Search:

Логіка та мова

Конверський А.С. Логіка. – К., 1998. – С. 266

Кондаков И.В. Логика. – М., 1954. – С. 68

Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. – К., 1996. – С. 113

Формальная логика. Л., 1977

Хоменко І.В. Що таке логіка //Барви творчості. К., 1995. – С. 83-95

КОЛОМИЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРАВА І БІЗНЕСУ

РЕФЕРАТ

на тему:

“ЛОГІКА ТА МОВА”

Виконала студентка

групи Ю – 22

Маслій Ольга

Викладач: Ганущак М.В.

КОЛОМИЯ’99

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Поняття

План Поняття про умовивід. Види умовиводів. Простий категоричний силогізм. 1. Знання, які ми виводимо з уже існуючих є опосередкованими чи виводними. Логічною формою отримання виводних знань є умовиводи. Умовивод – це форма мислення, за допомогою якої із одного чи декількох суджень виводиться нове судження. Любий умовивід складається з засновків і висновка, перехід – вивод (логічне – слідування). В залежності від строгості правил виводу розрізняють два види умовиводів: демонстративні (необхідні) – наслідок необхідно слідує ...

Поняття про мислення. Форми логічного мислення

Гіпотезою називається спосіб мислення, котрий поля­гає в побудові припущення про те, що таке досліджува­не явище, та в доведенні цього припущення. Термін «гіпотеза» Вживається з подвійним значен­ням. Під гіпотезою розуміють і саме припущення, котре пояснює спостережуване явище, і спосіб мислення в ці­лому, який включає висовуване припущення, його розвиток і доведення. Гіпотеза є методом пізнання предметів і явищ навколишнього світу. Гіпотеза створюється для того, щоб дати пояснення не поясненим явищам, фактам, подіям. ...

Складні судження

План Пропозиційна зв’язка: кон’юнкція, дез'юнкція, імплікація, еквіваленція. Заперечення судження. Речення і судження. Логічна структура запитань. Види запитань. Роль запитань у пізнанні та комунікації. Складним судженням називається таке судження, яке складається з кількох простих суджень. Так, судження “Крадіжка – це злочин” є простим судженням, у ньому наявний один суб’єкт ( “крадіжка”) і один предикат (“злочин”). Судження ж “Вирок суду має бути законним і обгрунтованим” – це судження, утворене з двох простих: “Вирок ...