Search:

Європейський фондовий ринок у період глобалізації

Джерело: Institutional Investor, May 1999, p. 37.


[1]Financial Times, May 1, 2001, p. 9.

[2]Financial Times, Jan. 20, 2000, p.23.

[3]Financial Times, Jan. 28, 2000, FT Survey, p. I.

[4]Financial Times, Jan. 26, 2001, Europe reinvented. Section., p. 12.

[5]Ibid.

[6]Financial Times, Junes 28, 2000, FT Survey, p. II.

[7]Financial Times, Feb. 16, 2001. p. 2.

[8]Financial Times, Jan. 26. 2001, Europe reinvented. Separate section, p. 8.

[9]Financial Times, June 28, 2000, FT Survey, p. II.

[10]Institutional Investor, May 2000, p. 37

[11]Ibid, p. 35.

[12]Ibid., p. 39.

[13]Euromoney, February 2000, p. 125.

[14]Global Custodian/Winter 2000, p. 125.

[15]Ibid., p.68.

[16]Ibid., p.66.

[17]Ibid., p.74.

[18]Ibid., p.72.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Європейський фондовий ринок у період глобалізації

Глобалізаційні процеси, які не просто кількісно, а й якісно змінюють систему міжнародних економічних відносин, помітно впливають на радикальну зміну інфраструк­тури європейського фондового ринку. Переплітаючись із внутрієвропейськими інтегра­ційними процесами, вони ведуть до створення специфічної ситуації. Схоже, що поступово відновлюється фінансова рівновага між Старим і Новим Світом. Причому відновлення відбувається не стільки за рахунок послаблення позицій заокеанських фінансистів, скільки у результаті підвищення ...

Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству

Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможли­ва без періодичного використання різноманітних форм залучення кредитів. З економічного погляду кредит — це форма позичкового капіта­лу (в грошовій або товарній формах), що надається на умовах повер­нення і обумовлює виникнення кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим, хто його отримує. Загальноекономічною причиною появи кредитних відносин є то­варне виробництво. Основою функціонування кредиту є рух вартос­ті у сфері товарного обміну, в процесі якого ...

Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

РЕФЕРАТ бакалаврської роботи слухача Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Меренкова Тараса Юрійовича Тема бакалаврської роботи: Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція Загальний обсяг роботи складає 89 сторінок. Містить 40 літературних джерел, один додаток. Актуальність дослідженої проблеми зумовлена тим, що створення Міжнародного кримінального суду спричинило значні дискусії на міждержавному рівні з приводу компетенції та доцільності існування такого органу. Робота мала ...