Search:

Видатки бюджету

Рівень виконання видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення до річного плану становив 93,1 відсотка проти 98,1 відсотка за 2000 рік. Рівень виконання загального фонду цих видатків становив 93,4 відсотка річного плану проти 97,4 відсотка за 2000 рік.

Видатки на освіту за звітний період профінансовані на 3375,9 млн. грн. і збільшились порівняно з відповідним показником 2000 року на 624,9 млн. грн., або на 22,7 відсотка, в тому числі видатки загального фонду становили 1948,5 млн. грн., що на 481,4 млн. грн., або на 32,8 відсотка більше відповідного показника 2000 року., а заплановані видатки на освіту за 2002 становитимуть 3544,1млн.грн, в тому числі 2242,1млн. грн. становитиме загальний фонд .

Рівень виконання видатків на освіту до річного плану становив 84,6 відсотка проти 94,5 відсотка за 2000 рік. Рівень виконання видатків загального фонду становив 92,2 відсотка річного плану проти 97,3 відсотка за 2000 рік.

Видатки на охорону здоров’я за 2001 рік профінансовані на 1039,1 млн. грн. і збільшились порівняно з відповідним показником 2000 року на 316,8 млн. грн., або на 43,9 відсотка, в тому числі видатки загального фонду становили 779,9 млн. грн., що на 217 млн. грн., або на 38,5 відсотка більше відповідного показника 2000 року, а заплановані видатки на охорону за 2002р. становитимуть 1897млн. грн. втому числі видатки загального фонду становитимуть 1415,7 млн. грн.

Рівень виконання видатків на охорону здоров'я до річного плану становив 75,2 відсотка проти 91,9 відсотка за 2000 рік. Рівень виконання загального фонду цих видатків становив 74,8 відсотка річного плану проти 93,9 відсотка за попередній рік.

Видатки державного бюджету на промисловість та енергетику за звітний період профінансовані на 2466,1 млн. грн. і збільшились порівняно з відповідним показником 2000 року на 198,5 млн. грн., або на 8,8 відсотка, в тому числі видатки загального фонду становили 2209 млн. грн., що на 240,3 млн. грн., або на 12,2 відсотка більше відповідного показника 2000 року, а видатки на промисловість та енергетику заплановано на 2002 р. 2656.7млн. грн., втому числі 2999,7 - загальний фонд. Рівень виконання видатків на промисловість та енергетику до річного плану становив 91,3 відсотка проти 99,5 відсотка за 2000 рік. Рівень виконання загального фонду цих видатків становив 94,7 відсотка річного плану проти 99,6 відсотка за попередній рік; видатки державного бюджету на паливно-енергетичний комплекс профінансовані на 95,5 відсотка річного плану, в тому числі видатки на державну підтримку вугледобувних підприємств - на 96,7 відсотка річного плану, та видатки, пов'язані з реструктуризацією вугільної промисловості - на 94,7 відсотка річного плану.

Видатки на заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення за звітний період профінансовані на 1794,9 млн. грн. , і зменшились порівняно з відповідним показником 2000 року на 15,7 млн. грн., або на 0,9 відсотка, в тому числі видатки загального фонду становили 1790,7 млн. грн., що на 18,9 млн. грн., або на 1,1 відсотка менше відповідного показника 2000 року. а заплановані видатки за 2002р. на заходи , пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення становлять 2304,7млн.грн., втому числі загальний фонд - 2299,9млн.грн.

Рівень виконання видатків на заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення до річного плану становив 97,3 відсотка проти 99,9 відсотка за 2000 рік. Рівень виконання загального фонду цих видатків становив 97,1 відсотка річного плану проти 99,8 відсотка за 2000 рік.,

Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ за 2001 рік становили 567,2 млн. грн., або 98,2 відсотка річного плану. У 2000 році на ці видатки було спрямовано 157,3 млн . грн., або 98,8 відсотка річного плану.

Міжбюджетні трансферти (кошти, що передаються з державного бюджету до інших бюджетів) за 2001 рік профінансовані на 7181,4 млн. грн., і збільшились порівняно з відповідним показником 2000 року на 2803,4 млн. грн., або на 64 відсотка. Рівень виконання цих видатків до річного плану становив 89,9 відсотка проти 106,8 відсотка за 2000 рік;

в тому числі дотації , що передаються з державного бюджету до інших бюджетів, становили 4229 млн. грн., або 105,3 відсотка річного плану; за 2000 рік вони склали 4126,5 млн. грн., або 103,3 відсотка річного плану.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

Залежно від стану економіки (рівня інфляції, дефіцитності) використовуються опції державного регулювання. Відомо, що в розвинених країнах існує добре відпрацьована законодавча система її приватних інвесторів, що, в свою чергу, стимулює трансформацію інформації про конкретні компанії у вартість їх акцій, і це призводить до того, що ціни на них змінюються вільно. У країнах із перехідною економікою ситуація дещо інша. Саме проблема недостатнього дія законодавчого захисту приватних Інвесторів може служити ще одним поясненням ...

Комісійно-посередницькі банківські операції

Комісійно-посередницька діяльність комерційнго банку полягає у здійсненні різноманітних операцій за дорученням клієнтів за певну плату ¾ комісію. До складу цих опреацій належать: розрахункові, касові, валютні, трастові, консультаційні, гарантійні та деякі інші види банківської діяльності. Провідне місце серед зазначених операцій належить розрахунково-касовому обслуговуванню клієнтів, що визначається базовою функцією банків ¾ посередництвом у платежах. Розрахункові опреації пов’язані із здійсненням внутрішніх ...

Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

Система управління оподатковуванням в Україні являє собою єдину централізовану систему, побудовану за принципом багаторівневої ієрархічної організації. Кожний рівень має свої функції і специфіку. Статус Державної податкової служби в Україні, її функції і правові основи діяльності регулюються Законом України «ПРО Державну податкову службу в Україні» і постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України». Головними задачами Державної податкової адміністрації України є: ...