Search:

Управління персоналом

Нормативи оплати праці виробничого персоналу - завдання 3.

Розрахувати планову калькуляцію виготовлення виробу при умові, що прогнозується термін його випуску 2 роки.

Ціни матеріально-енергетичних ресурсів прийняті наступні :

- сталевий прокат 3 грн./кг

- алюмінієве лиття 12 грн./кг

- пластмаса 4 грн./кг

- електроенергія 0,30 кВт/год

Таблиця 4.1 – Вихідні дані

Показники виготовлення виробу та нормативи

витрат підприємства

Позначення

6

1. Річний обсяг випуску виробів, тис.шт.

Вріч.

5

2. Нормативи прямих витрат ресурсів на одиницю виробу

- сталевий прокат, кг

12

- алюмінієве лиття, кг

13

- пластмаса, кг

5

- покупні вироби, грн.

25

- електроенергія технологічна, кВт/год.

40

- відходи, грн.(вираховуються)

15

3. Нормативи трудо-місткості виготовлення виробу, нормо-годин

Тр.

5.1

4. Середній розряд робіт

озр.

4.4

5. Витрати на підготовку виробництва, по коштор., тис.грн.

Впідг.

30

6. Відшкодування зносу спец обладнання, тис. грн.

Вс.о.

180

7. Норматив витрат на утримання та експлуатацію обладнання, грн./нормогодину

Ну.е.о.

17

8. Номатив накладних витрат, % до основної заробітної плати

виробничого персоналу

Нк.в

160

1. Собівартість за калькуляційними статтями включає :

,

де Мо - витрати на сировину і основні матеріали

Мд - витрати на додаткові матеріали

Пв. - покупні вироби

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів. Виробничі фонди підприємства. Виготовлення продукції (виконання робота, надання послуг) здійснюється в процесі взаємодії праці людини та певних засобів виробництва. Останні за своїм матеріально-речовим змістом складають виробничі фонди підприємства, всю сукупність яких за властивими їм ознаками поділяють на основні та оборотні (рис. 1). Проте засоби виробництва як сукупність засобів і предметів праці не можна ототожнювати з виробничими фондами, що ...

Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

Кожний виріб є носієм різних конкретних власностей, що відображають його корисність і відповідають певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває їх споживну вартість. Споживна вартість того або іншого товару мусить бути оцінена, тобто визначена його якість. Отже, споживна вартість і якість виробів безпосередньо зв'язані між собою. Проте це не тотожні поняття, оскільки одна і та ж споживна вартість може бути корисною не в однаковій мірі. На відміну від споживної вартості якість продукції характеризує ...

Робота з економетрії

Вступ. Актуальність роботи. В нинішній час економіка України наражається на важкі деформації, падає виробництво, росте безробіття, має місце інфляція. Для того, щоб виправити ситуацію ,що склалася на Україні необхідно побудова реальних моделей, за допомогою яких можна достатньо точно прогнозувати економічні процеси. В нашій роботі ми вжили спробу побудови однієї з таких моделей. Наукова новизна. В нашій роботі ми використали засоби математичної статистики, теоретичного аналізу, теорії імовірності, системного аналізу, ...