Search:

Предмет економічної теорії

Перспективним напрямом інтегрування України у систему світового господарства є створення спеціальних (вільних) економічних зон. Це одно з найбільш привабливих форм заохочення іноземних інвесторів, яка дає змогу активізувати підприємництво, нарощувати експортний потенціал, формувати ринкову інфраструктуру, прискорювати розвиток окремих регіонів та галузей економіки. В Україні розроблялись конкретні проекти створення спеціальних економічних зон. Це Ільїчевська спеціальна економічна зона, Одеська портова зона, технополіс у місті Києві, у місті Сімферополі та ін. Проте, до практичного впровадження ще існує значна відстань. Це пояснюється недостатнім рівнем розробки проектів спільних економічних зон, незначним заохоченням іноземного капіталу.

У перспективі Україна буде орієнтуватись на збільшення питомої ваги в експорті готових виробів, значне скорочення поставок сировини, палива. Йдеться орієнтація на високо розвинутих партнерів світового співтовариства. Особливе значення повинно мати нарощування експортного потенціалу за рахунок конверсії оборонних галузей промисловості, розвитку форм виробничого співробітництва із зарубіжними партнерами, створення умов для переливу міжнародного капіталу та робочої сили.

Отже, Україна, як незалежна держава, член світового співтовариства має активно виступати на світовій арені і включатися у розвиток взаємних господарських відносин з країнами-партнерами. Це є однією з важливих підойм, що ведуть до стабілізації н/г та сприятимуть забезпеченню добробуту населення України.

5. Господарства продали льону-трісця льонозаводам на суму 180 млн. грн., заводи переробивши льон-трісець одержали волокна на 210 млн. грн., яке продали прядильній фабриці. З цього волокна було виготовлено пряжі на суму 235 млн. грн., пряжу в свою чергу продали ткацькій фабриці, де з неї виготовили волокно на суму 252 млн. грн., визначити:

а) величину валової продукції і кінцевого продукту;

ВВП = 180млн. грн. + 210 млн. грн. + 235 млн. грн. + 252 млн. грн. = 877 млн. грн.

КП = 210 млн. грн. + 235 млн. грн. + 252 млн. грн. = 697 млн. грн.

Література.

С.В. Мочерний “Основи економічної теорії”. – Тернопіль – 1993.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання

Питання, пов’язані зі стабілізацією нашої економіки, повинні розв’язуватись із урахуванням діючих фінансових механізмів, одним з яких є механізм міжбюджетних відносин. Перш ніж визначити вплив міжбюджетних відносин на збільшення масштабів сукупного виробництва і споживання в країні, покажемо особливості механізму їх функціонування. Механізм міжбюджетних відносин є певною системою принципів, інструментів та методів управління господарськими зв’язками, в які вступають суб’єкти цих відносин. До структури такої системи входять ...

Структура та інфраструктура ринку

План Вступ Ринок як полісистемне утворення Ринкова інфраструктура Структура ринку Проблеми становлення ринкової системи в Україні Висновок Вступ Проголошення України незалежною державою відкрило реальні можливості переходу її до ринку.Подолання деструктивного тоталітарно-адміністративного режиму,корінна перебудова економічних процесів шляхом здійснення радикальних реформ,спрямованих на ринкову трансформацію всіх сфер господарського життя суспільства – основні засади економічної та соціальної політики української держави. ...

Конкуренція і ринок

Здобувши державну незалежність, Україна розв’язує важливі завдання - формування культурного, політичного, наукового життя. Але надзвичайно важливе завдання є створення економіки, спроможної забезпечити гідне життя народові. Тому Україна здійснює перехід до ринкової економіки. В процесі цього переходу відбуваються глибокі зміни в різних сферах економічного життя. Однією з найвагоміших змін є те, що конкуренцію в роки незалежності почали розглядати, як важливий інструмент мікроекономічного аналізу. Конкуренція - це боротьба ...