Search:

Харчова промисловість України, проблеми і перспективи спирто-горілчаної галузі

Отже можна зробити висновок, що головною проблемою галузі напоїв є нестійке та недосконале державне регулювання цієї галузі. І вже як наслідок цього з'являються проблеми великого тіньового ринку, фінансові схеми, не тільки невирішення, а й загострення сировинної проблеми.

Одним з найбільш вдалих та доречних вирішень цієї проблеми на мою думку є створення та сприяння розвитку таких організацій як Товариство захисту споживачів, та СОПАТ, яке по суті є товариством захисту виробників. Вони мають створити відчутну допомогу державі, у функції контролю за ринком, тобто боротьбі з фальсифікатами, контраюандою. А Координаційна Рада при Кабміні своєю діяльністю має запобігати виходу неподуманим законам, які тільки шкодять галузі.


Використана література

Шрамко Е. Заспиртованные деньги //Компаньон, 2000, №11 (163).

Сахно А. Two beer or not to beer // Компаньон, 2000, №19 (171).

Почепцова А. Качественый скачок //Компаньон, 2001, №12 (216).

Шилова Л. На два фронта //Компаньон, 2001, №34 (238).

Сивовлас К. Мутный спирт //Компаньон, 2001, №12 (216).

Серов. В. …Только в профиль // Бизнес, 2001, № 31 (446).

Дикаленко М. …И выпьем за его принятие // Бизнес, 2001, № 26 (441).

Дикаленко М., Итекли куда надо каналы // Бизнес, 2001, № 22 (437).

Дикаленко М., Денисенков В. 1у.е. = 0,5 л // Бизнес, 2001, № №27 (442).

Серов В., Талов И. Была бы шея, а уж закон сыщем // Бизнес, 2001, № 40 (455).

Денисенков В. Виновники'2001.// Бизнес, 2001, № 42 (457).

Серов В. Губят пиво не люди.// Бизнес, 2001, №24 (439).

Серов В. За-кон-ьяк.// Бизнес, 2001, № 30 (445).

Серов В. На четверых? // Бизнес, 2001, № 36 (451).

Серов В. О хмельном. // Бизнес,2001, № 14 (429).

Базаров Н. Подвиг в сиропе. // Бизнес, 2001, №26 (441).

Лазаренко Л., Сидорчук С. Виробництво росте, а хмари над ним густішають.// Галицькі Контракти, 2001, № 25.

Следзь С., Следзь Н. Алкоринок: оптова ліцензія дорожчає в 30 разів. // Галицькі Контракти, 1999, № 22.

Сидорчук С. Є шанс перемогти фальсифікаторівю// Галицькі Контракти, 2000, № 05.

В. Лиськов. Харчова промисловість у системі АПК.// Економіка України,2000, №1.

В. Лиськов. Основні напрями системного трансформування харчової промисловості України.// Економіка України, 1999, №2.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

ВСТУП. Україна – самостійна суверенна держава українського народу. Вона є однією із найбільших країн Європи, її площа 603,7 тис. км2., що становить 0,4 % площі земної суші. Земельні ресурси виступають територіальною базою розміщення народногосподарських об’єктів, системи розселення населення, а також основним засобом виробництва. Всі землі України не залежно від їх цільового призначення, господарського використання і особливостей правового режиму відносяться до земельних ресурсів і складають єдиний земельний фонд держави. ...

Сільське господарство України

ЗМІСТ І Вступ_______________________________________________________ ІІ Сільське господарство України________________________________ Значення та структура сільського господарства____________ Основні риси землеробства___________________________ Основні риси рослинництва__________________________ Основні риси тваринництва__________________________ 2.Продуктивність праці та рентабельність сільського господарства_______________________________________________ Екологія і сільське господарство___________________________ ...

Розміщення продуктивних сил Чехії

План Вступ 1. Економіко-географічне і політико-географічне положення Чехії 2. Природні умови і природні ресурси Чехії 3. Населення Чеської Республіки 4. Загальна характеристика народного господарства Чехії 5. Зовнішньоекономічні зв'язки Чеської Республіки Використана література Вступ Чеська Республіка розташована в центрі Європи на порівняно невеликій території – близько 79 тис.кв.км. і є однією з розвинутих, індустріальних країн світу. Чехія має загальні границі з Німеччиною, Словаччиною, Австрією і Польщею. ...