Search:

План Маршала

1) вжити заходів по полегшенню обміну товарами й послугами між собою, прискорити розвиток внутрієвропейської торгівлі, 2) через міждержавну кооперацію забезпечити активізацію найбільш ефективних виробничих потужностей для досягнення найшвидшого зростання випуску продукції,

3) почати фінансові й інші заходи щодо зміцнення своїх валют, відновлення довіри до них, 4) надати європейській кооперації організаційне забезпечення. Як відомо, формою такого забезпечення стала ОЄЕС – Організація європейського економічного співробітництва, що об'єднала 16 держав.

Разом з тим, був наявним ряд серйозних труднощів, знижувалася ефективність координації інвестиційних планів. Серед них – одержання урядами достовірної інформації, особливо від приватних секторів, невизначеність майбутніх співвідношень цін і витрат, здатна підірвати будь-які плани інвестицій. Особливі складності виникали при встановленні найкращого розміщення нових потужностей по країнах ОЄЕС.

Проте , незважаючи на стримуючі обставини, було досягнуто значного прогресу як в одержанні відповідної інформації, так і в аналізі інвестиційних планів. З іншого боку, стосовно виробництва деяких товарів і матеріалів відзначалася необхідність подальшого аналізу даних, щоб уникнути надлишкового інвестування. Небезуспішні спроби по координації інвестицій вживали і в інших галузях.

Накопичений досвід призвів до вироблення погодженого підходу до вирішення проблем і в окремих галузях. Допускалося припинення виконання нових проектів до прийняття у ході координації рішень по них. І навпаки, рішення Ради ОЄЕС про бажані інвестиції розглядалися як такі, що зобов'язували країни-учасниці використовувати всі можливості для здійснення таких інвестицій.

У якості пріоритетних для вкладення капталу розглядалися галузі, розвиток яких зменшував економічну залежність Європи від США. Виділялися галузі “долларосберігаючі” і “доллароприбуткові”, тобто імпортозаміщуючі й експортні. У міру скорочення американської допомоги доводилося шукати інші джерела задоволення потреб.

Одне з напрямків пошуку – можливість імпорту по більш низьким цінах, в тому числі із Північної Америки. Зниженню доларових витрат Європи сприяло й стимулювання її сільського господарства.

Організація й характер постачання.

Свою знамениту промову Маршалл виголосив 5 червня 1947 року, а вже 12 червня у Парижі зібралися представники 16 країн Західної Європи. Вони обговорили розміри конкретної допомоги, необхідної для кожної з них. У відповідь на готовність прийняти її від США, був створений Урядовий комітет з вивчення стану економіки країни і її можливостей прийняти таку допомогу. Було визнано необхідним встановити пріоритети й обмеження на кількість експортованих з США дефіцитних ресурсів.

Важливим аспектом реалізації “плана Маршалла” стало питання про джерела фінансування окремих елементів програми. Його розв’язання погоджувалося з характером і видом поставок.

Поставки першого виду охоплювали предмети найважливішої життєвої необхідності - ті, що були потрібні для запобігання голоду. Щовесни виділялися асигнування на продукти харчування, паливо, одяг. Рік у рік gj мірі росту власних ресурсів європейських країн ці асигнування скорочувалися. Оскільки допомога такого роду не самооплачується, а більшість країн Західної Європи була не в змозі оплатити в доларах відповідні поставки, основна частина останніх ішла у вигляді дотацій, а не позик.

Місцева валюта, виручена від продажу цих продуктів, повинна була бути використана урядом європейської країни для зменшення дефіциту державного бюджету, а отже, і темпів інфляції; для нарощування таких дефіцитних ресурсів як сталь, цемент, вугілля, шахтне устаткування, нафтопродукти, енергетичне устаткування, транспортні засоби. Тим самим велася протидія інфляції витрат у конкретному секторі економіки.

Другий вид поставок – промислове устаткування. Тут у фінансуванні переважали позики Міжнародного банку. Третій вид поставок – сировина, сільськогосподарські машини, промислові товари, запасні частини та ін. Ці поставки фінансувалися під гарантії американського уряду через Експортно-імпортний Банк США, що створив для цих цілей спеціальне відділення.

Успіхи економічної політики.

Про зміну ситуації в Західній Європі в ході реалізації “плана Маршалла” свідчить те, що щорічна допомога в 4-5 млрд.$ дозволила за 3 року збільшити випуск продукції на 20 млрд.$. Висока результативність цього плану багато в чому пояснюється тим, що він був орієнтований на збільшення постачання західноєвропейського виробництва, на виборчий імпорт сировини й матеріалів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

План Вступ 1. Етапи розвитку інтернаціоналізації господарського життя 2. МПП та науково-технічне і виробниче співробітництво 3. Економічна інтеграція 4. Етапи міжнародної економічної інтеграції 5. Поширення інтеграційних процесів Висновок Вступ Важливою особливістю сучасності є зростання взаємозалежності економік різних країн, розвиток інтеграційних процесів, інтенсивний перехід цивілізованих країн від замкнутих національних господарств до економіки відкритого типу. У процесі глобальної ...

Валовий внутрішній продукт

ЗМІСТ Вступ  3 1. Сутність поняття «валовий випуск»  4 2. Валовий внутрішній продукт  6 2.1. Склад ВВП   6 2.2 Методи обчислення ВВП   8 2.2.1. Виробничий метод  8 2.2.2. Метод кінцевого використання  10 2.2.3. Розподільчий методом   14 3. Валовий національний дохід  18 4. Номінальний та реальний валовий внутрішній продукт  20 Висновок  24 Список використаної літератури  25 Додатки  26 Вступ Економічний ...

Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

Сучасні економічні течії Одним з фундаментальних принципів стало положен­ня про те, що функціонування економічної системи мож­ливе лише при досягненні рівноваги між елементами, що її складають. Це положення, сформульоване класич­ною економічною школою, витримало іспит і часом, і критикою і лягло в основу економічної теорії як загаль­новизнане, а різні школи і напрями розрізнялися лише пропонованими способами досягнення рівноваги. Класики вважали, що рівновага досягається в процесі обміну на основі витрат на виробництво ...