Search:

Грошові системи

Грошові реформи в широкому розумінні.

Вони передбачають не лише впровадження в обіг нової грошової одиниці, а й структурну перебудову діючої системи грошово-валютних і кредитних відносин. Такі реформи були характерними при здійсненні в окремих країнах переходу від біметалізму до монометалізму і далі до паперово-грошового обігу. Проведення структурної грошової реформи у широкому розумінні цього поняття передбачає також перехід від грошей адміністративно-командної економіки до грошей ринкової економіки.

Грошові реформи в широкому розумінні у зв’язку з масштабністю й різноплановістю структурних змін та інституційних перетворень є тривалими у часовому вимірі. вони проводяться, як правило, декілька років.

Особливості проведення грошової реформи в Україні.

З 2 по 16 вересня 1996 року в Україні було проведено грошову реформу з домінацією грошової одиниці. В результаті проведення грошової реформи наша держава отримала нову грошову одиницю – гривню. Внаслідок обміну українських карбованців (купонів) на гривні замінено діючий масштаб цін. У ході проведення реформи діяв єдиний порядок обміну грошових купюр. Упродовж двох тижнів старі грошові знаки було вилучено з обігу та обміняно без будь-яких обмежень у пропорції 1 000 000 : 1. Відповідно до цього було змінено ціни всіх товарів і послуг, розміри тарифів, заробітної плати, пенсій, платних зобов’язань тощо. Всі операції з перерахування у гривню залишків коштів, які знаходилися у безготівковому обігу було проведено в перший же день реформи.

Грошова реформа в Україні базувалася на принципах повної прозорості і неконфіскаційності.

У майбутньому внаслідок зростання рівня інфляції і збільшення обсягів грошової емісії важливо не допустити падіння купівельної спроможності та дестабілізації гривні. У кризовій економіці виконання цього складного завдання невіддільне від одночасного здійснення дійових стабілізаційних заходів: збалансування державного бюджету, приватизація, ліберизація цін, перехід до повноцінної дворівневої банківської системи тощо.


Контрольні питання

У чому суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі?

Які основні типи грошових систем Ви знаєте?

Які особливості процесу запровадження національної валюти України?

Які типи класифікації грошових систем Ви знаєте?

Розкрийте та дайте характеристику основних елементів грошової системи України.

У чому полягає зміст і функції грошових реформ?

На яких принципах базувалась грошова реформа в Україні?

Особливості проведення грошової реформи в Україні у 1996 року.

Які існують різновиди грошових реформ у вузькому розумінні?

Які недоліки і переваги реформ паралельного типу?

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Загальна характеристика систем управління людськими ресурсами

План. Структура систем управління людськими ресурсами підприємств. Принципи удосконалення управління людськими ресурсами підприємств. 1. Управління людськими ресурсами здійснюється на різних рівнях: від світової спільноти до підрозділів підприємств. Найбільш загальні рекомендації по управлінню трудовою діяльністю розробляє міжнародна організація праці (МОП). Яка має свої представництва в різних країнах. Це рекомендації забезпечення нормальних умов праці і створення конструктивних взаємовідносин між роботоотримувачем і ...

Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

План Вступ 1. Стан розвитку фондового ринку в Україні 2. Загальні відомості про Українську фондову біржу (УФБ) 3. Головні економічні етапи становлення та розвитку Української фондової біржі Висновки Список використаної літератури Вступ Українська фондова біржа – важлива складова фондового ринку України. Фондова біржа — це організаційна форма ринку, на якому здійснюється торгівля цінними паперами — акціями, облігаціями, зобов'язаннями державної скарбниці, сертифікатами, документами, пов'язаними з рухом кредитних ...

Методи кількісної оцінки економічного ризику

Статистичний метод Цей метод широко застосовується й у тих випадках, коли при проведенні кількісного аналізу фірма має у своєму розпорядженні значний обсяг аналітико-статистичної інформації з необхідних елементів аналізованої системи за n-кількість періодів часу. Під час проведення аналізу використовуються дані, що стосуються результативності здійснення фірмою розглянутих дій. При використанні цього методу ступінь ризику виражається через величину середньоквадратичне відхилення від очікуваних величин. Ступінь ризику являє ...