Search:

Деякі аспекти взаємодії страхових компаній та служб Асістансу на сучасному етапі

Однак специфіка пострадянського простору трохи змінила спрямованість дій Асістансів. З розвитком добровільних видів страхування, у першу чергу медичного (ДМС), з'явилася необхідність у створенні структур, які б на місці постійного перебування клієнтів могли б вирішувати поточні проблеми, зв'язані з недоліками існуючої системи охорони здоров'я, тим більше, що за останні десятиліття ці проблеми придбали гіпертрофований характер. Для розвитку ДМС страховим компаніям терміново необхідно було вирішити хоча б мінімум проблем:
- знайти медичні заклади, що вигідно відрізняються інтер'єрами, сервісом і рівнем кваліфікації персоналу від рядових клінік;
- вирішити проблему забезпечення медикаментами;
- організувати цілодобове координування надання медичних послуг застрахованим.

Початок розвитку ДМС в Україні відноситься до другої половини 90-х років минулого століття. Саме тоді для вирішення перерахованих вище проблем при страхових компаніях стали створюватися відділи (найчастіше в складі 2-3 фахівців, включаючи лікаря) для розвитку ДМС.

Аналогічний розвиток ДМС, тільки з випередженням на 2-3 роки відбувся і в Росії. Тут великий поштовх розвитку ДМС надало введення обов'язкового медичного страхування (ОМС), що було запроваджене ще на зорі російської незалежності. (Не варто розраховувати на те, що прийняття ОМС в Україні надасть розвитку українського ДМС аналогічний поштовх, тому що пропоновані Верховною Радою проекти ОМС в корені відрізняються від російської системи ОМС).

До моменту зародження ДМС в Україні Росія нагромадила достатній досвід, щоб його могли прийняти й в Україні. Саме тому АСК «ОСТРА-КИЇВ», що входить до Транснаціональної групи «Інгосстрах», перейняла досвід старшого партнера й у 1997 році створила перший в Україні спеціалізований на ДМС Асістанс - «Альфа-А».

Паралельно з цим включився в систему ДМС і представник міжнародного Асістансу – «Coris Україна». Пізніше до “Coris” приєдналися “Aсист Україна” та ін. Чотири роки бурхливого розвитку ДМС в Україні пройшли під егідою “тихого” змагання що краще: мати Асістанс в структурі страхової компанії, перекласти весь тягар організації обслуговування застрахованих на плечі міжнародного універсального Асістансу (приклад “Coris” ), чи співпрацювати з незалежним спеціалізованим Асістансом (приклад “Альфа-А”).

Розглянемо переваги і недоліки тієї чи іншої системи обслуговування застрахованих.

Асістанс знаходиться в структурі страхової компанії. Позитивним моментом є тісний взаємозв'язок між продавцем страхового продукту, що проводить моніторинг клієнта і вузлом, що асістує, націленим на роботу тільки з даним продавцем. Хороше взаєморозуміння веде до можливості чіткого рішення Асістансом поставлених продавцем завдань і як наслідок - висока якість обслуговування клієнтів, швидке реагування на потреби, що змінюються. Однак потреби часто виходять за межі можливостей страхової компанії чи її партнерів – медичних закладів. Відсутність медичної ліцензії в страхової компанії (надання якої неможливо за законодавством) і часто відсутність гнучкості партнерів – медичних закладів обмежує можливість створення спеціалізованих кабінетів, потрібних у даний момент, а залучення до роботи лікарів за сумісництвом носить завуальований характер, приводячи до ускладнення і до того непростої системи обслуговування за ДМС. Крім того, наявність Асістансу в структурі страхової компанії знижує в цілому рентабельність СК.

Універсальні Ассистанси можуть одержати медичну ліцензію, а отже залучати необхідних лікарів на роботу по спеціальності, а не страховими експертами, сюрвейерами, агентами та ін. Вони мають великий досвід роботи (в т.ч. міжнародний) по обслуговуванню клієнтів, налагоджену систему обліку застрахованих, відпрацьовані прийоми взаємодій з медичними закладами і страховими компаніями. У цьому сила універсальних міжнародних Асістансів. Але в цьому ж і їхня слабкість. Відпрацьовані, тверді правила гри важко змінювати. Тут вже не доводиться говорити про те, що Асістанс буде цілком перебудовуватися під правила гри тієї чи іншої страхової компанії (звичайно, у деяких межах, закладених системою, це можливо). Поняття щоденного моніторингу (навіть щотижневого) страхових компаній, що обслуговуються, з відповідним коректуванням діяльності, неможливо по суті. І чим більше полярність вимог, пропонованих страховими компаніями, тим меншу гнучкість можуть виявляти універсальні Асістанси.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Страхування як інструмент боротьби с банківським капіталом

Банковский бизнес традиционно считается одним из наиболее рисковых во всем спектре экономической деятельности. Хорошо известные из теории финансового менеджмента классические риски - ценовой, процентный, кредитный, валютный, ликвидности и операционный - активнее всего действуют именно в банковской среде и создают обширное поле для работы корпоративных риск-менеджеров. Очень актуальный вопрос - криминальный риск - разного рода преступления, совершаемые в отношении банков и финансовых институтов вообще. Деятельность их в ...

Деякі аспекти взаємодії страхових компаній та служб Асістансу на сучасному етапі

Виникнення служб Асістансу логічно витікає з системи взаємовідносин страхових компаній зі своїми клієнтами. Прагнення страхової компанії як фінансової установи сконцентруватися саме на страхових функціях (андерайтинг, супровід ризиків, здійснення страхових виплат) приводить до появи навколо неї численних компаній, які їй асістують. До них, крім безпосередньо Асістансів, можна віднести й страхових агентів та страхових брокерів; консалтингові, юридичні й інші служби, що працюють в унісон зі страховою компанією. Однак, відому ...

Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

Страхування - одна з трьох сфер фінансової системи. Страхування зв'язане з розподілом сукупного суспільного продукту і частини національного багатства. Для страхування в той же час характерні економічні відносини тільки по перерозподілу доходів і нагромаджень, зв'язаних з відшкодуванням матеріальних і інших утрат. Таким чином, страхування зв'язане з імовірносним рухом грошової форми власності. Страховий випадок може і не наступити. Для страхування характерні всі ознаки фінансів, але воно має і свої відмітні ...