Search:

Захист навколишнього середовища

Реферати » БЖД » Захист навколишнього середовища

Мета: сформувати знання про сучасний стан навколишнього середовища та вплив діяльності людини на живу і неживу природу; виховувати дбайливе ставлення до навколишньою середовища, почуття відповідальності за діяльність людства та вплив антропогенного фактора на живу і неживу природу; розвивати вміння дискутувати, вільно висловлювати

свою думку (зокрема, іноземними мовами); розвивати та вдосконалювати хімічну мову учнів; удосконалювати навички роботи з різними джерелами інформації (періодичні видання, наукова література, мережа Інтернет, бесіди з фахівцями); формувати соціальні компетенції (аналізувати результат спостережень, вести наукову дискусію, толерантно доводити свою точку зору, формувати активність у прийнятті рішень); формувати інформаційні компетенції (використовувати комп'ютерні технології для пошуку інформації, критично оцінювати отриману інформацію); формувати комунікативні компетенції (навички володіння кількома мовами) та компетенції саморозвитку і самоосвіти.

Тип заняття: узагальнення і систематизація знань.

Вид заняття: ділова гра (суд): інтегроване заняття – хімія та англійська мова з елементами німецької мови.

Завдання заняття:

розглянути виробництво сульфатної кислоти;

оцінити значення функціонування хімічної промисловості для розвитку цивілізації;

3) ознайомитися з наслідками техногенного впливу на природу;

4) з'ясувати вплив техносфери на біосферу Землі;

5) перевірити рівень засвоєння термінології й основних понять даної теми.

Хід заняття

І. Мотивація навчальної діяльності.

(Перегляд фрагменту відеофільму.)

Викладач хімії. Так, дійсно, чи вистачить у нас сил?

Останнім часом переживає надзвичайно важливий,

Період своєї історії – посилення впливу негативних факторів: деградація людської моральності, деградація природи.

Викладач іноземних мов. І найбільш гостро постають екологічні проблеми. Правильно було сказано, що природа не має меж, річки не знають кордонів, а отже, й екологічні проблеми – це не проблеми окремої країни чи континенту – це проблеми всього людства. Саме тому ми будемо спілкуватися іноземними мовами, а не лише рідною.

Викладач хімії. Що ж, я пропоную вам висловити свої думки, враження щодо переглянутого фрагмента.

(Бесіда учнів.)

Викладач хімії. Під час бесіди можна було почути вислови:

«шкідливість хімічної промисловості» та «хімічна промисловість є небезпечною».

Викладач іноземних мов. Але ж існує думка, що хімічна промисловість призведе до загибелі цивілізації та у біосфери в цілому. Викиди токсичних речовин з хімічних підприємств зумовлюють деградацію природи.

Викладач хімії. Я не можу не погодитися з тим, що на сьогоднішній день хімічна промисловість є джерелом забруднень. Проте давайте спробуємо разом з'ясувати, чи дійсно хімічна промисловість становить небезпеку для біосфери.

Викладач іноземних мов. А істина найкраще з'ясовується в судових залах.

II. Організація навчальної діяльності.

(Розподіл ролей: суддя, адвокат, прокурор, хімік-технолог, лікар, соціолог, присяжні, секретар.)

Викладач хімії. Упродовж засідання ви будете відзначати і занотовувати ключові факти та коментарі до теми судового засідання «Хімічна промисловість і охорона довкілля».

(Коментар до завдань уроку.)

ІІІ. Узагальнення і систематизація знань.

(Організація засідання суду здійснюється учнем-суддею.)

Прокурор (наводить факти «шкідливості» хімічної промисловості). Оксиди Сульфуру й Нітрогену, які викидаються в атмосферу внаслідок роботи теплових електростанцій та автомобільних двигунів, сполучаються з атмосферною вологою й утворюють дрібні крапельки сірчаної та азотної кислот, які переносяться вітрами у вигляді кислотного туману і випадають на землю кислотними дощами. Ці дощі вкрай негативно діють на навколишнє середовище:

— знижується врожайність більшості сільськогосподарських культур унаслідок ушкодження листя кислотами;

— вимиваються з грунту кальцій, калій і магній, що викликає деградацію фауни та флори;

— гинуть ліси (особливо чутливі до кислотних дощів кедр, бук і тис);

— отруюється вода озер і ставків, де гине риба, зникають комахи;

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

ППЗ автотранспортного горіння легкових автомобілів

Введення. Людина створює таке штучне середовище, де практично все, починаючи від будівельних матеріалів, технологічних процесів, машин, механізмів і закінчуючи побутовими машинами, речами просякнуте підвищеною пожежною небезпекою. Необхідність підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів народного господарства особливо актуальне на сучасному етапі економічного та соціального розвитку України. Аналіз пожеж в Україні за 1999 рік, в порівнянні з 1998 роком, вказує на зменшення кількості пожеж на 2,5% (40237 проти 41294), але при ...

Захист навколишнього середовища

Мета: сформувати знання про сучасний стан навколишнього середовища та вплив діяльності людини на живу і неживу природу; виховувати дбайливе ставлення до навколишньою середовища, почуття відповідальності за діяльність людства та вплив антропогенного фактора на живу і неживу природу; розвивати вміння дискутувати, вільно висловлювати свою думку (зокрема, іноземними мовами); розвивати та вдосконалювати хімічну мову учнів; удосконалювати навички роботи з різними джерелами інформації (періодичні видання, наукова література, ...

Вібрація

Вібрація серед всіх видів механічних впливів для технічних об'єктів найбільш небезпечна. Знакозмінні напруження, викликані вібрацією сприяють накопиченню пошкоджень в матеріалах, появі тріщин та руйнуванню. Найчастіше і досить швидко руйнування об'єкта настає при вібраційних впливах за умов резонансу. Вібрації викликають також й відмови машин, приладів. За способом передачі на тіло людини вібрацію поділяють на загальну, яка передається через опорні поверхні на тіло людини, та локальну, котра ...