Search:

Поняття про біологію

Реферати » Біологія » Поняття про біологію

1. Біологія – наука про живу природу. Зв’язки біології з іншими науками. Рівні організації живої матерії.

2. Основні методи біологічних досліджень. Проблеми взаємовідносин людини і оточуючого природного середовища. Основні ознаки живого.

3. Різноманітність рослинного світу та його поширення по земній кулі. Поняття про флору та рослинність. Поняття про життєві форми рослин.

Біологія – наука про живі організми, виникнення і розвиток живої природи, про загальні закони цього розвитку. Жива природа різноманітна: понад 3000 прокаріот, близько 500000 видів рослин і більше 1,2 млн видів тварин. Біологія – фундамент сучасної медицини, основа сільського господарства.

Завдання біології:

1.Розкриття основних проявів життя, принципів стабілізації і гнучкого керування життєвими процесами.

2.Внесення необхідної програми в діяльність живої клітини за умов відхилення від норми.

3.Відтворення поза живим організмом синтетичних процесів, принципів що використовуються в живій системі та запровадження їх в хімічне виробництво.

4.Охорона навколишнього середовища, збереження генофонду живих істот.

Біологія синтетична наука, яка вивчає загальні закономірності розвитку, виникнення організації і особливостей живих організмів.

Запровадження хімічних законів і хімічних особливостей будови організмів сприяло зв’язку біології з хімією, що дало початок біохімії.

Вивчення фізичних проявів руху скорочення м’язів, механіки суглобів обумовило зв’язок біології з фізикою з формуванням біофізики.

Дослідження спадкового матеріалу призвело до розвитку генетики.

У галузі вивчення клітини сформувалися такі напрямки як морфологічні, фізіологічні, біохімічні, які об’єднані у розділ цитогенетика.

Синтетична теорія еволюції дозволяє вирішувати генетичні й еволюційні проблеми. Також біологія взаємозв’язана з медициною.

Органічний світ на Землі являє собою складну біоценологічну систему життєвих форм, яка складається з окремих комплексних утворень, біотичних угрупувань різного рівня.

Рівень – ступінь диференціації біологічного об’єкта.

Виділення рівнів організації біологічних систем має за мету розкриття сутності живої природи в її русі, у пізнанні законів розвитку.

Виділяють нижчі і вищі рівні.

Нижчі рівні організації життя:

- Клітинний - (жива матерія існує тільки на рівні клітини).

- Молекулярний (предмет молекулярної біології, будова білків, нуклеїнових кислот, жирів і інших речовин, їх роль у життєдіяльності).

- Тканинний – (жива матерія існує тільки на рівні органів)

- Системний.

Вищі рівні організації життя.

- Організмовий (вивчення організму як єдиного цілого).

- Популяційний (вивчення популяції)

- Видовий.

- Біогеоценотичний (вивчення проблем взаємовідносин організмів у біогеоценозах)

- Біосферний – вирішуються глобальні проблеми, зв’язані з функціями живої речовини на планеті, вивчення змін в біосфері, зв’язані з діяльністю людини.


ОСНОВНІ МЕТОДИ БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Проблеми взаємовідносин людини і оточуючого природного середовища. Основні ознаки живого.

При виконанні біологічних досліджень користуються як загальновідомими, так і специфічними методами:

- Метод спостереження.

- Метод біологічного експерименту.

- Історичний метод.

- Описовий метод.

- Мікроскопічний метод.

3.Після мітозу перетинка між дочірніми клітинами виникає шляхом розростання її від центру клітини.

4.Тип живлення – автотрофне.

5.Спосіб живлення – осмотичним шляхом; органів травлення немає.

6.Обмін речовин іде за рахунок розщеплення органічних речовин, що утворюються з неорганічних у процесі фотосинтезу.

7.Роль у ланцюгу живлення – продуценти.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

Корінь — вегетативний орган з необмеженим ростом, який забезпечує закріплення рослин у субстраті, погли­нання і транспорт води та розчинених у ній мінеральних речовин та продуктів життєдіяльності ґрунтових мікро­організмів і коренів інших рослин, первинний синтез орга­нічних речовин, виділення в грунт продуктів обміну речо­вин і вегетативне розмноження. Поява кореня в процесі еволюції рослин — важливий ароморфоз, одне з пристосувань до життя на суходолі. Впер­ше справжні корені з'являються у папоротеподібних. Потім у ...

Суть і значення травлення

Травлення – це сукупність фізичних, хімічних і фізіологічних процесів, забезпечуючи обробку і перетворення харчових продукті хімічні сполуки, здатні засвоюватися клітинами організму. Фізичні зміни їжі в її механічній обробці, роздрібленні, перемішуванні і розчиненні під впливом ферментів, які знаходяться в соках травних залоз. Ферменти розщеплють білки, жири, вуглеводи до більш простих хімічних сполук (амінокислоти, гліцерин, жирні кислоти, моносахариди). Вода, мінеральні солі, вітаміни поступають в кров в незмінному виді. ...

Хамеріон вузьколистий, хвилівник звичайний, хвощ польовий

ХАМЕРІОН ВУЗЬКОЛИСТИЙ (Хаменерій) (дикий льонок, драмуха, затильник, іван-трава, ценцелія, іван-чай, кипрей, плакун, розсівач, сісільник, хаменерiй вузьколистий) Chamerion angustifolium Багаторiчна трав'яниста рослина родини онагрових. Стебло прямостояче, до 200 см заввишки, круглясте, просте або розгалужене, голе, густо облистнене. Листки черговi, сидячi, цiлiснi, видовженi, iнколи округлi, по краю - дрібнозалозистозарубчасті або цiлокраї, зверху - темно-зеленi, зiсподу - сизо-зеленi. Квiтки двостатевi, у кiнцевих ...