Search:

Інтеграл Ейлера

Реферати » Математика » Інтеграл Ейлера

(1)

 

Функція досягає свого найбільшого значення 1 при t = 0.

Отже,

при t > 0 і t < 0.

Беручи t = ±х2, дістаємо:

звідки

(2)

(3)

Підносячи вирази (63) і (64) до степеня з будь-яким натураль­ним показником n, маємо:

(4)

(5)

Інтегруючи нерівність (65) на проміжку від 0 до 1, а нерівність (6) — від 0 до +, дістаємо:

.

Водночас виконуються такі співвідношення:

1) ;

2) ;

3) .

Звідси

Підносячи до квадрата і перетворюючи вираз (67), дістаємо:

.(7)

Із формули Вілліса

випливає, що обидва крайні вирази у (68) при п — прямують до , тому

і

Отже,Подібні реферати:

Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

План. І.Вступ. ІІ. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці. Розвиток пізнавального інтересу учнів. Прийоми активізації уваги учнів. Використання аналітико-синтетичного методу. Роль проведення короткочасних повідомлень, підготовлених учнями. Творчі завдання - засіб активізації пізнавальної актиності учнів. Шляхи розвитку інтуїції школярів. Дослідницький метод. Проблемний метод. Шляхи формування творчої самостійності учнів. Шляхи вирівнювання знань і вмінь учнів із слабкою підготовкою. ІІІ. ...

Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

План Інтегрування частинами Інтегрування часток Заміна змінної 1. Інтегрування частинами Нехай і – диференційовані функції на Тоді або Звідси (8.16) Формула (8.16) називається формулою інтегрування частинами в невизначеному інтегралі. Користуючись формулою (8.16), рекомендується обчислення інтегралів від таких функцій : де –поліном , – раціональна функція . Описати всі можливі випадки застосування формули інтегрування частинами неможливо. Інтегруючи такі вирази, завжди виникає дилема : що взяти за, а що – ...

Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

План Ознаки порівняння рядів з додатними членами Ознака Даламбера Радикальна ознака Коші Інтегральна ознака Коші 13.3. Ознаки порівняння рядів з додатними членами Збіжність чи розбіжність знакододатного ряду часто встановлюється шляхом порівняння його з іншим рядом, наперед відомо збіжним або розбіжним. В основі такого порівняння лежать наступні теореми. Нехай задані два ряди з додатними членами (13.4) (13.5) Теорема.1 Якщо члени ряду (13.4) не більші відповідних членів ряду (13.5), тобто , то із збіжності ряду ...