Search:

Формула Ньютона – Лейбніца

Розв’язання:

2

+

ò

)

(

2

Приклад 5. Обчислити

Розв’язання:Приклад 6. Обчислити

Розв’яззати:

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Функція Гріна

Нехай в банаховому просторі Z визначена крайова задача (1) де для довільного і являються лінійними обмеженими операторами, які діють в Z, ряди в правих частинах (1) збігаються у рівномірної операторної топології при , , , , , , сильно неперервні при , , оператор , де - оператор Коші однорідного рівняння , (2) є - оператор [1] з Лема. Якщо власна функція крайової задачі , , (3) відносно операторів і , утворює узагальнений Жорданов ланцюг приєднаних функцій , скінченої довжини , то для достатньо малих крайова задача (1) має ...

Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

План Неперервність функції в точці та в області. Дії над неперервними функціями. Основні властивості функцій, неперервних на відрізу, в обмеженій замкнутій області. Точки розриву та їх класифікація. Павутинні моделі ринку. 1. Неперервність функцій. Розриви функції та їх класифікація Означення 1. Функція називається неперервною в точці : 1) якщо функція , визначена в точці ; 2) якщо існує границя в точці ; 3) якщо границя функції дорівнює значенню функції в цій точці, тобто . Разом всі ці умови є необхідними і ...

Числові послідовності. Границя, основні властивості границь. Нескінченно малі і нескінченно великі величини, їх властивості

План Числова послідовність. Означення границі числової послідовності. Основні теореми про границі. Обчислення деяких границь. Монотонні послідовності. Число е. Верхня та нижня границя. Функціональна послідовність критерій Коші. Уявімо собі натуральний ряд чисел. Зіставимо з довільним числом n відповідно з деяким правилом аn. Упорядкований набір чисел а1, а2, ... аn називається числовою послідовністю. Задати числову послідовність означає задати закон, за яким кожному натуральному n ставиться у відповідність єдине цілком ...