Search:

Чи люблять Українці говорити компліменти

Можна глибоко дихати через одну ніздрю. Затулив­ши праву ніздрю пальцем, вдихніть протягом трьох кро­ків через ліву ніздрю, потім, затуливши ліву ніздрю, ви­дихніть протягом п'яти-шести кроків через лраву ніздрю. Після цього вдихніть через праву ніздрю, а через ліву — видихніть. Повторити 5—7 разів. Після прогулянки знову повторіть цю вправу. Такі дихальні вправи проводять у лікарнях з хворими на плеврит і запалення легенів (у пе­ріод їхнього видужання), коли необхідно розправити ле­геневі альвеоли, які не діяли в гострий період захворю­вання.

Вдихання повітря через одну ніздрю підвищує так званий носолегеневий рефлекс, завдяки якому краще роз­ширюються бронхи, пропускаючи більший об'єм повітря. День за днем буде збільшуватись життєва ємкість леге­нів, яка з віком зменшується.

Прогулянки добре проводити ввечері, за 1 — 1,5 години С/ перед сном.

^' -;,

V*' ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ЛФК ДІТЕЙ У СІМ'Ї

Доведено, що фізичний розвиток дитини нерозривно по­в'язаний з її розумовим, моральним, естетичним і трудо­вим вихованням.

Під впливом фізичних вправ діти раннього віку роз­виваються значно краще, підвищується опірність їхнього

50

організму. Рухи необхідні не тільки для розвитку м'язів, кісток, суглобів і зв'язок, ще більшою мірою вони потріб­ні для підтримання нормальної діяльності внутрішніх органів, для нормального перебігу всіх життєвих проце­сів організму.

Фізичне виховання передбачає застосування фізичних вправ І масажу, додержання певного режиму дня, раціо­нальне харчування й правильне використання природних факторів — сонця, повітря, води.

Фізично здорові й загартовані діти завжди краще за­своюють навчальну програму, рідше хворіють, менше стомлюються. Вони більш дисципліновані, організовані, самостійні, у таких дітей краще розвинена ініціатива.

На жаль, дехто вважає, що малу дитину потрібно тільки годувати й добре одягати, щоб не застудилася. Фізичне ж виховання відкладається на пізніше, коли ди­тина, мовляв, підросте. Але мудре народне прислів'я гласить: «Дерево гни, поки воно молоде, дитину вчи, по­ки вона мала». Отож, слід пам'ятати, що насамперед від батьків залежить, якими виростуть їхні діти.

Треба від самого народження встановити для дитини суворий режим і намагатися дотримувати його. Вже з перших місяців життя дитину слід привчити їсти, спа­ти, гуляти і гратися в певний час. .Крім того, дуже важ­ливо прищепити дитині необхідні навички особистої гі­гієни: щодня вмиватися, мити руки перед їдою, витира­ти ноги, перед тим як увійти в приміщення тощо. У цьому прикладом для дитини мусять бути самі батьки, пам'я­таючи, що. дитячі очі часто помічають саме те, що хоті­лося б від них приховати.

А. С. Макаренко писав: «Як ви одягаєтесь, як ви роз,-мовляєте з іншими людьми і про інших людей, як ви радієте чи сумуєте, як ви ставитесь до друзів і до воро­гів, як ви смієтесь, читаєте газету,— усе це дитина пере­хоплює, повторює».

Батьки повинні знати основні правила фізичного ви­ховання й загартування дитини й впроваджувати їх по­ступово.

Тільки-но народившись, немовля вже робить різні ру­хи. Завдання дорослих полягає в тому, щоб допомогти дитині в її фізичному й психологічному розвиткові.

Дуже важливо закласти основу фізичного виховання саме в перший рік життя дитини, коли рухи тільки

51

лх л

Автобіографія

Я, Ферентюк Микола Васильович, народився 6 січня 1982 року в м. Коломия, в сім'ї робітників. По національності українець, громадянин України.

У 1989 році поступив у 1-ий клас ЗОШ №1 м. Коломия. У зв'язку з сімейними обставинами цього ж року був переведений в Коломийську школу-інтернат, де навчався до 1995 року. В 1995 році був переведений в ЗОШ №9, 9 класів якої закінчив у 1997 році.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Історизми та архаїзми в літературних творах

ІСТОРИЗМИ — слова або сталі словосполучення, які означують реалії, що вийшли з ужитку й належать до старовини. Як стилістичний засіб І. відтворюють історичний колорит певної доби. Численні І. в творах Шевченка засвідчують його добру обізнаність у галузі історії та побуту Давнього Риму (кесар, раб, тіара, патрицій, конглав, терма, гладіатор, амфора тощо), Давньої Греції (гінекей, гетера, вісон тощо), Іудеї (фарисей, бурнус, равві, єсей, хітон тощо), а також Малої Азії, Близького Сходу, Єгипту, Європи (сарацин, копт, фараон, ...

Багатство української мови

План Вступ. 1. Рідна мова. 2. Мова – це серце нації. 3. Мова про мову. 4. Висновок. 5. Список використаної літератури. Вступ Єдиний скарб у тебе – рідна мова. Заклятий для сусіднього хижацтва. Вона твого життя міцна основа, Певніша над усі скарби й багатства. (П. Куліш) Найбільший скарб народу – це його мова. Саме мова, яка віками, тисячоліттями складалася, шліфувалася на землі предків, передавалася з покоління в покоління, дедалі точніше і повніше відображаючи душу народу й водночас формуючи її. Досвід ...

Сухомлинський про роботу над словом

Для відродження України, національної свідо­мості народу, науки й культури велике значен­ня має творча спадщина видатних педагогів і методистів. Вагомий внесок у розвиток методики української мови зробив Василь Олександрович Сухомлинський (1918—1970). Педагог справді народний, глибоко національний, Сухомлинський за всієї розмаїтості інтересів і енцикло­педичності знань був передусім учителем української мови й літератури. Головне завдання словесника, за його переконан­ням, — це виховати в дитини любов до рідної мови. ...