Search:

Регуляція та часовий перебіг травматичного запалення скелетного м’язу

У літературі розглядаються не лише окремі медіатори, але й регуляторні каскади, що запускаються при запаленні скелетного м’язу. Найбільш відомими є реакції, пов’язані з активацією транскрипційного фактору NFκB, що визнається одним з ключових диригентів запального процесу. З одного боку, NFκB вважається відповідальним за прозапальну активність та м’язову дегенерацію. З іншого боку, його активність є необхідною для міогенезу та диференціювання м’язової тканини (з003, з014, з020).

Серед основних регуляторів регенераційних та адаптаційних процесів скелетного м’язу розглядають МАР-кіназні каскади. Зокрема, саме дією ферментів цієї групи опосередкований стимулюючий вплив АФК на подальшу регенерацію м’язової тканини. Інші представники МАР-кіназ, що активуються при механічному подразненні та деформаціях волокон, відповідають за адаптаційні зміни у м’язі. Через МАР-кінази може відбуватись регуляція експресії таких медіаторів, як IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, TNFά, GM-CSF, VEGF, а також експресія COX-2 та відповідна регуляція синтезу PGE2 (з017, з027).

Також повідомляють про транскрипційний фактор NFAT, що забезпечує секреторну активність Т-лімфоцитів, зокрема секрецію ними IL-4, необхідного для регенерації та диференціації скелетном’язових волокон (з008).

Як вже було зазначено у цьому підрозділі, дія значної частини запальних медіаторів суттєво залежить від етапу запального процесу. Часовий перебіг травматичного запалення має певні типові етапи, що мають свої характерні часові рамки (табл.1.3) (????? посилання ???????).

Таблиця 1.3.

Часовий перебіг запального процесу.

Час після травми

Етап запального процесу

3-5 хв.

Запуск запалення за одним з описаних спеціалізованих механізмів або в результаті дії комплексу таких механізмів.

60-90 хв.

Міграція нейтрофілів з кісткового мозку, інфільтрація м’язу нейтрофілами.

4-6 год

Пік інфільтрації нейтрофілами, секреція активних форм кисню, процеси вільнорадикального окиснення в тканині та її вторинне пошкодження.

24 год

Зберігається інфільтрація нейтрофілами на фоні домінування мононуклеарних фагоцитів, що виконують переважно скавенджер-функцію.

48 год

Нейтрофіли починають залишати вогнище запалення. Активність запального процесу поступово знижується.

5-7 діб

Завершення запального процесу. У тканині залишаються лише резидентні макрофаги, а також лімфоцити. Регенерація тканини.

14 діб

Основні процеси регенерації завершуються, продовжується часткова реструктуризація фіброзних структур та заміна їх м’язовими волокнами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Етика у медицині

Мораль (від лат. moralis — моральний, moris — звичай) — це сукупність історично зумовлених правил, норм, звичаїв, принципів співжиття і поведінки людей їхні відносини в процесі виробництва матеріальних і духовних цінностей, що визначають їхні обов'язки один до одного, до соціальних груп, верств класів, до суспільства, і виконання яких базується на громадській думці. Етика, мораль, людина — це органічне триєдинство є чи не найвагомішим соціальним орієнтиром у становищі суспільства й особистості. Справді, як ми вже ...

Дієтотерапія цукрового діабету

За останні роки в лікуванні цукрового діабету відбулися докорінні зміни, які значно торкнулися принципів дієтотерапії цього захворювання. Дієтотерапія залишається не лише основою лікування будь-якої форми цукрового діабету, але і дієта повинна бути максимально прийнятою для конкретного хворого. Розрахунок на те, що застосування найновіших препаратів інсуліну і схем інтенсивної терапії дозволить хворим перебувати на так званій вільній дієті, не справдився. При цукровому діабеті слід дотримуватися таких принципів ...

Медична етика

Лікарська мораль — це система норм і вимог до поведінки і морального обличчя лікаря і всього ме­дичного персоналу, а також моральні почуття, які реалізуються у безпосередній діяльності в процесі праці. Мораль регулює ставлення лікаря до хворого, до здорової людини, до колег лікаря, до суспільства і держави. Необхідно також уточнити поняття лікарської і медичної етики. З методологічної точки зору поняття лікарської етики виражає сутність, а поняття медич­ної етики — зміст аспекту професійної етики. У пропонованій роботі ...