Search:

Формула Ньютона – Лейбніца

Розв’язання:

2

+

ò

)

(

2

Приклад 5. Обчислити

Розв’язання:Приклад 6. Обчислити

Розв’яззати:

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

1. Класифікація індексів. Індекс (index) у статистиці – узагальнюючий відносний показник, який характеризує співвідношення в часі чи просторі соціально-економічних явищ і процесів. Індекси використовуються для порівняльної характеристики сукупності в часі, для порівняння фактичного випуску з планом, для порівняння рівнів виробництва продукції, цін, продуктивності праці в різних регіонах, на різних підприємствах, для різних товарів. Індекси можна класифікувати за різними ознаками: за змістом досліджуваних об’єктів, явищ і ...

Остроградський М.В. (1801-1862) - математик України

Народився в селi Пашенна на Полтавщині. У 1816—1821 рр. навчався в Харківському університеті. В 1822—1827 рр. вдосконалював математичну освіту у Франції: слухав математичні курси на Паризькому факультеті наук і в Коллеж де Франс, що дозволило йому називати своїми вчителями таких великих французьких учених, як О.Л.Коші, Л.Пуансо, Ж.Ф.М.Біне, Ж.Ш.Ф.Штурма, Г.Ламе. З 1828 р. М.В.Остроградський працював у Петербурзі: у Морському кадетському корпусі, з 1830 р. — в Інституті корпусу інженерів шляхів, з 1832 р. — професор ...

Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

План Скалярний добуток векторів. Властивості скалярного добутку. Скалярний добуток векторів, заданих координатами. Векторний добуток векторів. Властивості векторного добутку. Векторний добуток векторів, заданих координатами. Змішаний добуток векторів. Змішаний добуток векторів, заданих координатами. 1. Скалярний добуток двох векторів Скалярним добутком двох векторів і називається добуток довжин цих векторів на косинус кута, утвореного векторами, тобто Тут символ означає кут між векторами. Нехай . Тоді тобто ...