Search:

Чи люблять Українці говорити компліменти

навпаки, розвинена краще ніж, у чоловіків. Біологічною особливістю жіночого організму є більш широкий роз­вернутий таз із широким нижнім кільцем, тому особливе значення для них має стан м'язів тазового дна, які утри­мують у правильному положенні статеві органи жінки. Крім того, необхідно пам'ятати про особливості будови статевих органів жінки, бо спеціальний розвиток м'язів, які беруть участь у дітонародженні, має велике значен­ня. Слід також враховувати зміни життєвих функцій ор­ганізму жінки в різні періоди її життя — місячні, вагіт­ність, післяпологовий період з годуванням дитини та клі­мактеричний період. Ось чому ми для жінок подаємо окремий комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики.

Орієнтовні комплекси ранкової гігієнічної гімнастики

Длячоловіків

1. В.п. (вихідне положення) —о.с. (основна стойка), руки на поясі, глибокі вдихи і видихи (через ніс). Повто­рити 2—3 рази.

2. Те саме робимо з розведенням рук в сторони і під­няттям їх догори (вдих), з поступовим зведенням до гру­дей і опусканням вниз (видих). Повторити 5—6 разів.

До речі, для заняття фізичними вправами зовсім не обов'язково мати спеціальний спортивний інвентар. При бажанні і деякій фантазії з предметів домашнього вжит­ку можна скласти набір, імпровізованих'спортивних при­ладів. -

"3. Візьміть рушник за кінці прямими руками так, щоб руки були .ширше плечей і, натягаючи його, підніміть руки вперед, догори і назад за спину, прогніться і зро­біть вдих. Зворотним рухом поверніться у вихідне поло­ження — видих.

4. В.п.— стойка ноги нарізко, руки з рушником, дого­ри. Не згинаючи ніг, робіть нахили тулуба праворуч і лі­воруч. Під час нахилу — видих, у вихідне положення — вдих.

5. Візьміть гімнастичну палицю руками на ширині, плечей і тримайте її горизонтально. Зігнувши ноги, пере­ступіть через палицю вперед і назад спочатку однією

2 857 ' 5

2. В.п.— те саме. Витягнути ліву ногу назад, повер­нутись у вихідне положення. Те саме — другою ногою. Повторити 4 рази кожною ногою.

3. В.п.— те саме. Витягнути ногу назад і вбік. Зробити нею 3—4 кола, повернутись у вихідне положення. Те са­ме— другою ногою. Повторити 4 рази кожною ногою.

4. В.п.— стоячи на колінах і передпліччях. Сісти на п'яти, потім потягнутись уперед, вгору і назад, насівши на п'яти. Тулуб і голова при цьому виконують коло. По­вторити 4—6 разів.

5. В.п.— стоячи на колінах і ліктях, які поставити якомога ширше. Правим коліном дістати лівий лікоть. Коліно ковзає по підлозі. Те саме — лівим коліном, ді­стаючи правий лікоть. Повторити 3—4 рази кожною но­гою.

6. В.п.— стоячи на колінах і передпліччях. Ривками пересувати передпліччя праворуч, потім ліворуч. Коліна на місці. Повторити 3—4 рази.в кожну сторону. Закінчи­ти заняття дихальними вправами.

Кількість повторень вправ можна поступово збільшу­вати, довівши до 10 разів.

Молоді жінки деякі вправи комплексу можуть вико­нувати з навантаженням, наприклад, затиснувши ступ­нями ніг набивний м'яч (медицинбол ) вагою 0,5—1 кіло­грам. Це прискорює укріплення м'язів черевного преса та тазової діафрагми. • .

ФІЗКУЛЬТУРА

В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ

Заняття фізичною культурою в період вагітності благо­творно впливають на всі функції організму жінки. Слід мати на увазі, що у вагітних жінок серце набуває майже горизонтального положення, оскільки плід, розвиваю­чись, піднімає діафрагму; вени, особливо нижніх кінцівок, розширюються, внаслідок застійних явищ бувають на­віть набряки ніг, кишечник здавлений. Активізуються функції залоз внутрішньої секреції (щитовидної, гіпофі-зарної та інших), внаслідок чого змінюється обмін речо­вин. Підвищується збудливість нервової системи.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Мовні особливості вираження гумору

План Вступ 3 1. Історія українського гумору 4 2. Сучасний український гумор 9 Висновки 12 Список використаної літератури 13 Вступ В довготривалій боротьбі за свою національну ідентичність український народ виявляв не лише героїзм та волю до перемоги, а й розвивав критичне світосприймання. Це було своєрідним засобом духовного утвердження і самозахисту. Національна специфіка гумору є історично змінною, вона обумовлена постійними зрушеннями в соціально-політичному та економічному житті народу. Однак вивчення ...

Мовний етикет українців

Мовленнєвий етикет Норми і правила поведінки, що їх сповідує національна спільнота, – відтворюють рівень і стан її зрілості, досконалості, цивілізованості, самодостатності. Бо взаємини між людьми віддзеркалюють саму сутність народної психіки, народного характеру. Українство із споконвіку притаманними йому рисами – доброзичливістю, чутливістю, гуманізмом, етичною культурою – виробило розвинуту систему мовленнєвого етикету – умовних стереотипів спілкування, в підґрунті яких – прагнення до порозуміння, злагоди, ґречності. ...

Про особливості висвітлення проблем мовної імпліцитності з логічного погляду

Широке й різноманітне коло питань, що стосується імпліцитного (прихованого) у мові (мовленні), привертає увагу дослідників. Незважаючи на це, «нез’ясованими залишаються питання психологічних, логічних, когнітивних та інших основ імпліцитності, механізмів її виявлення, типів невираженості їх співвідношення, способів і закономірностей «кодування» імпліцитного мовцем та «декодування» слухачем і багато інших» [4, с.106]. Такий стан дослідження, зрозуміло, впливає й на те, що саме поняття прихованості не має усталеного ...