Search:

Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

Основні види підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню:

Пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин (видає ліцензію – держкомпенсація за узгодженням з Держнаглядохоронпраці).

Виробництво, ремонт, реалізація спортивної вогнепальної та холодної зброї, виготовлення печаток і штампів (міністерство внутрішніх справ).

Здійснення юридичної практики (міністерство юстиції).

Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів (міністерство транспорту).

Виробництво і ремонт засобів вимірювання і контролю (держстандарт).

Торгівля алкогольними напоями та пот.виробами (райдержадміністрація).

Діяльність, що зв’язана з професійною освітою і підготовкою спеціалістів різних рівней кваліфікації (міністерство освіти).

Діяльність, що зв’язана з наданням послуг стосовно одержання загальної середньої освіти (обласна, міська )держадміністраціями.

Нормативна база реєстрації підприємства .

Державна реєстрація господарських товариств проводиться по правилах, встановлених Законом України “Про підприємства в Україні” і “Положенням про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності”.

Ліцензування проводиться на основі “Положення про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на виконання окремих видів діяльності.

Перерегістрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться в порядку, встановленому для їх регістрації (зміна назви, форми власності, організаційної форми суб’єкта підприємницької діяльності).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Виробнича діяльність підприємницьких структур

Функціонування - це динамічний, часом непередбачений для бізне­су процес, що характеризується пошуком нового, відмовою від за­старілих стереотипів, догм. У відносинах бізнесу беруть участь підприємці, споживачі, наймані працівники, держава У кожного свої функції, своя технологія вироб­ництва Так, наймані працівники, як суб'єкти бізнесу, зайняті випу­ском продукції або наданням послуг - це їх основна функція, вироб­нича діяльність. Споживачі мають власний технологічний механізм по­шуку товарів, послуг. Для держави ...

Фактори впливу на розвиток нових підприємств

За даними Міжнародного Валютного Фонду половина новостворених підприємств банкрутує протягом перших п’яти років свого існування. Це зумовлюється рядом проблем і перешкод, які неодмінно постають перед кожним новоствореним підприємством, і які воно не завжди спроможне своєчасно подолати. Від того, наскільки успішним був старт підприємства, значною мірою залежить, чи вдасться йому відвоювати у конкурентів свою частку ринку і втримати її у майбутньому. Тому існує потреба у визначенні та аналізі найпоширеніших проблем, що ...

Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

Підприємництво-це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий прошарок-підприємець-власник. Воно базується н самостійній, ініціативній, систематичній, на власний ризик, діяльності по виробництву продукції, надання послуг і зайняттю торгівлею і має на меті сприяння прибутку. Сьогодні саме з малим підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для ...