Search:

Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

Рис. 2. Форми технічного розвитку підприємства.

Таблиця 1. Основні показники технічного рівня підприємства.

Ознаки групування показників

Перелік окремих показників

Ступінь технічної оснащеності праці

• Фондоозброєність праці • Енергоозброєність праці

Рівень прогресивності технології

• Структура технологічних процесів за трудомісткістю

• Частка нових технологій за обсягом або трудомісткістю продукції

• Середній вік застосовуваних технологічних процесів

• Коефіцієнт використання сировини і матеріалів

Технічний рівень устаткування

• Продуктивність (потужність) • Надійність, довговічність • Питома металомісткість • Середній строк експлуатації

• Частка прогресивних видів у загальній кількості

• Частка технічно та економічно застаріло/о у загальному парку

Рівень механізації і автоматизації виробництва

• Ступінь с;:оплення робітників механізованою працею

• Частка обсягу продукщ'ї, вироблюваної за допомогою автоматизованих засобів праці

У зв'язку з визначальним впливом на результати господарської діяльності технічного розвитку, його багатоспрямованістю і великою складністю важливе практичне значення має постійно здійснювана чітка і збалансована за всіма елементами система економічного управління цим процесом на підприємстві. Процес економічного управління технічним розвитком підприємства повинен включати декілька основних етапів:

• установлення цілей — визначення і ранжирування, виокремлювання їх приорітетів;

• підготовчий — аналіз виробничих умов, підготовка прогнозної інформації;

• варіантний вибір рішень — розробка, вибір критеріїв, оцінка ефективності можливих варіантів рішень;

• програмування робіт — узгодження вибраних рішень, їх інтегрування в єдиний комплекс заходів у межах програми технічного розвитку;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

Зміст Вступ 1. Структура управління організацією 1.1. Визначення поняття і принципи побудови 1.2. Ієрархічний тип структур управління 1.3. Органічний тип структур управління 1.4. Вибір організаційної структури управління 1.5. Вдосконалення організаційних структур менеджменту Взаємодія організації з зовнішнім середовищем Формулювання загальної мети організації Визначення організаційної структури Центру ‘’Інформпреса’’ 2.3. Вплив зовнішніх факторів на організаційну структуру управління Центру ‘’Інформпреса’’ Вплив характеру ...

Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

Формування економічної думки в Україні відбувалось тернистими шляхами і розцінювалось різними дослідниками у різні роки неоднозначно. Разом з тим в Україні ще в 20-ті роки і пізніше, в період політичної “відлиги” у 50-60-ті роки, був виконаний надзвичайно великий обсяг роботи по вивченню та висвітленню історії суспільно-економічної думки в Україні з кінця 16 і до початку 20ст. Проте методологія дослідження, що сформувалася в рамках офіційної ідеології тоталітаризму не могла не позначитись на характері й теоретичному рівні ...

Інноваційні процеси на підприємстві

Інвестиції, їх види і характеристика. Характеристика інвестицій. Як показують розрахунки за тривалий період часу, в середньому приблизно одну третину обсягу фінансових коштів підприємств різних галузей економіки України становлять інвестиції (одноразові капітальні витрати). Інвестиції — и/е. довгострокові вкладення капіталу (грошей) у підприємницьку діяльність з метою одержання певного доходу (прибутку). Той, хто має капітал (гроші) і вкладає його (їх) у ту і іншу комерційну справу, називається інвестором, а процес ...