Search:

Грошові системи

характерна бюджетна емісія, яка може виступати у двох формах:

1) випуск казначейських білетів;

Text Box: Система кредитного обігу 2) покриття бюджетного дефіциту за рахунок кредитної емі­сії. Регулювання грошового обігу проводиться здійсненням заходів, спрямованих на оздоровлення фінансів та збалансування бюджету.

це випуск і рух грошових знаків, що виникають на основі кредиту, органом регулювання грошового обігу є банківська система.

У другій половині ХІХ століття утвердилася система золотого монометалізму, при якій лише золото служить загальним еквівалентом.

Цей вид грошей було введено у 1816 році в Англії, у 1871-1873 роках – в Німеччині, у 1873 році – в Данії, у 1895-1897 роках – в Росії та Японії, в 1900 році – у США. Якщо на початку ХІХ століття цінове співвідношення між золотом і сріблом становило 1:16, то наприкінці століття – 1:33.

Сучасна грошова система ґрунтується на кредитно-паперових грошах. У ній має місце поєднання паперових грошей з кредитними.


3. Сучасна грошова система України.

Сучасна грошова система є результатом безготівкового процесу розвитку товарного виробництва.

Сучасна грошова система України – це грошова система ринкового зразка.

Необхідність створення грошової системи України:

розпад СРСР наприкінці 1991 року;

вихід України з “рубльової зони”;

запровадження власної грошової одинці.

Етапи процесу запровадження національної валюти в Україні.

10 січня 1992 р. введено в готівковий обіг тимчасову валюту – український карбованець (купон)4

у листопаді 1991 р. було завершено впровадження українського карбованця у безготівковий обіг;

у вересні 1996 р. в результаті проведення грошової реформи в Україні було запроваджено національну валюту – гривню.

У статті 99 Конституції України зазначено, що грошовою одиницею України є гривня. Основною функцією Національного банку України є забезпечення стабільності гривні.

Одне з найважливіших сьогоднішніх і перспективних завдань розбудови грошової системи України - зростання довіри до національної валюти – гривні.

Види грошових знаків, що мають законну платіжну силу в Україні.

У сучасних умовах у сфері грошового обігу України використовуються банківські білети (банкноти-гривні) і розмінна монета (копійка).

Банкноти випускають в обіг Національним банком України. Для зручності обслуговування роздрібного товаро-обороту в обіг випускаються розмінні монети, які є незамінними в торгівельних операціях, коли необхідно розплачуватися за товар дрібними частинами грошової одиниці.

Офіційний валютний курс гривні, використовуваний суб’єктами господарських операцій, встановлюється Національним банком України на підставі торгів валютними цінностями на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) за валютами, за якими здійснюються торги, за іншими – на підставі кра-курсів.

Порядок готівкового та безготівкового обігу, їх регламентацію, в тому числі організацію міжнародних розрахунків в Україні здійснює Національний банк України. НБУ суворо контролює грошовий обіг, сприяє забезпеченню стабільності національної валюти, регламентує емісію готівки, розробляє правила здійснення форм безготівкових розрахунків, способів і порядку платежів, контролює касові операції.

НБУ є установою, що здійснює грошово-кредитне і валютне регулювання. НБУ – незалежний фінансово-економічний орган, який проводить самостійну грошово-кредитну політику. Правління НБУ приймає і затверджує постанови, положення та інші нормативні акти, що регулюють грошовий обіг. НБУ координує діяльність комерційних банків України.

Грошові реформи: поняття, цілі та види.

Грошові реформи – це повна або часткова структурна перебудова державою наявної в країні грошової системи.

Головною функцією грошової реформи є стабілізація грошового обігу.


Грошові реформи у вузькому розумінні.

Грошові реформи формального типу зводяться до впровадження нового зразка купюри з одночасним або поступовим вилученням функціональної.

Грошові реформи з деномінацією грошового обігу. Головною метою є заміна через обмін грошових купюр дійсного масштабу цін.

Грошові реформи конфіскаційного типу (з деномінацією грошового обігу або без нього). Під час її проведення використовують диференційовану шкалу обліку старих грошей на нові.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Предмет, структура і функції економічної теорії

ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Предмет економічної теорії. Кожна людина, ким би вона не була за професією, щодня зустрічається з економічними явищами і змушена оперувати низкою економічних категорій: товар, гроші, ціна, ринок, зарплата, торгівля, магазин, купівля, попит, дефіцит, інфляція, кредит, платежі, податки тощо. Про все у кожного є певні уявлення. Навіть дитина знає, що таке гроші і може їх правильно використати за призначенням. Але якщо усі знають категорії, то навіщо їх вивчати? Річ у тому, що ...

Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

Процес виробництва завжди пов’язаний з використанням робочої сили та засобів виробництва, які вті­люються в продукті. Останній характеризується корис­ністю (споживною вартістю) та трудомісткістю, тобто затраченою певною кількістю праці. Чим продуктивніша праця, тим нижча трудомісткість одиниці створеного продукту. В реальному житті існують об’єктивні причини, які зумовлюють формування витрат виробництва підприєм­ства як самостійної категорії. В основі цього лежить економічна відособленість. Підприємства (виробники) ...

Пропозиція

План. 1. Що стоїть за кривою пропозиції? При дослідженні сил, що діють на пропозицію, фундаментальною основою, яка дає змогу зрозуміти поведінку виробників щодо пропозиції, є те, що фірми виготовляють товари для прибутку, але не для власного задоволення чи з доброчинності. Наприк­лад, фермер поставлятиме більше кукурудзи за вищими цінами, бо одержить більші прибутки; навпаки, коли ціни на кукурудзу впадуть нижче від витрат виробництва, як сталося в середині 80-х років, фермери вирощуватимуть інші культури чи навіть ...