Search:

Управління персоналом

Етех. - енергія технологічна

Птех. - паливо технологічне

Взв. - відходи зворотні

Зо, Зд - основна і додаткова заробітна плата виробничого персоналу

Вс.з. - відрахування на соціальні заходи

Вп.в. - витрати на підготовку виробництва

Вц.п. - витрати цільового призначення

Ву.е.о. - витрати, пов¢язані з утриманням та експлуатацією обладнання

Вз.в. - загальновиробничі (цехові)

Вз.г. - загальногосподарські (загальнозаводські)

Вп.з.в. - позавиробничі витрати

2. Сировина і основні матеріали :

, грн, де

Нвитр. - норматив витрат і-того матеріалу на одиницю виробу;

Ці - ціна і-того матеріалу.

Обчислення:

3. Енергія технологічна :

,грн, де

Нвитр. - норматив витрат на електроенергію на одиницю виробу;

Цел - ціна 1 кВт/год електроенергії.

Обчислення:

4. Прямі витрати на оплату праці розраховуються аналогічно до завдання 3.

5. Витрати на підготовку виробництва по кошторису:

, де

Вп в. - витрати на підготовку виробництва по кошторису;

Врік. - обсяг випуску виробів в рік;

Твип. - термін випуску виробу (в роках).

Обчислення:

6. Витрати цільового призначення :

, де

S Вц п — сума річних витрат цільового призначення по кошторису.

Обчислення:

7. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання :

, грн., де

Ну.е.о. - норматив витрат на утримання і експлуатацію обладнання

Тр. - нормативна трудоміскість виготовлення виробу, нормогодин

Обчислення:

8. Загальнозаводські витрати :

, грн. , де

Нк.в. - норматив накладних витрат

Зо - основна заробітна плата виробничого персоналу

Обчислення:

Результати розрахунків занести до таблиці – «Калькуляція собівартості виробу».

Таблиця 4.2. Калькуляція собівартості виробу

Калькуляційні статті

Позначення

Розрахунки

Витрати на сировину і основні матеріали

Мо

264

Енергія технологічна

Етех.

3

Відходи зворотні (вираховуються)

Взв.

15

Заробітна плата виробничого персоналу:

основна

додаткова

Зо

Зд

24,86

2,93

Відрахування на соціальні заходи

Вс.з.

10,28

Витрати на підготовку виробництва

Вп.в

3

Витрати цільового призначення

Вц.п

36

Витрати пов’язані з утриманням та експлуатацією обладнання

Ву.е.о

86,7

Загальнозаводські витрати

Вз.з.в.

39,78

Собівартість

Св.

455.55

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Модельні розрахунки діяльності підприємств малого та середнього бізнесу

В основі функціонування економічної системи лежить складний механізм взаємовідносин між суб'єктами господарювання. Майже не існує економічних об'єктів, що розглядались би як окремі позасистемні елементи. Більшість об'єктів, що вивчаються економічною наукою, можуть бути охарактеризовані як складні системи. Ефективність діяльності складної системи залежить від великої кількості різноманітних факторів. Ці фактори можуть бути формалізовані у вигляді простих математичних співвідношень. Сукупність цих співвідношень ...

Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів. Виробничі фонди підприємства. Виготовлення продукції (виконання робота, надання послуг) здійснюється в процесі взаємодії праці людини та певних засобів виробництва. Останні за своїм матеріально-речовим змістом складають виробничі фонди підприємства, всю сукупність яких за властивими їм ознаками поділяють на основні та оборотні (рис. 1). Проте засоби виробництва як сукупність засобів і предметів праці не можна ототожнювати з виробничими фондами, що ...

Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

Ринок і ринкова система. Предмет, завдання і об’єкт вивчення курсу „Економіка підприємств”. Методологія курсу. Зміст курсу. 1.Економіка вивчає закономірності розвитку господарських механізмів. Термін „економічний” означає у перекладі „господарський”. Економіка вивчає закономірності раціонального господарювання. В класичному розумінні Самуельсона економіка – це наука про те, як суспільство використовує обмежені ресурси для в-ва корисних продуктів і розподіляє їх серед різних груп населення. В суспільстві неможливо ...