Search:

Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

Необхідні подальші величезні зусилля, щоб дії людини набули мудрості, неупередженості й обачності. Якщо ж в її поведінці, як і досі, переважатимуть роз’єднаність, антагонізм, жадібність, то зруйнуються найтонші механізми, що підтримують рівновагу сил природи, яка оточує нас. І тоді навряд чи в людини залишаться шанси вижити.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Обстеження захисних лісонасаджень в Шепарівському лісництві

Зміст Вступ Розділ 1. Загальні положення ............................................................................. 1.1. Місцезнаходження Коломийського держлісгоспу (ДЛТ) ......................... 1.2. Кліматичні умови району ............................................................................. 1.3. Геологічна та гідрологічна характеристика території лісництва.............. 1.4. Типи грунтів та лісорослинні умови............................................................ Розділ 2. Аналіз та оцінка стану захисних ...

Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням

Мінералізація 2 Електропровідність 2 Температура 3 Зважені речовини (грубодисперсні домішки) 3 Органолептичні спостереження 4 Водневий показник рН 6 Окисно-відновний потенціал (Eh) 8 Кислотність 8 Лужність 9 Кисень 9 Кальцій 11 Магній 11 Кремній 12 Вуглець 13 Азот загальний 14 Сума мінерального азоту 14 Фосфор загальний 17 Література: 19 Мінералізація Сумарний вміст всіх знайдених при хімічному аналізі води мінеральних речовин; звичайно виражається в мг/дм3 (до 1000 мг/дм3) і (більш 1000 мг/дм3)[1]. Мінералізація ...

Забруднювачі харчових продуктів

Зміст Вступ...........................................................................................................2 Розділ 1. Забруднювачі харчових продуктів...........................................3 Забруднення харчових продуктів важкими металами...................3 Забруднення продуктів харчування радіонуклідами.....................4 Забруднення нітратами та нітритами..............................................5 Забруднення продуктів харчування метаболітами ...