Search:

Українська преса про національні святині

Відродити Київ, відродити Україну в колишній духовній величі неможливо. Та і необов'язково відроджуючи, копіювати все, що було раніше. Життя йде, ставлячи нові умови і нові вимоги до нас. Замість старих поруйнованих святинь будуть поставати нові, але знати наше минуле ми зобов'язані. Народ без минулого не має майбутнього. І тим більше ми маємо знати ту культурну спадщину, яка дійшла до нас уцілілою. Щоб людина, не звертаючись до архівів, спеціальної літератури, могла б добре орієнтуватись в історичному минулому свого краю, їй можуть допомогти ЗМІ, як друковані, так і електронні. Вони, доступні всім, просто зобов'язані розповідати своїй аудиторії про нашу духовну спадщину, про її сучасний стан, про перспективи відродження. Адже відроджуючи святині своєї землі, людина більше зможе зрозуміти свою історію, і тому сильніше полюбити свою батьківщину. Сьогодні саме завдяки ЗМІ ми можемо найбільше дізнатися про національні святині. Слово - це сильна зброя, завдання ЗМІ полягає у освіченні своєї аудиторії. І тому розповідати про наше культурне минуле - їх прямий обов'язок.


Література

1. Архітектурний почерк Степана Ковніра // Демократична Україна. - 1999. - 18 лист.;
2. Сервіс по-монастирськи // Вечірній Київ. - 1999. - 26 серп.;
3. Спасо-Преображенский Мгарский монастырь // Регион. - 1999. - 25 вер.;
4. Свято-Григоріїв (Бізюків) чоловічий монастир // Православний вісник. - 1998. - №1. - С.68-75;
5. Нове народження Глинської пустині // Урядовий кур'єр. - 1999. - 7 вер.;
6. Изъятие церковных ценностей в Лавре // Регион. - 1999. - 11 вер.;
7. Трагічна історія українських церков // День. - 1999. - 19 лист.;
8. Вогонь над храмами // День. - 1999. - 27 серп.;
9. Свято-Макаріївська церква в Києві // Православний вісник. - 1997. - №3. - С.30-37;
10. Дом с телескопом украсит Зверинецкую гору // Киевские ведомости. - 1999. - 2 вер.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Етичні аспекти роботи з екологічною інформацією

Останніми роками почастішали порушення журналістської етики. Це деякі журналісти та вчені пов"язують із хибним розумінням свободи преси, яка зовсім не дає свободу писати не перевірені матеріали. Дослідник О.К.Мелещенко наводить один із таких прикладів у Запоріжжі. За шість десятків років забруднення повітря й скидання в ріку своїх відходів 114 промисловими підприємствами 29 міністерств і відомств зробили цей регіон екологічно неблагополучним. А розсекречені дані санепідемстанції міста про те, що з 50 шкідливих речовин ...

Загальна характеристика Масовоінформаційної діяльності

Теорія масової комунікації. Слово комунікація прийшло до нас через англійську мову (communication) від латинського communicare, що означає “пере­бувати у зв’язку, брати участь, об’єдну­ва­тися”. Слова communi­­­cate, community, communication однокореневі. Українськими від­по­від­ни­ками є сполучатися, спілкуватися, спілка, спільнота, спілкування. Російськими, відповідно, общий, общество, об­щать­ся, общение, приобщить. Як бачимо, ідея єдності, об’єднан­ня, зв’язку зі спільнотою є визначальною для поняття комуніка­ції, або ...

Your pastime and hobby

Hobby is what a person likes to do in his spare time. Hobbies differ like tastes. If you have chosen a hobby according to your character and taste you are lucky because your life becomes more interesting. The most popular hobby is doing things. It includes a wide variety of activities from gardening to traveling, from chess to volleyball. Both grown-ups and children are fond of playing different computer games. This hobby is becoming more and more popular. Making things include drawing, painting, handicrafts. Many people ...