Search:

Куріння та діти: як захистити права дітей

Обмеження на куріння захищає право на чисте повітря і здорове середовище не лише тих, хто не курить, але і тих, хто курить

Примусовий вихід із приміщення для здійснення якоїсь дії - це обмеження. Таке обмеження логічне до шкідливої поведінки, а не до бажання дихати чистим повітрям. В натовпі, в очікуванні транспорту, інколи здається, що курять майже всі, дим з усіх боків. Однак виявляється, що десятки людей страждають від диму сигарет двох-трьох курців. Кому в такій ситуації логічніше відійти в бік?

І тому, хто курить, і тому, хто не курить хочеться жити в оселі з приємним запахом, відчувати пахощі квітів, парфумів, відчувати чистоту і свіжість житла. Курець хоче дихати свіжим повітрям і бути здоровим. Обмеження на куріння в приміщенні, особливо житловому, - це можливість зберегти це приміщення чистим, свіжим, приємним для всіх.

Звичайно, зручніше, коли питання обмеження куріння в громадських місцях вирішено в законодавстві. Тоді всім ясно - тут не курять, порушників штрафують. Коли ж обмеження не введено, або їх не дотримуються, тоді захист своїх прав на чисте повітря обертається на особисті конфлікти, куріння стає предметом суперечок, образ, непорозумінь. Законодавчі заборони забруднювати повітря тютюновим димом (та система їх суворого дотримання) є механізмом захисту прав людини та наших спільних нервів і здорових відносин.

Список літератури, використаної для написання реферату

1. Гнатюк О., Гнатюк М. Основи безпеки життєдіяльності. – Харків: „Скорпіон”, 2001.

2. Желібо Є., Заверуха Н., Зацарний В. Безпека життєдіяльності. – К.: Каравела; Львів: Новий світ-2000,2001.

3. Коростелев Н. От „А” до „Я”. – М.: Медицина, 1987.

4. Маркова Л., Процюк С. Шкільний довідник з основ безпеки життєдіяльності.

5. О. Савчук та ін. Основи безпеки життєдіяльності. – Запоріжжя: Просвіта, 2003.

6. www.adic.org.ua

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Адміністративне право

План. 1. Учасники провадження в справах про адмінстративне правопорушення. 2. Стадії провадження справ про адміністративне правопорушення. 3. Адміністративне правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. 4. Характеристика протоколу про адміністративне правопорушення. Адміністративний процес має складну структурну побудову та охоплює різноманітні види адміністра­тивного провадження, кожному з яких притаманні специфічні особливості залежно від характеру розг­ляду конкретних справ та ...

Трансформація концепції цивільного права у незалежній Україні та створення нового Цивільного кодексу України

На момент проголошення незалежності України цивільні відно­сини у нашій державі регулювалися значною кількістю законодав­чих актів, виданих за часів існування СРСР та УРСР. Після прого­лошення незалежності законодавчі акти колишнього Союзу РСР зберегли чинність у тій частині, що не суперечила законодавству України, а законодавчі акти УРСР, серед яких центральне місце посідав ЦК 1963 р., продовжували діяти практично в повному об­сязі Оскільки ЦК 1963 р. ґрунтувався на застарілій правовій доктри­ні і не враховував ...

Правові засади економічної конкуренції в Україні

Правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції Функціонування ринкових відносин, в основі яких лежить багатоукладна економіка, передбачає створення для суб'єктів господарювання рівних можливостей, їх змагальність, тобто здорову конкуренцію, яка належним чином впливає на стимулювання виробництва саме тих товарів, яких потребує споживач. Закон України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 12, ст.64 ) визначає правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції, ...