Search:

Харчова промисловість України, проблеми і перспективи спирто-горілчаної галузі

Отже можна зробити висновок, що головною проблемою галузі напоїв є нестійке та недосконале державне регулювання цієї галузі. І вже як наслідок цього з'являються проблеми великого тіньового ринку, фінансові схеми, не тільки невирішення, а й загострення сировинної проблеми.

Одним з найбільш вдалих та доречних вирішень цієї проблеми на мою думку є створення та сприяння розвитку таких організацій як Товариство захисту споживачів, та СОПАТ, яке по суті є товариством захисту виробників. Вони мають створити відчутну допомогу державі, у функції контролю за ринком, тобто боротьбі з фальсифікатами, контраюандою. А Координаційна Рада при Кабміні своєю діяльністю має запобігати виходу неподуманим законам, які тільки шкодять галузі.


Використана література

Шрамко Е. Заспиртованные деньги //Компаньон, 2000, №11 (163).

Сахно А. Two beer or not to beer // Компаньон, 2000, №19 (171).

Почепцова А. Качественый скачок //Компаньон, 2001, №12 (216).

Шилова Л. На два фронта //Компаньон, 2001, №34 (238).

Сивовлас К. Мутный спирт //Компаньон, 2001, №12 (216).

Серов. В. …Только в профиль // Бизнес, 2001, № 31 (446).

Дикаленко М. …И выпьем за его принятие // Бизнес, 2001, № 26 (441).

Дикаленко М., Итекли куда надо каналы // Бизнес, 2001, № 22 (437).

Дикаленко М., Денисенков В. 1у.е. = 0,5 л // Бизнес, 2001, № №27 (442).

Серов В., Талов И. Была бы шея, а уж закон сыщем // Бизнес, 2001, № 40 (455).

Денисенков В. Виновники'2001.// Бизнес, 2001, № 42 (457).

Серов В. Губят пиво не люди.// Бизнес, 2001, №24 (439).

Серов В. За-кон-ьяк.// Бизнес, 2001, № 30 (445).

Серов В. На четверых? // Бизнес, 2001, № 36 (451).

Серов В. О хмельном. // Бизнес,2001, № 14 (429).

Базаров Н. Подвиг в сиропе. // Бизнес, 2001, №26 (441).

Лазаренко Л., Сидорчук С. Виробництво росте, а хмари над ним густішають.// Галицькі Контракти, 2001, № 25.

Следзь С., Следзь Н. Алкоринок: оптова ліцензія дорожчає в 30 разів. // Галицькі Контракти, 1999, № 22.

Сидорчук С. Є шанс перемогти фальсифікаторівю// Галицькі Контракти, 2000, № 05.

В. Лиськов. Харчова промисловість у системі АПК.// Економіка України,2000, №1.

В. Лиськов. Основні напрями системного трансформування харчової промисловості України.// Економіка України, 1999, №2.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

Зміст Вступ 3 I.Трубопроводи України, їх важливість та унікальність 4 1.1.Типи трубопроводів та їх повна характеристика 4 1.2. Правовий статус ГТС України .11 1.3. Проблеми функціонування трубопроводів ………………… .….12 II.Аналіз розвитку і функціонування 16 2.1.Аналіз функціонування нафтопроводів 16 2.2.Аналіз функціонування газопроводів .17 2.3.Аналіз функціонування продуктопроводів 20 III. Країни що володіють трубопровідним транспортом 22 3.1.Світовий досвід .22 3.2.Зв’язки та співпраця України з іншими країнами ...

Транспортна cистема України

ВСТУП Транспорт – одна з найважливіших інфраструктурних галузей матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі й невиробничі потреби народного господарства і населення в усіх видах перевезень. Велике значення має транспорт для зв’язку між галузями народного господарства, між містом і селом, між окремими районами країни. Транспорт сприяє суспільному територіальному поділі праці, є активним фактором формування економічної спеціалізації господарства окремих районів, неможливої без обміну продукцією. Транспорт повинен ...

Транспортне переміщення товарів та пасажирів

До складу світової транспортної системи входять: мережа шляхів сполучен­ня (сухопутних, водних, повітряних, електронних), рухомий склад усіх видів транспорту, транспортні корпорації, що організують комерційну та інвестиційну діяльність у цій галузі, а також люди, які працюють на транспорті. Робота транспорту становить матеріальну основу географічного і міжнародно­го поділу праці. Транспорт забезпечує зв'язки між виробництвом і споживанням, задовольняє потреби населення в перевезеннях, має велике оборонне значення. За ...