Search:

Чи люблять Українці говорити компліменти

5. Спочатку всі вправи виконуйте перед дзеркалом.

6. Особам літнього віку з ознаками передчасного поста­ріння обличчя рекомендується займатися гімнастикою З—4 рази на день.

Опис вправ

1. Пучками напівзігнутих пальців рук постукувати по лобі, починаючи з надбрів'я і вгору, до волосяної частини. Потім такі самі рухи виконувати від середини лоба до скронь. Повторити 4—6 разів.

2. Постукувати пучками пальців від середини щік повз вуха вгору. Повторити 4—6 разів.

Ці вправи зміцнюють лобний та скроневий м'язи і по­ліпшують в них кровообіг.

. 3. В.п.— голову тримати прямо. Подивившись угору (на стелю), заплющити і розплющити очі, потім подиви­тись праворуч, заплющити і розплющити очі, тоді — вниз,

46

на підлогу, заплющити і розплющити очі, потім — ліво­руч, заплющити і розплющити очі. Рухати повіками слід злегка, м'яко, «немов засинаєте». Повторити 4—6 разів.

4. В.п.— вказівні пальці обох рук покласти на повіки біля самих вій і злегка підняти повіки, фіксуючи пальці біля початку кісткової основи очних западин. З цього ви­хідного положення опускати і піднімати повіки. Вправу треба виконувати так, щоб повіки тягнули за собою паль­ці, а не навпаки (пальці створюють легкий опір). Повто­рити 8—10 разів.

5. В.п.—вказівні пальці покласти біля зовнішнього краю очних щілин і злегка (на 0,5 сантиметра) відтягну­ти їх по горизонталі та вгору, тобто створити косий роз­різ очних щілин. Очі заплющити. З цього положення розплющув-ати і заплющувати очі, водночас рухаючи оч­ними яблуками до носа і від носа. Повторити 8—10 ра­зів. Шкіра лоба повинна бути зовсім нерухомою. Якщо цього досягти не вдається, необхідно накласти на лоб по­в'язку з бинта.

Завдяки цим трьом вправам зміцнюються і підтягу­ються відвислі повіки очей, виповнюються очні западини, розгладжуються зморшки навколо очей, зміцнюються слізні м'язи.

6. В.п.— долоні покладіть на щоки так, щоб кінці четвертих пальців були біля ніздрів носа, широко від­крийте рот. Втягуйте верхню губу в ротову порожнину. Повторіть 6—8 разів. ,

Ця вправа зміцнює м'яз верхньої губи та згладжує носогубну складку.

7. В.п.—'вказівний палець лівої руки покласти на під­боріддя, а перший і другий пальці правої руки — на ку­точки рота. Нижню губу тягніть вгору, закладаючи її в ротову порожнину. Повторити 6—8 разів.

Це вправа для м'яза підборіддя з опором, який ство­рює вказівний палець лівої руки.

8. В.п.— Другий і Третій пальці правої руки покласти під виличну дугу правої щоки (це верхня точка прикріп­лення косого м'яза щоки), а долоню лівої руки покласти на ліву щоку так, як це написано в шостій вправі.

Верхню губу тягнути вниз і ліворуч (скривити рота), повернутись у вихідне положення. Помінявши руки, ви­конати таку саму вправу для лівого м'яза щоки. Повто­рити 3—4 рази для кожного м'яза.

47

9. В-.п.— два пальці (другий і третій) правої кисті по­класти на нижню щелепу спереду її кута. Ліву долоню — на ліву щоку, як у попередній вправі.

Нижню губу тягнути догори й ліворуч, повернутись у вихідне положення. Таку саму вправу виконати для лівого м'яза нижньої щелепи, помінявши руки. Повтори­ти 3—4 рази. •

10. При відкинутій назад голові, фіксуючи пальцями руки бокові м'язи шиї біля їхньої нижньої основи, роби­мо нахили голови до правого та лівого плеча, повільно опускаючи голову донизу.

Ця вправа для м'язів шиї сприяє виповненню підклю­чичних западин.

11. Фіксуючи правою рукою передню ділянку шиї біля її основи, а лівою рукою обхопивши задню ділянку шиї, робимо колові рухи підборіддям (праворуч, вгору, ліворуч, вниз) по ходу стрілки годинника і в зворотний бік. Повторити 6—8 разів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Українська мова крізь віки

Як плоть моя замішана на крові , отак мій дух - на українській мові. Т.Майданович У кінці другого тисячоліття українці отримали історичний шанс на утвердження власної державності , і мові належить особливе місце в цьому процесі , процесі етнонціональної консолідації . Мова забезпечує постійність даного процесу , кодуючи його на рівні як свідомості ,так і підсвідомості. Живим прикладом мовної лояльності для багатьох представників української еліти стали їхні контакти з українським зарубіжжям . Ефект посилювався тим , що ...

Твір з укр.мови та літератури

О.В.Авеpченкова-Землянська. Твіp з укpаїнської мови та літеpатуpи. Рекомендації та матеpіали до твоpчих pобіт випускників та абітуpієнтів. - Маpіуполь, 1997. Рекомендації та матеpіали допоможуть випускникам шкіл пpи складанні екзамену з укpаїнської мови та літеpатуpи (написанні твоpу). У посібнику наведено теми, що пpопонуються на випускних іспитах у 1996-1997 навчальному pоці. Конкpетні пpактичні поpади щодо написання твоpу стануть у пpигоді учням 10-11 класів загальноосвітніх сеpедніх шкіл. Матеpіал, поданий у книжці, ...

Про особливості висвітлення проблем мовної імпліцитності з логічного погляду

Широке й різноманітне коло питань, що стосується імпліцитного (прихованого) у мові (мовленні), привертає увагу дослідників. Незважаючи на це, «нез’ясованими залишаються питання психологічних, логічних, когнітивних та інших основ імпліцитності, механізмів її виявлення, типів невираженості їх співвідношення, способів і закономірностей «кодування» імпліцитного мовцем та «декодування» слухачем і багато інших» [4, с.106]. Такий стан дослідження, зрозуміло, впливає й на те, що саме поняття прихованості не має усталеного ...