Search:

Захист навколишнього середовища

— зникають водоплавні птахи й тварини, які харчуються комахами;

— гинуть ліси в гірських районах (таких, як Карпати), що викликає гірські зсуви й селеві потоки;

— прискорюється руйнування пам'яток архітектури та житлових будинків, особливо тих, що оздоблені мармуром і вапняком;

— збільшується кількість захворювань людей (подразнення очей, хвороби дихальних шляхів тощо).

Адвокат (пояснює важливість хімічної промисловості). Людство не може існувати без продуктів хімічної промисловості:

виробництво ліків;

виробництво мінеральних добрив, волокон, пластмас, барвників;

виробництво вибухових речовин;

металургія (добування міді, нікелю, урану та інших металів).

Секретар (робота в мережі інтернет).

Хімік (пояснення хімізму та апаратного забезпеченняпроцесу виготовлення H2SO4) (додаток 1). Сучасний спосіб добування сульфатної кислоти кислоти в промисловості контактний. Як сировина використовується пірит FeS2 (залізний або сірчаний колчедан).

Перша стадія процесу — випалювання колчедану і добування сульфур діоксиду:

4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2

Цей процес відбувається в колчеданних печах, з яких виходить випалювальний газ. Його очищають, висушують і подають на другу стадію виробництва в контактний апарат.

Друга стадія — окиснення сульфур діоксиду й добування сульфур триоксиду:

2SO2 + O2 = 2SO3

Окиснення відбувається в контактному апараті за наявності каталізатора І високої температури.

Третя стадія — поглинання сульфур триоксиду й утворення сульфатної кислоти H2SO4.

Кінцевий продукт виробництва — олеум (розчин SO3 в моногідраті).

(Учні креслять технологічну схему виробництва сульфатної кислоти (додаток 2). Секретар працює над аналогічною схемою біля мольберта.)

Еколог (повідомлення про вплив кислотних дощів на живу природу (англійською мовою). Розповідь ілюструє схемою «Кислотні дощі» на комп'ютері).

Лікар (інформація німецькою мовою про вплив кислотних дощів на організм людини. Розповідь супродовжує демонстрацією діаграми на комп”ютері.)

Соціолог (результати соціологічних досліджень, проведених в місті Сміла та гімназії їм. В.Сенатора. Пропонує учасникам засідання знайти відповіді на запитання (додаток 3) англійською мовою на комп”ютері).

Секретар (інформація з мережі Інтернет (додаток 4).

IV. Підсумки заняття.

Присяжні (підсумкова дискусія на тему «Вплив хімічної промисловості на біосферу»).

Суддя (підбиття підсумків бесіди із закрученням учнів).

Учитель іноземних мов. Що ж, молодці! Ви дійшли правильних висновків, і ми цілком з вами погоджуємося, сподіваючись, що цей урок не минув для вас даремно.

Учитель хімії. Ми сподіваємося, що відтепер ви будете відповідальніше ставитися до природи.

Учитель іноземних мов. І зараз давайте проаналізуємо наш урок. Чи ми виконали всі поставлені завдання? Як ви думаєте?

(Аналіз уроку учнями.)

Якщо ми виконали всі поставлені завдання, то давайте перевіримо, наскільки добре ви засвоїли матеріал.

(Виконання тестового завдання на комп 'ютері. Тест складено з використанням генератора тестів (додаток 5).)

V. Домашнє завдання.

Викладач Хімії. Де, на вашу думку, ви можете використати отримані завдання?

(Відповіді учнів.)

Оформити і підготувати стіннівку на тему “Вплив хімічної промисловості на навколишнє середовище”.

Хімізм виробництва сульфатної кислоти (H2SO4)

1. Добування сульфур (IV) оксиду. 3. Добування сульфатної (VI) кислоти.

S + O2 = SO2; SO3 + H2O = H2SO4

4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2; Однак, хемосорбція здійснюється не водою,

2H2S+ 3O2 = 2H2O + 2SO2 а сульфатною кислотою з масовою часткою

2. Добування сульфур (VI) оксиду: H2SO4 98,3%. Продукт виробництва - олеум

2SO2 + O2 = 2SO3 (каталізатор –V2O5). 20-відсотковий розчин сульфур(VI) оксиду

в сульфатній кислоті).

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях Зміст рятувальних та інших рятувальних робіт. Сили і засоби для проведення рятувальних робіт. Найпростіші засоби захисту органів дихання. Призначення засобів захисту органів дихання. Правила користування засобами колективного захисту. Загальна характеристика евакуації. Особливості захисних споруд ЦО. Мета і способи спостереження та контролю за ураженням навколишнього середовища і продуктів харчування. Щорічно в різних країнах світу, у різних галузях ...

Підготовка населення по захисту від зброї масового ураження

ЗМІСТ ВСТУП 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 1.1 Класифікація й технічна характеристика автомобілів 1.2 Побудова автомобіля 1.3 Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів 2 ОСНОВНІ СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ З ЛАДУ АВТОМОБІЛІВ 2.1 Виведення з ладу різних деталей, вузлів, систем і агрегатів 2.2 Спеціальні засоби виведення автомобілів з ладу 2.3 Примусова зупинка автомобілів і інших транспортних засобів 3 ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ НА НАЯВНІСТЬ У НЬОМУ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ 3.1 Загальні положення 3.2 Тактика ...

ППЗ автотранспортного горіння легкових автомобілів

Введення. Людина створює таке штучне середовище, де практично все, починаючи від будівельних матеріалів, технологічних процесів, машин, механізмів і закінчуючи побутовими машинами, речами просякнуте підвищеною пожежною небезпекою. Необхідність підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів народного господарства особливо актуальне на сучасному етапі економічного та соціального розвитку України. Аналіз пожеж в Україні за 1999 рік, в порівнянні з 1998 роком, вказує на зменшення кількості пожеж на 2,5% (40237 проти 41294), але при ...