. Суцільно з цитат із “Ясни” складається також восьмий вірш цього розділу (27.14; 33.11; 35.5; 53.9).

В розділах 13-14, що викладають ритуальні принципи, представляють інтерес заклики до поклоніння собаки і земледільців-скотоводів.

Розділи 15-16 знову заповнені формулами, що повторюються, і принципами про чистоту, які займають в зороастрійському кодексі одне з п’яти гріхах, причому в числі найважчих поруч з порушенням жіночої чистоти признається поранення собаки, давання їй їжі, яка не підходить. Тут знову знайшли своє відображення не тільки відголоски тотемістичного культу, оскільки погляди осілих племен на укріплення господарства, тваринництва.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

Урок-огляд ставить за мету ознайомити учнів із найбільш резонансними і вагомими здобутками ху­дожньої літератури поза межами західного світу. Доцільно цей урок побудувати у формі лекції з елемен­тами бесіди за таким планом; 1) художні здобутки японської прози XX ст.; 2) «література відлиги» в Росії; 3) латиноамериканська проза XX ст. 1. Художні здобутки японської прози Ізольована від країн Західної Європи, орієнтована на збереження національно-культурної традиції Японія, починаючи з другої половини XIX ст., все ак­тивніше ...

Джек Лондон

ДЖЕК ЛОНДОН (1876—1916) Народився 12 січня 1876 року в Сан-Франциско. При наро­дженні одержав ім'я Джон Чейні, але вісім місяців по тому, коли мати вийшла заміж, став Джоном Гріффітом Лондоном. Мати письменника — Флора Уеллман — походила із заможної уель­ської родини, була розумною і начитаною дівчиною, яка закінчила коледж, училася музиці, але мала нервовий характер зі швидко мінливим настроєм. У двадцять років вона перехворіла на тиф і після хвороби, як говорили, у неї залишилося деяке «сум'яття в голові». Це призвело ...

Традиція і наука про авесту

Назва “Авеста” збереглася в найрізноманітнішіх формах. В середньо перській літературі – “Апастак”, або (в “Бундахішні”) “Ден” – “закон”, “принципи”, “релігійне установлення”, “релігійна книга”, “біблія”. У середньовікових персько-таджицькій і арабській літературі зустрічається багато варіацій цієї назви. Подібно загадці [його] слава, благородство його - [його] розгадка, [Бо] досконалість [це] – ніби Авеста, а його характер – це Зенд [розкриття змісту]. У інших авторів зустрічаємо інші форми. Теперішній текст Авести, є ...