Search:

Художній розпис тканин

б) індивідуальний інструктаж.

(Підходжу до кожного учня і виправляю помилки. Якщо виникає необхідність, роблю додаткове пояснення для всіх учнів).

V. Аналіз та оцінювання робіт.

VI. Підсумок уроку.

Що входить до складу резервуючи сумішей для холодного батику?

Які інструменти застосовують для нанесення контурів рисунка резервом?

VII. Домашнє завдання.

(Принести необхідні матеріали та інструменти для розпису фарбами – барвники, пензлі... ).

VIII. Прибирання робочих місць.


Висновки


Розпис тканин важливий вид художнього оформлення. Основне джерело його розпису – художні традиції.

Вивчення сучасних українських художніх тканин з притаманним їм найважливішими тенденціями розвитку та аналізом мистецьких особливостей підтверджує, що цей вид декоративно-прикладного мистецтва відзначається якісно новими досягненнями. вони відчутні в розвитку виробництва, розширенні асортименту, поліпшенні особливостей тканини.

За характером виробленням і досягнення кінцевого результату художня тканина має двояку природу. По-перше, ужиткова річ, необхідна в житті і діяльності кожної людини. По-друге – утилітарна функція тканини ніколи не виступає як самодостатня і тим паче абсолютна, а завжди доповнюється здатністю прикрашати, приносити задоволення, радість, збуджувати і формувати почуття прекрасного, одним словом, доповнюється художньо-естетичною функцією.

Прекрасне закладене в самій сутності тканини: її м’якості, еластичності, здатності набирати будь-яких пластичних форм.

Тканина, як пластичний матеріал є неначе образом і рукотворною алегорією природи в її вічній мінливості і діалектичному взаємозв’язку. І саме тому природа – рослинний світ, є невичерпним джерелом збагачення художньо-естетичної функції тканини, особливо її колористичної виразності. Фактурне ж багатство тканини – це також художня категорія, яка вимагає творчого пошуку, винахідливості і роботи передусім митця, але також роботи, яка опирається на бажання, силу волі і натхнення.

Тканина як художній виріб посідає у діяльності людини проміжне місце між художньою і науковою творчістю, між емоційним сприйняттям і раціональним мисленням.

Багато творчої вигадки виявлено митцями, щодо оновлення асортименту і художньо-колористичного оздоблення тканин.

Оздоблення тканин почалося ще здавна. Розпис по тканині – незвичайно багатий, гідний подиву, вид декоративної творчості, лише йому притаманні засоби виразності.

Основне кредо розпису – рукотворний, імпровізований характер. Цим ручний розпис відрізняється від машинного-заводського. Такий розпис оформить інтер’єр житла, офісу, учбового закладу, оскільки в ньому стає “тепліше” від ваших рук.

Художній розпис – можливість розписати хустки на шию, косинки, шарфи, портьєри, скатертини, сумки і навіть взуття. Невеликі матеріальні витрати, дуже проста техніка виконання робить його доступним і можливим. В домашніх умовах ручний розпис допоможе аматору надати в інтер’єр, а одяг урізноманітнити і придати йому індивідуальність.

Художній розпис тканини – творіння прекрасного, теплого і затишного.

Адже,

Мистецтво вічне, а краса безмежна!

Список використаної літератури


Додатки

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Подібні реферати:

Художнє сприймання

Художнє сприймання - це процес формування цілісного сприйняття і правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності; здатність до творчого самовиявлення притаманна людині. Однак ця здатність вимагає свідомого, цілеспрямова­ного, планомірного і систематичного розвитку. Основою, на якій здійснюється естетичне виховання художнього сприймання е певний рівень художньо-естетичної культури особистості, її здатності до естетичного освоєння дійсності. Цей рівень виявляється як у розвитку всіх компонентів естетичної ...

Мистецтво писемності Стародавнього Сходу

Зв'язок египетського образотворчого мистецтва з писемністю існував завжди. Але ніде більше, навіть у Китаї, зображення і написи не утворюють такого міцного художнього синтезу, як у Єгипті. І зв'язок тут не тільки декоративний, а більш глибокий, обумовлений світоглядом єгиптян і розумінням ними мистецтва. Піктографія, тобто картинне письмо, було загальною початковою фазою розвитку і писемності, і мистецтва Єгипту. Зображення для єгиптян – це насамперед знак. Але знак не в нашому розумінні – як щось умовне, допоміжне, ...

Скульптура. Історія та сучасний розвиток

З ХVІІ ст. і до початку ХХ ст. український народ пережив складну історичну долю, відмінну на різних його землях. Частково це знайшло відображення і в художній народній творчості, закрема скульптурі. В народній скульптурі процес поступового розширення кола звичних тем, сюжетів, збагачення виражальних засобів. Поряд з існуванням скульптури з рисами народного примітиву, з його лаконічною, пластичною мовою сповненої експресії форм, підкресленою декоративністю, створюється скульптура в естетичній концепції авторів якої лежало ...