Search:

Грошові системи

Реферати » Економічна теорія » Грошові системи

План

Суть грошової системи та її елементи.

Типи грошової системи та їх еволюція.

Сучасна грошова система України.

Грошові реформи: поняття, цілі та види.

Література:

Башнянин Г.І. Політична економія. – Київ: “Ніка-Центра Ельса”, 2000р. – ст.155-156.

Луціва Б.Л. Гроші. Банки та кредит. – Тернопіль: “Карт-бланш”, 2000р. – ст.113-120, 132-134.

Мочерний С. Основи економічної теорії.– Київ, 1992р.- ст. 113-115.


Нові поняття

Грошова система

Грошова одиниця

Масштаб цін

Емісійна система

Форми грошей

Банківські білети

Казначейські білети

Грошові реформи

Грошові реформи у вузькому розумінні

Грошові реформи у широкому розумінні.


Суть грошової системи та її еволюція.

Гроші виникають у ІV-ІІІ тис. до н.е., а грошові системи лише із зародженням капіталістичного способу виробництва.

Сформувалась грошова система в ХVI-XVII ст., хоч окремі її елементи (наприклад, види державних грошових знаків) існували й раніше. З виникненням капіталістичного способу виробництва (який супроводжується перетворенням натурального господарства на грошове, набуттям товарним виробництвом всезагального характеру та інше) з’являється об’єктивна необхідність в уніфікації форм грошового обігу і централізації емісії грошей тощо. Це було потрібне для подолання свавілля феодалів у визначенні цінності монет, ліквідації децентралізації у монетній справі та інше.

У розвитку грошових систем виділяють два етапи:

коли загальний еквівалент безпосередньо знаходився в обігу і виконував функції грошей;

коли роль золота як загального еквівалента падає, а згодом воно перестає виконувати цю роль, і в обігу функціонують кредитно-паперові гроші.

Гроші виступають основним інструментом функціонування ринкової економіки. Це обумовлюється тим, що вони опосередковують усі економічні відносини людей з приводу купівлі-продажу результатів їхньої діяльності. Свої функції гроші виконують у результаті безперервного руху в сфері обігу.

Рух грошей здійснюється в рамках грошової системи.

Грошова система – це встановлена державою форма організації грошового обороту в країні.

Грошова система складається історично, її зміст і структурні елементи відображають досягнутий соціально-економічний рівень розвитку країни. Вона є складовим елементом господарського механізму і регулюється законами, встановленими державою.

Text Box: Елементи грошової системи
Text Box: Грошова одиниця

встановлений у законодавчому порядку грошовий знак. Вона служить для вимірювання цін товарів та послуг. Грошова одиниця встановлюється законодавством країни з урахуванням соціально-економічних та історичних закономірностей її розвитку.

Text Box: Масштаб цін

законодавча фіксація вагової кількості монетарного металу (золота чи срібла), що закріплюється державою за певною грошовою одиницею. Коли вперше розпочалося карбування монет, масштаб цін збігався з їх ваговим вмістом. З повним припиненням конвертації паперових грошей у монетарний товар – золото, із завершенням його демонетизації, необхідність фіксації державою масштабу цін відпала.

Паперова грошова одиниця уособлює представнику вартість загальної маси товарів і послуг, що знаходять в обігу.

Text Box: Емісійна система

установи, що здійснюють випуск грошей і цінних паперів та визначають порядок емісії. Регулюється емісія внутрішнім законодавством країни з урахуванням економічного і валютного стану.

Text Box: Форми грошей

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

План Вступ 1. Робоча сила як товар. Властивості товару робоча сила 2. Вартість товару робоча сила та фактори, які на неї впливають 3. Теорії заробітної плати Висновки Список використаної літеретури Вступ Вибір даної теми пояснюється її актуальністю, як у наш час, так і в різні історичні етапи розвитку політичної економії. Тема була актуальною протягом всього розвитку економікина. Кожен економіст намагався торкатися цієї проблеми – проблеми робочої сили та її вартості, висвітлюючи той чи інший бік питання. Та всі ...

Формування роздрібної ціни на ПММ

База оподаткування операцій з продажу товарів визначається, виходячи з договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами з врахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків і зборів, за винятком ПДВ, який враховується в ціні товарів. Розглянемо порядок формування роздрібної (продажної) ціни одиниці умовного палива на прикладі. № з/п Показники Сума, грн. 1 Ціна постачальника на одиницю палива, без ПДВ 1,00 2 Торгова націнка 0,20 3 7 ...

Економічне зростання. Суть і види

зміст ВСТУП .3 1. Теорія економічного зростання .5 2. Типи економічного зростання 6 2.1 Екстенсивний тип 6 2.2. Інтенсивний тип 7 3. Фактори економічного зростання 10 4. Державне регулювання економічного зростання 14 5. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ. ЙОГО РИСИ .15 Висновки .18 Список літератури .19 ВСТУП. Теорія економічного зростання є одним з найбільш складних розділів економічної науки, присвяченої дослідженню ринкового господарства. Як визначити внесок кожного з факторів виробництва в процес збільшення ...