Search:

Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

Рис. 2. Форми технічного розвитку підприємства.

Таблиця 1. Основні показники технічного рівня підприємства.

Ознаки групування показників

Перелік окремих показників

Ступінь технічної оснащеності праці

• Фондоозброєність праці • Енергоозброєність праці

Рівень прогресивності технології

• Структура технологічних процесів за трудомісткістю

• Частка нових технологій за обсягом або трудомісткістю продукції

• Середній вік застосовуваних технологічних процесів

• Коефіцієнт використання сировини і матеріалів

Технічний рівень устаткування

• Продуктивність (потужність) • Надійність, довговічність • Питома металомісткість • Середній строк експлуатації

• Частка прогресивних видів у загальній кількості

• Частка технічно та економічно застаріло/о у загальному парку

Рівень механізації і автоматизації виробництва

• Ступінь с;:оплення робітників механізованою працею

• Частка обсягу продукщ'ї, вироблюваної за допомогою автоматизованих засобів праці

У зв'язку з визначальним впливом на результати господарської діяльності технічного розвитку, його багатоспрямованістю і великою складністю важливе практичне значення має постійно здійснювана чітка і збалансована за всіма елементами система економічного управління цим процесом на підприємстві. Процес економічного управління технічним розвитком підприємства повинен включати декілька основних етапів:

• установлення цілей — визначення і ранжирування, виокремлювання їх приорітетів;

• підготовчий — аналіз виробничих умов, підготовка прогнозної інформації;

• варіантний вибір рішень — розробка, вибір критеріїв, оцінка ефективності можливих варіантів рішень;

• програмування робіт — узгодження вибраних рішень, їх інтегрування в єдиний комплекс заходів у межах програми технічного розвитку;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Аналіз чутливості

Аналіз чутливості – це техніка аналізу проектного ринку, яка показує, як зміниться значення NPV проекту при заданій зміні вхідної змінної за інших рівних умов. Проведення аналізу чутливості – це досить проста операція, яка легко піддається амортизації, що зводиться до таких кроків: 1 крок. Визначення ключових змінних, які справляють вплив на значення NPV. 2 крок. Встановлення аналітичної залежності NPV від ключових змінних. 3 крок. Розрахунок базової ситуації – встановлення очікуваного значення NPV при очікуваних значеннях ...

Стратегія діяльності підприємства

Зміст Вступ Стратегія діяльності підприємства як генеральна програма розвитку Сутність стратегії підприємства, її види та порядок розробки Стратегія планування та його роль у досягненні мети підприємства 2. Дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування ВАТ “Дятківці” за 1999 рік Аналіз виробництва просування та збуту продукції Оцінка роботи з окремими контрагентами Аналіз прибутку та рентабельності підприємства 3. Стратегія планування ринкової діяльності ВАТ “Дятківці” Обгрунтування розробки стратегії ...

Акціонерне товариство

Поняття та ознаки акціонерного товариства Акціонерним визнається засноване на установчому договорі та статуті товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства. З визначення випливають особливості акціонерного товариства, які обумовлюють специфіку його юридичного статусу: воно є господарською організацією корпоративного типу, різновидом господарського товариства; належить до товариств – об’єднань ...