Search:

Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

Завершальним етапом створення і реєстрації підприємства є відкриття розрахункового рахунку у відповідному банку за місцем знаходження новоствореного підприємства.

Загальна схема створення і реєстрації підприємства без створення юридичної особи є простішою. У цьому випадку кроки такі:

рішення про започаткування підприємницької діяльності (вибір видів підприєжмницької діяльності, підготовка короткого бізнес-плану);

підготовча робота (звернення у реєстраційний відділ і отримання довідкової інформації про особливості реєстрації й районі, необхідні документи, отримання бланків реєстраційних карток (з примірнику), отримання у банківській установі бланку заяви і банківської картка (2 примірнику0;

звернення у реєстраційний орган держадміністрації (подається: реєстраційна картка в 3-х примірниках, документ про сплату реєстраційного збору; документ, що засвідчує особу);

реєстрація (видача реєстраційним відділом свідоцтва встановленого зразка про державну реєстрацію підприємства без створення юридичної особи, направлення протягом 10 днів реєстраційних карток в орган держстатистики і податкову інспекцію);

звернення у податкову інспекцію (відмітка про реєстрацію, взяття на облік для установи банку, подання необхідних додаткових відомостей);

звернення до нотаріуса (засвідчення підпису підприємця на заповненій банківській картці у 2-х примірниках, копії реєстраційного свідоцтва, сплата держ.мита за нотаріальне засвідчення документів);

звернення у банківську установу (подання документів, необхідних для відкриття рахунку в банку, заяви на відкриття рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності з відміткою податкової інспекції);

звернення у місцевий відділ внутрішніх справ (подання документів для отримання дозволу на виготовлення печатки і штампів);

звернення у штемпельно-гравірувальну майстерню (подання екскізів печатки і штампів з відміткою районного ВВС про дозвіл на виготовлення);

ліцензування (отримання дозволу на здійснення конкретного виду підприємницької діяльності – за необхідності).

Ринок не передбачає необмеженої свободи дій підприємницьких структур. Відповідно до чинного законодавства України можна здійснювати всі види підприємницької діяльності, крім деяких.

По-перше, лише державні підприємства і організації можуть здійснювати виготовлення і реалізацію наркотичних засобів, військової зброї, боєприпасів до неї, вибухових речовин, охорону об’єктів державної власності.

По-друге, існує конкретна низка видів підприємництва, які можна здійснювати лише за умови отримання спеціального дозволу – ліцензії.

Ліцензія –є спеціальним документом, що видається підприємствам та іншим підприємницьким структурам компетентними державними органами і надає право здійснювати окремі види підприємництва або вивозити певні товари за межі країни.

Для отримання ліцензії кожний суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний звертатися після державної реєстрації з заявою до відповідного органу. До заяви мають додаватися: підприємцем – юридичною особою – нотаріально засвідчені копії установчих документів, що повідомляють про рівень освіти і кваліфікації, необхідні для здійснення певного виду підприємницької діяльності, а також копію документа про державну реєстрацію. Варто зазначити, що у статуті підприємницька структура має право посилатися на здійснення вибраного виду ліцензованої діяльності. Отримання ліцензії є платною послугою. За видачу ліцензії стягується плата: з підприємців-громадян – у розмірі двох заробітних плат, з бридичних осіб – шести мінімальних зарплат. Уся сплачена сума надходить на рахунок органів, що видають ліцензії.

На практиці може виникнути ситуація започаткування багатопрофільної підприємницької діяльності. Необхідно мати ліцензію на кожний вид діяльності.

Ліцензія на здійснення певної діяльності видається на термін не менше 3-х років. Продовження терміну дії здійснюється у тому ж порядку, що і отримання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

П Л А Н Установчі документи підприємства, їх суть, призначення та порядок укладання. Реєстрація підприємства в органах державного нагляду. Нормативна база реєстрації. Література: 1. ПОКРОПИВНИЙ С.Ф. “Підприємництво” стр. 56-60. 2. Закон України “Про підприємництво”. 3. Положення “Про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності”. 4. Положення “Про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяль- ності спеціальних дозволів (ліцензій) на виконання окремих видів діяль-ності). 5. Закон України “Про господарські ...

Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

Підприємництво-це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий прошарок-підприємець-власник. Воно базується н самостійній, ініціативній, систематичній, на власний ризик, діяльності по виробництву продукції, надання послуг і зайняттю торгівлею і має на меті сприяння прибутку. Сьогодні саме з малим підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для ...

Характеристика професійної культури бізнесу

Сучасна підприємницька діяльність може ефективно здійсню­ватись і розвиватись за умови належного дотримання вимог не тільки економічного, а й соціальне-духовного та політичного характеру. Будь-який підприємець, безперечно, повинен уміти професійно (і завдяки цьому успішно) вести справу у своїй фірмі, постійно брати активну участь у задоволенні потреб ринку щодо нових товарів І послуг за можливо низькими (помірними) цінами. Зрозуміло, що це вимагає від нього новаторського підходу до власної діяльності та ретельного обліку ...