Search:

Чи люблять Українці говорити компліменти

Завдяки цій вправі зміцнюються глибокі м'язи шиї.

12. В.п.— долоню лівої руки покласти на основу шиї, відкрити рот, нижню щелепу трохи висунути вперед.

3 цього положення робити рухи нижньою щелепою вверх і вниз, водночас повертати голову праворуч і ліворуч. Тим, у кого повна шия, повторювати вправу 10 разів, а із кого тонка -^- 5—б разів.

Ця вправа зміцнює поверхневий м'яз шиї.

13. В.п.— долоню лівої руки покласти на основу шиї. Злегка закинувши голову назад, шльопнути язиком по верхній губі, і повернутись у вихідне положення. Одно­часно голову повертати праворуч і ліворуч. Повторити

4 рази.

Це вправа для глибоких м'язів шиї. Вона викликає прилив крові до всіх судин шиї, в тому числі і до судин щитовидної залози, завдяки чому в ній поліпшується об­мін речовин. Як показує практика, вправи для м'язів шиї мають велике лікувальне значення при захворюванні щи­товидної залози.

14. В.п.— те саме. Спокійні кругові рухи головою за годинниковою стрілкою і в зворотному напрямі. Повто­рити 2—3 рази.

Якщо виконувати наведені вправи щодня, то вже че­рез місяць-півтора ваше обличчя набагато помолодіє.

V

ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ТА РЕЖИМУ В КЛІМАКТЕРИЧНИЙ ПЕРІОД

Клімактеричний період є одним із важливих етапів ста­ріння людини. Але старіння, будучи складним біологічним процесом, починається ще задовго до старості.

Якщо клімакс перебігає нормально, людина в цей період життя може працювати з повною віддачею і добре почуватися. І тут доречно буде пригадати такий афоризм: «Вміння подовжити життя полягає насамперед у тому, щоб не скоротити його». Проте нерідко трапляються ви­падки так званого патологічного клімаксу. У жінок він проявляється матковими кровотечами, підвищенням ар­теріального тиску, розладами діяльності шлунково-киш­кового тракту, різними порушеннями функції нервово-психічної сфери, обміну речовин тощо. У чоловіків у цей період теж може спостерігатися підвищення артеріаль­ного тиску, розлади в обміні речовин, підвищена дратів­ливість. Трапляються також порушення з боку сечоста­тевої системи (гіпертрофія передміхурової залози з пору­шенням функції сечовиділення).

Усі ці порушення перекручують закономірний темп фізіологічного старіння, призводячи до передчасного йо­го настання.

Отже, патологічний клімакс є не стільки наслідком старіння організму, скільки фактором, що сприяє роз­виткові передчасних вікових змін. Тому патологічний клімакс потребує певних лікувальних заходів.

У цьому плані фізичну культуру людей похилого віку необхідно розглядати як один із засобів ефективного лі­кування зазначених розладів та зміцнення всього орга­нізму.

Дані геронтології свідчать, що однією з важливих передумов довголіття є активний руховий режим.

Інститутом геронтології АМН СРСР та Київським медичним інститутом, які вивчали дане питання, доведено, що у людей з патологічним клімаксом уже після 3—4 мі­сяців занять фізкультурою поліпшується загальний стан здоров'я. Хворі рідше скаржаться на відчуття приливів крові, серцебиття, задуху тощо. Гімнастика допомагає їм стати більш рухливими й бадьорими.

Вправи для людей з патологічним клімаксом можуть бути різними, їхній вибір залежить від віку, стану

49

здоров'я, статі, а також фізичної тренованості. Можна виконувати вправи, подані нами для ранкової гігієнічної гімнастики, а хворим людям радимо використати відпо­відні комплекси лікувальної фізкультури.

Крім лікувальної гімнастики дуже корисні прогулян­ки. Вони тренують серцево-судинну систему і позитивно впливають на нервову систему людей похилого віку. Про­гулянки можна робити в будь-який час дня. Розпочинати слід з дистанції 1—2 кілометри, що займе близько ЗО— 40 хвилин, поступово збільшуючи відстань до 4—5 кіло­метрів. Спочатку радимо ходити по рівній дорозі в по­вільному темпі, потім темп поступово прискорювати. Зго­дом для прогулянки можна вибир-ати дорогу з підйомом 10—15°. Одягатись на прогулянку треба легко, в сонячну погоду голову накрити капелюшком. Під час ходіння не можна затримувати дихання, особливо на підйомах.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Давність української мови

Займаючись довший час порівнянням арійських мов, я прийшов до висновку, що українська мова є старшою не лише за усі слов'янські, не виключаючи й так звану старослов'янську, але й за санскрит, давньо-грецьку, латину та інші арійські (індо-європейські) [Підкреслення у тексті та коментарі у квадратних дужках мої - перекладач]. Та між тим українська мова до цього часу не має навіть впорядкованого словника! [Наприкінці 19 сторіччя це дійсно було так через заборону у Російській імперії освіти та книгодрукування ...

Доля рідної мови - доля України

Згорають очі слів, згорають слів повіки. Та є слова, що рвуть байдужий рот. Це наше слово. Жить йому повіки. Народ всевічний. Слово - наш народ. Микола Вінграновський Важливу роль у державі відігpає мова корінного населення. Зрештою, з мови починається сама держава. У мові - важлива суть існування держави, її сила і могутність. Без рідної мови не має народу як нації. Поетично і влучно сказав про це відомий письменник Панас Mирний, який назвав мову найдорожчим скарбом народу. Він писав: "Мова - така ж жива істота, ...

Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

План Вступ 1. Основні поняття про етикет. 2. Особливості мовного етикету. 3. Роль жестів в мовній етикетній поведінці. 4. Природа конфлікту і вміння ним керувати. 5. Ефекти мовної етикетної поведінки. 6. Характеристики бесіди. Висновок Список використаної літератури Вступ Етика – філософська наука, об’єктом вивчення якої є мораль, тобто форма суспільної свідомості, суспільний інститут, який виконує функцію регулювання поведінки людини. Слова ...