Search:

Видатки бюджету

Найвищий рівень виконання до річного плану у 2001 році мали видатки за такими функціями:

дотації-місцевим бюджетам — 105,3 відсотка;

цільові фонди - 97,7 відсотка;

заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення - 97,3 відсотка;

правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави -

95,5 відсотка;

фізична культура і спорт - 93,4 відсотка,

Найнищий рівень виконання до річного плану у 2000 р. мали видатки за наступними функціями:

культура і мистецтво—63,7%;

інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю—65,7%;

міжнародна діяльність 67,4%;

обслуговування державного боргу — 69,3%;

охорона навколишнього природного середовища — 71,8.

Найнищи рівень виконання видатків загального фонду державного бюджету до річного плану у 2001р. мав місце по наступних функціях:

культурі і мистецтву — 62,8%;

міжнародній діяльності — 66,3%4

обслуговуванню державного боргу —71,7%;

охороні здоров’я —74,8%;

житлово-комунальному господарству —76,3%.

Слід зазначити, що по загальному фонду державного бюджету мало місце відхилення структури профінансованих видатків від структури запланованих видатків на 2001 рік. Зменшення питомої ваги профінансованих видатків у загальній сумі видатків порівняно з відповідним річним плановим показником спостерігалося по:

• обслуговуванню зовнішнього державного боргу - на 2,93 відсоткового пункту.

Збільшення питомої ваги профінансованих видатків у загальній сумі видатків порівняно з відповідним річним плановим показником мало місце по:

• міжбюджетним трансфертам - на 2,44 відсоткового пункту.

Зменшення питомої ваги профінансованих видатків у загальній сумі видатків за 2001 рік порівняно з 2000 роком мало місце по:

• соціальному захисту та соціальному забезпеченню - на 3,97 відсоткового пункту;

• обслуговуванню зовнішнього державного боргу - на 1,72 відсоткового пункту.

Збільшення питомої ваги профінансованих видатків у загальній сумі видатків за 2001 рік порівняно з 2000 роком відбувалося по таких функціях:

• правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави - на 2,6 відсоткового пункту;

• освіта - на 1,42 відсоткового пункту;

• видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах - на 1,38 відсоткового пункту;

національна оборона - на 1,15 відсоткового пункту;

сільське, лісове господарство, рибальство і мисливство — на 1,01 відсоткового пункту .

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Функції держави

Сутність держави розкривається та реалізується в її взаємо­дії із суспільством. Що і як держава робить для впорядкування та вдосконалення суспільної, колективної та приватної життє­діяльності людей характеризується поняттям «функції держа­ви». Слово «функція» походить від лат. «functio» і означає: ви­конання, обов'язок, коло діяльності. Основні функції держави Нині держава виконує політичну, соціальну, міжнародну та економічну функції. Політична функція держави полягає в забезпеченні цілісності й збереженні суспільства, ...

Форми держави в зарубіжних країнах

План лекції. Форми державного правління. Форми державного устрою 1. Форма держави – це сукупність найбільш загальних ознак держави, які зумовлені інституціональними і територіальними способами організації влади. Форма державного правління – це спосіб організації державної влади, зумовлений принципами взаємовідносин вищих державних органів. Однією з сучасних форм державного правління в розвинутих країнах є президентська республіка (США, ряд країн Латинської Америки та ін.). Головні ознаки президентської республіки: 1) ...

Видатки бюджету

Важливим показником, що характеризує діяльність держави в умовах ринкової економіки, є так звана державна квота — питома вага сукупних витрат держави у ВВП. На сьогодні найбільшу питому вагу в бюджетах демократичних країн мають видатки на соціальні потреби. Соціальний сектор включає в себе політику та програ­ми в таких сферах, як зайнятість і безробіття, підтримання достатнього жит­тєвого рівня населення, охорона здоров'я, освіта й навчання. На стан соціальної сфери впливають загальна ситуація у країні, рівень ...