Search:

Європейський фондовий ринок у період глобалізації

активізація участі європейських фінан­сових інститутів у глобальних операціях (значною мірою під впливом американських конкурентів);

інтеграція фондового ринку країн Європи (не лише в межах ЄС) і, як результат, міждержавна консолідація інститутів інфраструктури фондового ринку;

комерціоналізація принципів діяльності організаторів фондової торгівлі;

сегментація європейського фондового ринку, що посилюється за рахунок появи великої кількості нових національних ринків, які, прагнучи інтегрувати в загальноєвропейський економічний простір, на даному етапі змушені вирішувати проблеми свого становлення, чому й ризикують значно відстати (кількісно і якісно) від групи країн-лідерів.

Без усякого сумніву, європейський фондовий ринок переживає своїй «зоряний час», а результати трансформацій, що виникають, можуть на багато років вперед визначити його майбутнє.

Схема 1. Система європейських фондових бірж.

Джерело: Financial Times, 26.01.01., Europe reinvented. Separate section., pp.8–9.

Лондон і Франкфурт на фінансовому ринку Європи (млрд. євро)

Лондон

Франкфурт

Ринкова вартість акцій місцевих компаній, що котируються

2.300,0

1.000,0

Ринкова вартість акцій міжнародних компаній, що котируються

4.400,0

31,0

Ринкова вартість молодих компаній, що зростають

7,0

38,0

Вартість акцій, що знаходяться в управлінні інституційних інвесторів

1.600,0

307,0

Розмір ринку національних урядових облігацій

443,0

732,0

Розмір ринку міжнародних облігацій

3,200,0

317,0

Розмір ринку щоденних валютних оборотів

637,0

94,0

Розмір міжнародного банківського кредитування

1.800,0

708,0

Номінальний розмір щоденного обороту деривативів

339,0

174,0

Кількість контрактів з деривативами, що укладаються кожен день

520.213

1.500.000

Активи банківського сектору (в процентах до ВНП)

128%

145%

Кількість представлених іноземних банків

555

280

Чисельність персоналу, зайнятого в фінансовому секторі

1000.000

175.000

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

П л а н Вступ . 1. Принципи оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на Україні. 2. Особливості застосування податку на додану вартість та акцизного збору у зовнішньоекономічній діяльності на Україні. 3. Особливості кредитування зовнішньоторгівельних операцій 4. Страхування зовнішньоекономічної діяльності . Розділ 2 Основні форми міжнародних розрахунків ; 2.1 Відкритий рахунок; 2.2 Банківський перевод; 2. 2 Акредитив; 2.1.1 Сутність акредитивних операцій та основні форми акредитива. 2.1.2 Застосування ...

Національні інтереси і міжнародна торгівля

Говорячи про взаємозв’язок національних інтересів та міжнародної торгівлі, слід згадати про теорію міжнародної торгівлі. Економісти класичного напряму відстоювали особливу теорію міжнародної торгівлі, з огляду на меншу мобільність ресурсів між націями. Адам Сміт вважав, що "із усіх видів вантажу найгірше піддаються транспортуванню люди", а капітал і праця лише інколи перетинають національні кордони. Оскільки зарплата і прибуток не вирівнюються при цьому переміщенням праці і капіталу, міжнародна торгівля ...

Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

Незалежна Україна посідала різне місце у політиці адміністрацій президентів США. Бачення ними молодої держави змінювалося, еволюціонувало в залежності від подій та становища на міжнародній арені, внутрішнього життя України та власне від особливостей підходу американських адміністрацій. Часто визначальним фактором місця України в зовнішньополітичній стратегії США було те, наскільки Україна "вписувалася" чи не "вписувалася" в неї. Загалом в україно-американських відносинах можна виділити декілька етапів. ...