Search:

Рівень освіти — найвавжливіший фактор у подоланні екологічної кризи на землі

4. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. — М.: Мысль. — 1990. — 639 c.

5. V.G.Pogrebnyak, S.Y.Frenkel. The structure of the Hydrodynamic field and Distortions of the molecular shape of flexible polymers under free-Converging flow Conditions./Polymer Science, vol. 34, № 3, — 1992. p. 270–273.

6. Погребняк В.Г. Самоорганизация в гидродинамически активных средах // Гидродинамика течений с тепломассообменом. — Ижевск. — 1990. — №4. — с.51–55.

7. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. Книга для учителя. Комментарии Яблокова А.В. и Медникова В.М. — М.: “Просвещение”, — 1986. — 383 с.

8. Моисеев Н.Н. Экология человечества глазами математика. М.: “Молодая гвардия”. — 1988. — 254с.

9. Моисеев Н. Н. Человек, среда, общество — М. — 1982.

10. Повх И.Л. Процессы переноса в физике. — Донецк.— ДонГУ. — 1996г. — 40 с.

 

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Природоохоронні заходи

Огляд спектра природоохоронних заходів……………………………….стор. 3 Економічна ефективність природоохоронних заходів…………………..стор. 5 Що таке екосистема, її компоненти та особливості……………………...стор. 12 Список літератури………………………………………………………….стор. 14 1. Огляд спектра природоохоронних заходів. Науково-технічна революція та пов'язані з нею грандіозні масштаби виробничої діяльності людини привели до великих позитивних перетворювань у світі. Разом із тим різко погіршився стан навколишнього середовища. Тому ...

Озонова діра

У 1985 р Зміст Вступ 3 Принцип проблеми. Наслідки для “живого” 4 Проблема з “хімічної” точки зору 6 Хлорфторвуглеці(ХФВ) 8 ХФВ в промисловості 10 Метилбромід 11 Інший погляд на проблему 14 Техногенний вплив 17 Висновок 20 10. Література 21 Вступ У 1985 р. фахівці з Британської Антарктичної Служби дослідження атмосфери повідомили про абсолютно несподіваний факт: весняний вміст озону в атмосфері над станцією Халлі-Бей в Антарктиді зменшився за період з 1977 по 1984 р. на 40%. Незабаром це підтвердили інші дослідники, що ...

Оцінка екологічної ситуації в Україні

Особливо відчутним в умовах кризових явищ в економіці стало загострення екологічної ситуації. Унаслідок нераціонального й неконтро­льованого використання природних ресурсів дедалі чіткіше вимальовуються прикмети екологічної катастрофи. Характерними рисами погіршення екологічного стану є радіоактивне, хімічне та фізичне забруднення повітряного басейну, поверхневих і підземних вод, руйнування та забруднення землі. Великомасштабні осушувальні роботи на Поліссі призвели до падіння рівня грунтових вод і ерозії грунтів. У ...