Search:

Поняття про біологію

8.Тканини – твірна, епітеліальна, основна, провідна. Механічна.

9.Ріст організму - за рахунок твірної тканини, необмежений, протягом всього життя.

10Подразливість – у вигляді тропізмів.

11.Здатність до активних рухів відсутня, більшість рослин веде прикріплений до субстрату спосіб життя, є ростові і тургорні рухи.

12.Системи органів – вегетативні: корінь, стебло, листя; репродуктивні: квітка, насіння, плід.

13.Цикл розвитку: зигота – зародок – проросток – молода рослина – квітуча рослина – родюча рослина – відмерла рослина.


РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИННОГО СВІТУ ТА ЙОГО ПОШИРЕННЯ ПО ЗЕМНІЙ КУЛІ. Поняття про флору та рослинність. Поняття про життєві форми рослин.

На земній кулі майже скрізь зустрічаються представники рослинного світу. Близько шостої частини суші вкривають ліси. Більшу площу займають степи, савани, луки, поля культурних рослин. Живуть рослини в морях і океанах, прісних водоймах. Вони є навіть в пустелях, Арктиці, Антарктиці та на снігових гірських вершинах. В природі існує велика різноманітність видів рослин, що перш за все пов’язано з умовами їх життєдіяльності. Вважають, що на земній кулі близько 500 тисяч видів рослин.

Царство Рослин представлене різноманітними формами живих організмів – від одноклітинних мікроскопічних (водорості) до гігантських дерев, які мають стовбур завтовшки 10-12 м (баобаб, секвойя) та досягають висоти 100-150 м (евкаліпт, секвойя). Одноклітинні, колоніальні, багатоклітинні рослини.

Царство Рослин поділяється на нижчі та вищі рослини.

Ознаки нижчих рослин: відносно проста будова, тіло не почленоване на органи, немає сформованих тканин (механічної та провідної)

До нижчих належать 10 відділів водоростей.

Ознаки вищих рослин: тіло почленоване на тіло та пагін, основними частинами якого є стебло і листки. Корінь стебло і листки складаються з тканин.

До них належать спорові рослини: мохоподібні. Папоротеподібні, плауноподібні, хвощеподібні; та насінні: голонасінні та покритонасінні.

Близько 250 тис видів на Земній кулі – це покритонасінні. Вони займають панівне становище в рослинному світі.

Поняття про флору та рослинність.

Флора (від лат. флора – богиня краси, весна, флоріс – квітка) – сукупність видів рослин, що населяють певну територію.

- Флора – сукупність систематичних одиниць (видів, родів, родин) на певній території.

- Розрізняють флору земної кулі, флору окремих материків, флору обмеженої ділянки земної поверхні – островів, водойм та ін.

- Флора країни чи певної адміністративної області.

- Флора окремих відділів рослинного світу – мохів, лишайників, грибів, вищих рослин.

- Флора сучасна і минулих часів.

Флора є джерелом продуктів харчування людини й живлення тварин, сировина для промисловості, медицини, сільського господарства.

Рослинність – сукупність фітоценозів на супутних їм угрупувань рослин, що населяють Землю та окремі її регіони. Основною одиницею класифікації рослинності є асоціація рослинна. Класифікація рослинності грунтується на екологічних, флористичних, генетичних, фітоценологічних принципах.

Ознаки рослинності:

- Видовий склад.

- Кількість особин на певній площі.

- Рослинність.

- Типи рослинності:

Деревний, трав’янистий, пустельний, планктонний.

- Рослинність гілеї, мангри, високогірна рослинність тропіків, ліси, савани, сухі рідкодерева,

чагарники, злаковники (степи й луки), напівпустелі, пустелі, тундри, високогірна рослинність

помірних і високих широт, вересовища, низинні болота, верхівкові болота, рослинність морів.

- Розрізняють рослинність Землі, рослинність Європи, рослинність України, рослинність степів.

- На території України розрізняють 8 типів рослинності: ліси, чагарники, пустиища, степи,

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

І.І.Мечников – видатний вчений-мікробіолог

Народився у 1845 р. в селі Іванівна тепер Куп’янського району Харківської області. Він відомий російський та український біолог. Один з основоположників ембріології, порівняльної патології, імунології та мікробіології. 1864 – закінчив Харківський університет. 1864-1867 – спеціалізувався в Німеччині та Італії, де вивчав ембріологію безхребетних тварин. 1867 – захистив магістерську дисертацію. 1868 – захистив докторську дисертацію. З 1867 Мечніков працює доцентом. 1870-1882 – працює професором з зоології та порівняльної ...

Хміль звичайний, холодок лікарський, хрін звичайний

ХМІЛЬ ЗВИЧАЙНИЙ (винниця, гімей, хмелена, хмелина, хмелячник, хмельник, хмилина, хміль) Humulus lupulus Багаторiчна трав'яниста рослина родини шовковицевих. Стебло витке, гранчасте, до 6 м завдовжки. Листки черешковi, супротивнi, зверху темно-зеленi, зiсподу блiдiшi. Квiтки одностатевi, дводомнi, в дихазiях, зiбраних у чоловiчих особин волотюватими колосоподібними суцвiттями. Оцвiтина чоловiчих квiток жовтувато-зелена, жiночих - малопомiтна, дзвоникувата. Цвiте у червнi - серпнi. Плід - яйцеподібний стиснений, ...

Фенхель звичайний, фіалка триколірна, фізаліс звичайний

ФЕНХЕЛЬ ЗВИЧАЙНИЙ (морач) Foeniculum vulgare Багаторiчна або дворiчна гола сиза рослина родини селерових. Стебло прямостояче, до 200 см заввишки, круглясте, галузисте. Листки черговi яйцеподібно- трикутнi; нижнi листки черешковi, верхнi - сидячi. Квiтки правильнi, двостатевi, п'ятипелюстковi, зiбранi в складнi зонтики. Цвiте у липнi - серпнi. Плід - двосiм'янка, достигає у вереснi. Вирощують як ефiроолiйну, лiкарську i пряносмакову рослину. Для виготовлення галенових препаратiв збирають плоди фенхелю коли вони в ...